Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

13-09-2016 (18:13)

Heraanleg Oostendse Steenweg

 

U weet dat de stad Brugge de Oostendse Steenweg, tussen de Blankenbergse Steenweg en het Tempelhof, én een gedeelte van de Hendrik Waelputstraat en Rustenburgstraat zal vernieuwen. Wij hebben u hierover al regelmatig geïnformeerd.

Wij geven u nu graag meer gedetailleerde informatie over deze wegwerkzaamheden (verkeersverloop, omleidingen verkeer en bussen, huisvuilophaling, …).

Er vonden recent ook al een aantal voorbereidende werken plaats, met weinig hinder, zoals het uitvoeren van sonderingen en het plaatsen van bronbemaling in een deel van de parkeerstrook aan de onpare kant.

 

een heraanleg in fasen: toelichting bij fase 1 en 2

De heraanleg gebeurt in 5 fasen en Verhelst Aannemingen uit Oostende werd als aannemer aangeduid.

 

fase 1:

werfzone: 

Oostendse Steenweg, onpare kant, vanaf de spoorwegbrug (Sint-Pietersstatiedreef) en de Karel Mestdaghstraat (beide kruispunten inbegrepen)

timing:

vanaf 29 augustus tot midden november 2016

welke werken:

 

 • opbraak aan de onpare kant van de rijweg tot en met de helft van de middenberm, de parkeerstrook en het fietspad (het trottoir wordt 2 weken later opgebroken)
 • aanleg riolering
 • vernieuwen trottoir, fietspad, parkeerstrook en rijweg

verkeer: 

 

 • verkeer op de Oostendse Steenweg, tussen de Karel Mestdaghstraat en de spoorwegbrug, is toegelaten in één rijrichting, nl. Brugge uit
 • in omgekeerde rijrichting (Brugge in) is de rijweg afgesloten voor het verkeer
 • het verkeer uit de richting Oostende of de N31 volgt een omleiding via de Waggelwaterstraat, de Dirk Martensstraat en de oprit naar de Bevrijdingslaan
 • de fietsers volgen een omleiding via de Sint-Pietersstatiedreef en de Rustenburgstraat
 • de zijstraten aan de onpare kant worden doodlopend (Sint-Pietersstatiedreef en Karel Mestdaghstraat)
 • het verkeer (fietsers en autoverkeer) van de zijstraten aan de pare kant (Tempelhof en Potentestraat) wordt verplicht om rechtsaf te rijden richting N31 Expresweg (Brugge uit)

huisvuil:

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden.

Mogen wij u vragen om uw huisvuil aan te bieden op de volgende ophaalpunten:

 

 • de bewoners van de onpare kant plaatsen hun afval aan de overkant van de straat of plaatsen hun afvalzakken aan het begin of het einde van de werfzone
 • de bewoners van de pare kant kunnen hun afval aanbieden aan hun woning zelf

OPROEP:

 

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

fase 2:

werfzone:

Oostendse Steenweg, pare kant, tussen de Sint-Pietersstatiedreef en de Karel Mestdaghstraat (beide kruispunten inbegrepen)

timing:

vanaf midden november 2016 tot midden februari 2017

welke werken:

 

 • opbraak aan de pare kant van de rijweg tot en met de helft van de middenberm, de parkeerstrook en het fietspad (het trottoir wordt twee weken later opgebroken)
 • aanleg riolering
 • vernieuwen trottoir, fietspad, parkeerstrook en rijweg

verkeer:

 

 • verkeer op de Oostendse Steenweg, tussen de Karel Mestdaghstraat en de spoorwegbrug, is toegelaten in één rijrichting, nl. Brugge uit
 • dit zal gebeuren op de nieuw aangelegde rijweg palend aan de onpare kant
 • in omgekeerde rijrichting (Brugge in) is de rijweg afgesloten voor het verkeer
 • het verkeer uit de richting Oostende of de N31 volgt een omleiding via de Waggelwaterstraat, de Dirk Martensstraat en de oprit naar de Bevrijdingslaan
 • de fietsers volgen een omleiding via de Sint-Pietersstatiedreef en de Rustenburgstraat
 • de zijstraten aan de pare kant worden doodlopend (Tempelhof en Potentestraat)
 • het verkeer (fietsers en autoverkeer) van de zijstraten aan de onpare kant (Sint-Pietersstatiedreef en de Karel Mestdaghstraat) wordt verplicht om linksaf te rijden richting N31 Expresweg (Brugge uit)

huisvuil:

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden.

Mogen wij u vragen om uw huisvuil aan te bieden op de volgende ophaalpunten:

 

 • de bewoners van de pare kant plaatsen hun afval aan de overkant van de straat of plaatsen hun afvalzakken aan het begin of het einde van de werfzone
 • de bewoners van de onpare kant kunnen hun afval aanbieden aan hun woning zelf

OPROEP:

 

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

De Lijn

De buslijnen 13, 31, 35 en 89 rijden richting Brugge in als volgt:

Vanaf het AZ Sint-Jan aan de rotonde rechtsaf in de Waggelwaterstraat, rechtsaf tot aan de Steenkaai, linksaf in de Steenkaai tot aan de Scheepsdalebrug en daar rechtsaf waar de normale reisweg wordt verder gezet.

Niet bediende halten: Rustenburg (enkel afgeschaft in de richting naar Brugge), Gentele, Sint-Pietersstation en Scheepsdale (er zijn geen vervanghaltes voorzien)

De buslijnen 13, 31, 35 en 89 rijden richting Brugge uit als volgt:

De bussen volgen de normale reisweg.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, worden garages/opritten tijdelijk onbereikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Volgende fasen

Na afwerking van fase 1 en 2 worden de onderstaande fasen aangepakt. Hierover volgt later meer informatie.

fase 3:

werfzone:

Oostendse Steenweg, onpare kant, vanaf Karel Mestdaghstraat (niet inbegrepen) tot aan huisnummer 5 Oostendse Steenweg (kruispunt Hendrik Waelputstraat inbegrepen)

timing:

vanaf half februari tot eind april 2017

fase 4:

werfzone:

Oostendse Steenweg, pare kant, vanaf huisnummer 56 tot aan rond punt Blankenbergse Steenweg + Hendrik Waelputstraat (tussen Oostendse Steenweg en Rustenburgstraat) + Rustenburgstraat (tussen Hendrik Waelputstraat en Steenkaai)

timing:

vanaf eind april tot half juli 2017 (heraanleg Oostendse Steenweg) en de Hendrik Waelputstraat en Rustenburgstraat tot eind september 2017

fase 5:

werfzone:

rond punt Oostendse Steenweg/Blankenbergse Steenweg

timing:

vanaf augustus tot begin oktober 2017

 

uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien. Dus: de opgegeven timing kan mogelijks nog wijzigen.

 

plan

Het plan van deze heraanleg kan u bekijken:

 

 • www.brugge.be/plannen> Sint-Pieters > Oostendse Steenweg, Rustenburgstraat, Hendrik Waelputstraat
 • Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag is de dienst ook open van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus)
 • Gemeenteafdeling 8000 Sint-Pieters, afd. Sint-Pieters
  Sint-Pietersnoordstraat 42
  t 050 44 81 80 - f 050 31 68 87
  open van ma. tot vr. 8.30 u.-12.30 u.; di. 14 u.-18 u.; wo. 14 u.-16 u.; za. 9 u.-11.45 u.
  bevolking.sint-pieters@brugge.be

 

vragen over de werkzaamheden …

 

 • met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).
 • een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s met datum te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best ze snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 7 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

Raadpleeg voor meer info ook: http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

heraanleg tot aan de rooilijn

De rooilijn valt langs de Oostendse Steenweg niet overal samen met de voorgevels van de woningen. De stad doet de aanleg tot aan de rooilijn. Het gedeelte op privé-terrein moet gefinancierd worden door de eigenaars.

De eigenaar is vrij om de voortuin met aanplantingen in te richten of opnieuw te verharden zoals vandaag vaak het geval is of gewoon de toestand behouden zoals heden.

In de aanbesteding zijn eenheidsprijzen opgenomen voor de aanleg op privé-domein. Het staat de eigenaars vrij om op dit aanbod in te gaan of niet.

Vanuit de bezorgdheid om het openbaar domein vraagt de Wegendienst wel een duidelijk onderscheid tussen openbaar en privé-gedeelte.

Voor meer info contacteer Studiebureau Lobelle, Gistelse Steenweg 112, 8490 Jabbeke - info@studiebureau-lobelle.be - t 050 30 00 30 (tussen 8 u. en 12 u. en tussen 13 u. en 17 u.)


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular