Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

23-04-2013 (10:18)

Heraanleg Waalsestraat

 

De Stad Brugge vernieuwt momenteel de Waalsestraat, tussen het Pandreitje en de Zwarteleertouwersstraat.

 

Sinds februari jl. zijn de nutsmaatschappijen actief in de straat om aanpassingen door te voeren aan hun leidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon, TV, openbare verlichting, …).

 

Als de nutsmaatschappijen klaar zijn met hun werk (met uitzondering van nog een aantal uit te voeren huisaansluitingen tussen de Freren Fonteinstraat en de Zwarteleertouwersstraat), komt de nv Penninck uit Roeselare naar de Waalsestraat om de rioleringswerken en de heraanleg aan te vatten.

 

Rioleringswerken starten op 2 mei

Deze worden uitgevoerd in twee fasen:

  • fase 1: van Pandreitje tot Waalsestraat 17 (met inbegrip van het kruispunt met de Jozef Suvéestraat): van 2 mei tot 30 juni a.s.
  • fase 2: tussen Waalsestraat 17 en de Zwarteleertouwersstraat (kruispunt inbegrepen): van 1 juni tot 12 juli a.s.

Fase 1 en 2 overlappen één maand. Er wordt wel gewacht met het opbreken van het kruispunt met de Freren Fonteinstraat tot het kruispunt met de Jozef Suveestraat terug open is.

 

Verkeersverloop tijdens de rioleringswerken: fase 1

De Waalsestraat wordt tussen het Pandreitje en Waalsestraat nummer 17 volledig voor het verkeer onderbroken. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, hebben steeds doorgang. In deze fase is het kruispunt Jozef Suvéestraat eveneens onderbroken en wordt deze straat doodlopend ter hoogte van de Waalsestraat. Het éénrichtingsverkeer in de Jozef Suvéestraat wordt tijdelijk opgeheven.

 

De garages in de werfzone zijn niet bereikbaar. Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.

 

Het verkeer volgt plaatselijk een omleiding via de Braambergstraat en de Freren Fonteinstraat. De Waalsestraat wordt doodlopend tegenaan nummer 17.

 

Verkeersverloop tijdens de rioleringswerken: fase 2

De Waalsestraat, vanaf nummer 17 tot aan de Zwarteleertouwersstraat, is volledig voor het verkeer onderbroken. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang. De kruispunten met de Freren Fonteinstraat en Zwarteleertouwersstraat zijn eveneens onderbroken.

Het verkeer met bestemming Park en Minderbroedersstraat kan niet doorrijden via de Freren Fonteinstraat en wordt omgeleid via de Braambergstraat – Predikherenstraat – Witteleertouwersstraat – Schaarstraat. De Waalsestraat wordt vanuit de richting Pandreitje doodlopend aan nummer 17.

 

In de Zwarteleertouwersstraat wordt tijdelijk het éénrichtingsverkeer opgeheven zodat het verkeer mogelijk blijft tot aan het kruispunt met de Waalsestraat.

 

De garages in de werfzone zijn niet bereikbaar.

Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.

 

Let wel !

De onderbroken kruispunten (Jozef Suvéestraat – Freren Fonteinstraat – Zwarteleertouwersstraat) worden zo vlug als mogelijk opnieuw opengesteld voor het verkeer.

 

Bereikbaarheid garages

Wie door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00). Voor de duur van de werken in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig én een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet volgens de hier vermelde tijdstippen verlopen. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag om een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

 

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan men terecht bij de dienst Lokale Economie van de stad Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar men tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

 

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

Plan

U kan het plan inkijken in de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge - t 050 44 80 00. Open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u.

Op zaterdag van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).

 

U kan via de website van de stad Brugge ook het plan met de heraanleg van de Waalsestraat bekijken: ga naar www.brugge.be/plannen> Waalsestraat

 

Respecteer de werf !

De rijweg wordt tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk afgesloten, om te verhinderen dat die toch bereden wordt. We vragen u de werfsignalisatie te respecteren om schade aan het eigen voertuig en aan de werf te vermijden.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular