Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Algemene informatie

Herinrichting Expresweg verzekert veiliger, vlotter en aangenamer verkeer

De N31, de zogenaamde ‘Expresweg’, verwerkt verschillende verkeerstypes. De weg vormt immers de verbinding tussen de haven van Zeebrugge en haar achterland. De N31 verzamelt het verkeer van de verschillende bedrijventerreinen in de omgeving, maar net zo goed het toeristische en het regionaal-stedelijke verkeer rond Brugge. De samenloop van die verkeersstromen zorgt voor conflicten tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer en tussen zwaar en licht vervoer. Ook de verkeersveiligheid en –leefbaarheid staan ter discussie.

 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt de N31 geselecteerd als primaire weg type 1. Om deze doelstellingen te verwezenlijken is het noodzakelijk dat alle bestaande kruisingen ongelijkvloers worden uitgevoerd en het lokale en doorgaande verkeer zoveel als mogelijk van elkaar gescheiden worden.

Het beoogde effect van deze ingreep is drieledig:

- een verbetering van de verkeersveiligheid;

- een vlottere doorstroming door het scheiden van de verkeersstromen;

- een verbetering van de leefbaarheid langs de N31 en de aansluitende wegen.

 

Over deze principes zijn in het verleden al een aantal studies uitgevoerd. In het bijzonder:

- het stedenbouwkundig ontwerp (Mebumar, oktober 2000);

- het MER (Milieu en veiligheid, mei 2003).

 

De Tijdelijke Vennootschap "Veilig Verkeer Vlaanderen" (TV3V), samengesteld uit de 3 grootste studiebureaus van Vlaanderen, heeft tot opdracht de gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen weg te werken.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaf opdracht aan het studiebureau ARCADIS om in nauw overleg met de Stad Brugge, AWV en andere betrokken partijen een architectonische en landschappelijke inpassingstudie te ontwikkelen. De ontwikkelde visie is gebaseerd op historische studies aangevuld met eigen onderzoek. Zo lagen onder andere het RSV, het stedenbouwkundig ontwerp N31 en het milieueffectenrapport ombouw N31 tot primaire weg I aan de basis van de nieuwe visie. De globale visie voorziet in de aanleg van 2x2 rijstroken voor het doorgaand verkeer, aangevuld met laterale wegen voor lokaal verkeer in zones met een intense bebouwing. Bruggen of tunnels vervangen de bestaande gelijkvloerse kruispunten.

 

Hieronder vindt u een grafische voorstelling van de stand van zaken met betrekking tot de verschillende kruispunten van de N31. Klik op onderstaand beeld om de afbeelding in groter formaat te bekijken.

 

N31

 

De kruispunten Torhoutse Steenweg en Gistelse Steenweg werden al jaren geleden ongelijkgronds gemaakt. Recent werden bijkomend al 2 kruispunten aangepakt. De kruispunten met de Koningin Astridlaan en de Wittemolenstraat zijn heraangelegd door de NV Depret en NV Aswebo voor een totaal projectbedrag van 18,3 miljoen euro. De werkzaamheden aan beide knooppunten zijn aangevat in augustus 2006 en waren eind 2008 volledig afgewerkt.

 

Sinds 11 april 2012 zijn ook de tunnels onder de Koning Albert I-laan en de Legeweg in gebruik. Begin 2013 werd gestart met de werken aan het kruispunt Chartreuse, deze werken werden beëindigd eind juni 2014.

 

Begin 2014 begon men met de werken aan het kruispunt Bevrijdingslaan. Eenmaal deze werken af zijn, zullen alle kruispunten van de N31 in de doortocht van Sint-Michiels en Sint-Andries ongelijkvloers zijn aangelegd.

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular