Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Haven Zeebrugge

Zeebrugge Open

De haven van Zeebrugge kan zich niet verder ontwikkelen zonder nieuwe ontsluitingsmogelijkheden. Maar de stad Brugge beschermt ook de leefbaarheid van de vier polderdorpen rond de haven.

 

Om duidelijk te communiceren met alle betrokkenen over de ontsluiting van de haven werd onder de naam 'Zeebrugge Open' een communicatieproject hiervoor opgestart. Alle communicatie over de ontsluiting van de de haven verloopt via dit project. www.zeebruggeopen.be is hét platform bij uitstek voor nieuws en informatie over deze projecten, heet van de naald.

 

Zeebrugge Open

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular