Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

26-02-2013 (11:05)

Nutsleidingen - rioleringswerken en heraanleg Heiststraat

 

Werken aan de nutsleidingen

  • fase 1a: vanaf Polderweg tot Eendenweg (kruispunt niet inbegrepen)
  • fase 1b: vanaf Eendenweg tot Vindictivestraat (kruispunt niet inbegrepen)
  • fase 2: vanaf Vindictivestraat tot Wilgenboomstraat (kruispunt niet inbegrepen)
  • fase 3: vanaf Wilgenboomstraat tot Zustersstraat (kruispunt niet inbegrepen)
  • fase 4: vanaf Kustlaan (kruispunt niet inbegrepen) tot Zustersstraat (kruispunt inbegrepen)

De bvba Lamote uit Assebroek werkt kant per kant in de richting van de Polderweg naar de Kustlaan toe. Uitzondering wordt gemaakt in het deel tussen de Polderweg en huisnummers 176 tot 209, waar tegelijkertijd aan weerszijden van de rijbaan gewerkt wordt.

 

Timing:

Fase 1a en 1b zullen klaar zijn eind april a.s. Fase 2 wordt begin mei opgestart, gevolgd door fase 4. In fase 3 zijn ondertussen de ingrepen al uitgevoerd.

 

Verkeersverloop

Het verkeer in de Heiststraat blijft tijdens de werken aan de nutsleidingen mogelijk behalve als de nutsmaatschappijen werken tussen de nummers 176/209 en de Polderweg want daar wordt de Heiststraat volledig voor het verkeer onderbroken.

 

Waar gewerkt wordt, geldt parkeerverbod.

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbruikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

Rioleringswerken en heraanleg

De rioleringswerken en de heraanleg volgen dezelfde fasering als deze van de werken aan de nutsleidingen. De firma RTS uit Zedelgem staat in voor de uitvoering.

 

Fasering:

  • fase 1a: vanaf Polderweg tot Eendenweg (kruispunt niet inbegrepen)
  • fase 1b: vanaf Eendenweg tot Vindictivestraat (kruispunt niet inbegrepen)
  • fase 2: vanaf Vindictivestraat tot Wilgenboomstraat (kruispunt niet inbegrepen)
  • fase 3: vanaf Wilgenboomstraat tot Zustersstraat (kruispunt niet inbegrepen)
  • fase 4: vanaf Kustlaan (kruispunt niet inbegrepen) tot Zustersstraat (kruispunt inbegrepen)

Timing:

De rioleringswerken en de heraanleg nemen één kalenderjaar in beslag.

De aannemer start met fase 1a op 2 mei a.s.

 

Verkeersverloop

 

verkeersverloop algemeen

Waar de aannemer werkt, is de Heiststraat volledig voor het verkeer onderbroken. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, hebben verder doorgang in de straat.

Waar gewerkt wordt, geldt parkeerverbod.

Garages/opritten zijn niet bereikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

verkeersverloop per fase

Fase 1a

werfzone:

vanaf Polderweg tot Eendenweg (kruispunt niet inbegrepen)

verkeer:

De Heiststraat wordt doodlopend aan nummer 217 en aan het kruispunt met de Polderweg. De Polderweg wordt doodlopend aan het kruispunt met de Heiststraat.

 

Fase 1b:

werfzone:

vanaf Eendenweg tot Vindictivestraat (kruispunt niet inbegrepen)

verkeer:

De Heiststraat wordt doodlopend aan nummer 217 en 169. De Eendenweg wordt doodlopend aan het kruispunt met de Heiststraat.

 

Fase 2:

werfzone:

vanaf Vindictivestraat tot Wilgenboomstraat (kruispunt niet inbegrepen)

verkeer:

De Heiststraat wordt doodlopend aan nummer 119 en 169.

In het Zandrietpad blijven de paaltjes ter hoogte van de Heiststraat staan.

De Vindictivestraat wordt doodlopend aan de Heiststraat.

De paaltjes en bloembakken moeten worden weggenomen ter hoogte van het Admiraal Keyesplein zodat het plein bereikbaar is via de Westhinderstraat en de Eiensluisstraat/Blokschepenstraat. Inrijden gebeurt via de Blokschepenstraat en uitrijden via de Westhinderstraat.

 

Fase 3:

werfzone:

vanaf Wilgenboomstraat tot Zustersstraat (kruispunt niet inbegrepen)

verkeer:

De Heiststraat wordt doodlopend aan nummer 119 en 76.

De Sint-Donaassstraat en de Wilgenboomstraat worden doodlopend ter hoogte van de Heiststraat.

 

Fase 4:

Werfzone:

vanaf Kustlaan (kruispunt niet inbegrepen) tot Zustersstraat (kruispunt inbegrepen)

verkeer:

De Heiststraat wordt doodlopend aan nummer 76, aan het kruispunt met de Kustlaan en het kruispunt met de Meeuwenstraat.

Distelstraat wordt doodlopend ter hoogte van de Heiststraat.

Door de werken aan het kruispunt Zustersstraat/Heiststraat wordt er in de Zustersstraat tweerichtingsverkeer ingevoerd en is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

 

De Lijn

De Lijn 47 (Brugge – Zeebrugge) rijdt door de Heiststraat maar heeft geen halte in de straat zelf.

 

Tijdens de nutsleidingen ondervindt de bus geen hinder van de werken.

Tijdens de rioleringswerken zal de bus in fase 3 en fase 4 van de rioleringswerken een omleiding volgen.

 

Als er gewerkt wordt vanaf de Wilgenboomstraat tot Zustersstraat (fase 3) volgt de bus richting terminus de normale reisweg tot de halte Albatros, rijdt rechtsweg op het Marktplein, gaat linksaf in de Eiensluisstraat, rechtsaf in de Heiststraat, neemt links de Eendenweg, neemt links de Sint-Donaasstraat en volgt verder de normale reisweg.

In de richting van Brugge volgt de bus dezelfde wegomlegging maar dan in omgekeerde volgorde.

 

Als er gewerkt wordt vanaf de Kustlaan tot de Zustersstraat volgt de bus in de richting van de terminus de normale reisweg. In de richting van Brugge volgt de bus een omleiding vanaf de Kustlaan, rechtdoor tot verkeerslichten en rechtsaf naar halte Kerk.

Alle halten blijven bereikbaar.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Nu aansluiten op riolering, gas, elektriciteit, water en telefoon

Nu er werken plaatsvinden in de Heiststraat kan u van de gelegenheid gebruik maken om ontbrekende aansluitingen op de nutsleidingen in de woning aan te brengen of om bestaande aansluitingen te verzwaren. Binnen het jaar nà de heraanleg, zal geen vergunning afgeleverd worden om de straat opnieuw op te breken. Bent u huurder van een pand in de Heiststraat, breng uw verhuurder ook op de hoogte van deze opmerking.

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de respectievelijke diensten (zie contactgegevens vorige pagina).

 

Wie over een dakafvoer beschikt, die uitmondt op het trottoir, moet deze afvoer aansluiten op de riolering. Wil hiervoor contact opnemen met de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge – t 050 44 85 85.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular