Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Bevrijdingslaan

Voorbereidende fase heraanleg kruispunt N31-N351 Bevrijdingslaan in Brugge


Vanaf maandag 22 augustus 2016 start, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de heraanleg van de bypass in het complex N31 Expresweg – N351 Bevrijdingslaan in  Brugge. De werken maken deel uit van de voorbereidende fase voor de eigenlijke heraanleg van het verkeerscomplex dat moet zorgen voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming.
 
De bypass (voor het verkeer dat vanop de N31 uit de richting van de autosnelwegen (E40, E403) komt en naar Brugge-centrum wil) wordt volledig heraangelegd inclusief fundering en riolering. De scherpe bochtstraal wordt (in de mate van het mogelijke, gezien de krappe ruimte) geoptimaliseerd. De bestaande gracht wordt in buizen aangelegd zodat er bovenop een pechstrook kan aangelegd worden. 

De heraanleg van de bypass wordt uitgevoerd vanaf 22 augustus en duurt tot 19 september.
In die periode is de bypass buiten gebruik en moet het verkeer op de N31 komende van de autosnelwegen aan de lichten zelf rechtsaf draaien richting Brugge-centrum.  Hierdoor zal het lichtengeregeld kruispunt meer verkeer te verwerken krijgen wat hinder en file op de N31 richting Zeebrugge kan veroorzaken.
 
Vanaf 19 september starten de eigenlijke werken voor de herinrichting van het verkeerscomplex.


Het project N31-N351 Bevrijdingslaan
De N351 Bevrijdingslaan is de belangrijkste toegangsweg tot de Brugse binnenstad voor het verkeer komende van de autosnelwegen (E40, E403) en de N31 Expresweg. Het huidige door lichten geregelde gelijkgrondse kruispunt is een knelpunt op het vlak van verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. Dit verkeerscomplex op de N31 Expresweg in Brugge is het laatste in de rij om omgevormd te worden van een gelijkgronds naar een ongelijkgronds ingericht kruispunt, nadat de kruispunten met de K. Astridlaan, Witte Molenstraat, Tillegemstraat, K. Albert I-laan, Legeweg en Chartreuseweg al werden aangepakt.

 

Nieuwe situatie

 

N31

 

De N31 zal in de nieuwe situatie hetzelfde lengteprofiel behouden. Het verkeer vanuit Zeebrugge richting Bevrijdingslaan wordt met een brug over de N31 geleid. Wie vanuit de Bevrijdingslaan naar de N31 en de autosnelwegen wil, gaat via een tunnel onder de N31 om na een halve bocht aan te sluiten op de N31. De bypassen van de N31 naar Brugge-centrum via de Bevrijdingslaan en van de Bevrijdingslaan richting Zeebrugge worden heraangelegd.
Meer info vind je op www.wegenenverkeer.be/Bevrijdingslaan.

 

 

Aandacht voor fietsers


Aan de westzijde van het op- en afrittencomplex komt er een dubbelrichtingsfietspad. Het gaat om een functionele fietsroute die het fietspad langs de N31 moet verbinden met het fietspad langs het kanaal Gent-Oostende. De nieuwe fietsroute zal samen met de N31 over het kanaal gaan via een nieuwe fietsersbrug, parallel aan de huidige autobrug. De voorbereidende werken voor die fietsbrug zijn reeds gestart.  Deze nieuwe fietsbrug lost het probleem van de ‘missing link’ op tussen Sint-Andries en Sint-Pieters. Meer info vind je op www.wegenenverkeer.be/fietsbrugN31.

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular