Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

20-03-2013 (11:03)

Herstel van het wegdek aan en onder de Kruispoort

 

We gaven de nv Verkinderen Aannemingen uit Eernegem de opdracht het beschadigde en verzakte stuk wegdek in kasseien, aan en onder de Kruispoort, dit is het poortgebouw aan de brug voor het inkomend verkeer, op te breken en heraan te leggen. Als gevolg hiervan kan het wegverkeer tijdelijk deze brug niet meer gebruiken om de stad binnen te komen.

 

Onder normale omstandigheden start de aannemer met zijn taak op dinsdag 2 april. Rekening houdend met de uithardingstijd van het nieuwe wegdek kan het verkeer vanaf maandag 15 april in de vroege morgen terug op de normale manier verlopen.

 

Om het inrijdend verkeer niet te onderbreken en de Langestraat en het Gerechtshof bereikbaar te houden wordt als tijdelijke maatregel op de Kruispoort I (de brug kant Gentpoort) het verkeer in beide richtingen toegelaten. Het is echter enkel het verkeer van de ring R30, dat komt vanuit de richting Dampoort/Moerkerkse Steenweg dat hier via de brug de stad zal kunnen inrijden. Het verkeer op de ring R30 vanuit de richting Gentpoort volgt verplicht de ring richting Dampoort, het verkeer vanop de Maalse Steenweg volgt ofwel de bypass rechtsaf richting Dampoort of rijdt linksaf richting Gentpoort – Katelijnepoort.  Het uitgaand verkeer op Kruispoort 1 gebruikt alleen de rechterrijstrook. Fietsers moeten nog steeds ter hoogte van Kruispoort 2, naast het poortgebouw, de stad in. Ze verlaten de stad via de rechterrijstrook van Kruispoort 1. Voetgangers kunnen in en uit op beide bruggen.

Het verkeer dat de stad binnenkomt via de Kruispoort 1, kan zowel rechtsaf richting Langestraat/Kruisvest als linksaf richting gerechtsgebouw/Kazernevest/Bilkske. In de Langestraat, tussen de Bapaumestraat en de Kazernevest/Kruisvest wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met toegelaten rijrichting naar de Hoogstraat toe. Dit betekent dat het verkeer vanop de as Peterseliestraat/Kruisvest via de Bapaumestraat nog enkel richting centrum kan rijden, en niet meer de stad kan verlaten via de Kruispoort, noch naar de Kazernevest kan.

Om de hinder te beperken, worden er nog bijkomende maatregelen genomen:

 

  • De spertijd voor het draaien van de bruggen wordt voor de duur van de werkzaamheden zowel ’s morgens als ‘s avonds met een kwartier uitgebreid. Dit betekent dat de bruggen niet mogen gedraaid worden tussen 7.45 en 8.30 u., tussen 11.55 en 12.25 u., en tussen 16.45 en 17.30 u. Buiten deze spertijden zal het scheepvaartverkeer een normaal verloop kennen.
  • De fasering van de lichten op de ring R30 – de tijd dat ze op rood of groen staan – wordt aangepast in functie van de nieuwe verkeerssituatie.
  • Er wordt signalisatie verderop aangebracht zodat het verkeer komende van de Generaal Lemanlaan en de Baron Ruzettelaan aangeraden wordt het centrum binnen te rijden via de Katelijnepoort (of desgevallend de Bargeweg).
  • Op de dynamische borden langs de ring R30, die de toestand van de bruggen aangeven, zal naast ‘Kruispoort’ het verkeersteken met toegangsverbod worden afgebeeld.

De rijweg wordt tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk afgesloten, om te verhinderen dat die toch bereden wordt. We zien al te vaak dat sommige bestuurders tijdens de verhardingstijd van het nieuw aangelegde wegdek de werfzone proberen te bereiken, vaak in de overtuiging dat de werkzaamheden 'toch achter de rug zijn'. Het is echter precies in deze periode dat het wegdek voldoende stabiel moet worden om zo te vermijden dat er binnen de kortste keren terug schade optreedt en er zich nieuwe herstellingen opdringen.

De stad Brugge vraagt u de werfsignalisatie te respecteren om schade aan het eigen voertuig en aan de werf te vermijden en om ook de veiligheid bij geopende brug voor het scheepvaartverkeer te garanderen.

 

De stad Brugge vraagt u begrip te tonen voor de hinder die u door de werkzaamheden ondervindt. Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Dienst Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

 


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular