Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

29-01-2013 (09:54)

Heraanleg Torhoutse Steenweg tussen Expresweg en Koningin Astridlaan

 

De Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, wil de Torhoutse Steenweg, tussen de Expresweg en de Koningin Astridlaan, verbeteren.

 

Welke werkzaamheden zijn voorzien ?

Aannemer De Vriese uit Lichtervelde kreeg de volgende opdracht :

  • de betonverharding van de rijweg uitbreken en vervangen door asfalt
  • de zijstroken in kasseien heraan leggen
  • aanbrengen van een 5-tal plantvakken met bomen in de zijstrook, kant Keurvorst Karel Theodoorstraat (de exacte locatie ligt nog niet vast)
  • aan het fietspad en het trottoir wordt niet geraakt

Wanneer ?

Aannemer De vriese uit Lichtervelde start vanaf 18 februari a.s. en hij wil zijn opdracht afronden vóór het Paasverlof dat start op 1 april a.s. De werken starten kant Expresweg. 

 

Verkeersverloop

De Torhoutse Steenweg, tussen de Expresweg en de Koningin Astridlaan, wordt volledig voor het verkeer onderbroken, behalve voor fietsers en voetgangers.

De toplaag van de rijweg tussen de Expesweg en de Joseph Wautersstraat wordt ook vernieuwd maar dit zal gebeuren op het einde van de uitvoeringsperiode en dan wordt dit rijweggedeelte voor een 2-tal dagen onderbroken (tussen 18 februari en de dag waarop de toplaag van dit rijweggedeelte wordt vernieuwd, blijft dit stuk van de Torhoutse Steenweg bereikbaar tot aan de werf).

Waar de aannemer werkt, zijn garages/opritten onbereikbaar. Plaats de wagen tijdelijk ergens anders. Er geldt ook parkeerverbod in de werfzone.

Het éénrichtingsverkeer in de Graaf Pierre de Brieylaan, tussen de Koningin Astridlaan en de Torhoutse Steenweg, wordt tijdelijk opgeheven.

Het verkeer volgt een omleiding:

  • uit de richting van Torhout via de Koningin Astridlaan, de Expresweg en de Torhoutse Steenweg
  • uit de richting van Brugge-centrum via de Expesweg, de Koningin Astridlaan en de Torhoutse Steenweg

 

Alle zijstraten die uitmonden op de Torhoutse Steenweg worden doodlopend. Het rond punt aan de Koningin Astridlaan blijft verder bruikbaar voor het verkeer komende van de Torhoutse Steenweg, kant Zedelgem, voor het verkeer komende van de Koning Leopold III-laan en de Koningin Astridlaan.

De handelszaken en de woningen blijven bereikbaar te voet of met de fiets.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Regiepost Loppem, Koning Albert I-laan 293, 8200 Brugge – 050 40 49 00. De heer ing. Jeroen Bonte geeft u graag meer info.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag om een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Lokale Economie van de stad Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar men tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

Aankondiging andere werkzaamheden in uw buurt

De stad Brugge laat u ook graag weten dat er eveneens in het voorjaar 2013 nog twee andere projecten worden uitgevoerd in uw buurt:

  • vernieuwen fietspad (aanleg dubbelrichtingsfietspaden) langs de ventwegen naast de Expresweg, tussen de Zandstraat en de Torhoutse Steenweg (aan beide zijden) in opdracht van de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer
  • heraanleg Keurvorst Karel Theodoorstraat en Fort Zevenbergen in opdracht van de stad Brugge. Belgacom startte onlangs al in deze straten met het aanpassen van hun leidingen. Begin januari a.s. volgen dan de andere nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit):

- in Fort Zevenbergen, tussen de Torhoutse Steenweg en het kruispunt met de     Keurvorst Karel Theodoorstraat - in de Keurvorst Karel Theodoorstraat zelf, tussen nummer 37 en de aansluiting met    de Doornstraat - rond het pleintje in Fort Zevenbergen - in de Doornstraat, tussen de Keurvorst Karel Theodoorstraat en de Expresweg

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular