Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

28-05-2013 (10:12)

Werkzaamheden in Fort Lapin

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid gaf opdracht aan aannemer Devriese nv uit Oostkamp om in Fort Lapin (R30) opnieuw te asfalteren en een bypass aan te leggen naar de Dudzeelse Steenweg.

 

Onder normale (weers)omstandigheden werkt de aannemer van maandag 3 juni tot omstreeks 14 juni a.s.

 

Verkeer

In Fort Lapin wordt de verkeerscapaciteit van de ring teruggebracht van tweemaal twee rijstroken naar tweemaal ťťn rijstrook. Naargelang de vereisten worden de binnenste of buitenste rijstroken afgesloten. De toegang naar het winkelcomplex en naar de ventweg is daar niet mogelijk.

De Dudzeelse en Koolkerkse Steenweg worden doodlopend aan Fort Lapin.

Het winkelcomplex en de Dudzeelse Steenweg zijn bereikbaar via de Havenstraat. De Koolkerkse Steenweg is bereikbaar via de Noorweegse Kaai of de Graaf de MŻelenaerelaan.

De kruispunten met de Noorweegse Kaai en met de Havenstraat blijven open.

Fietsers en voetgangers kunnen altijd door.

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages tijdelijk onbruikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

Respecteer de werf

We zien al te vaak dat sommige weggebruikers tijdens de verhardingstijd de werfzone proberen te bereiken, vaak in de overtuiging dat de werkzaamheden 'toch achter de rug zijn'. Het is echter in deze periode dat het wegdek voldoende stabiel moet worden om zo te vermijden dat er opnieuw schade optreedt en er zich nieuwe herstellingen opdringen.

We vragen u de werfsignalisatie te respecteren om schade te vermijden.

 

Meer info

Aannemer Devriese nv is bereikbaar in de Oude Heirweg 17, 8851 Koolskamp,

T 051 74 82 82, f 051 74 83 82, melanie@nvdevriese.be.

 

We vragen uw begrip voor de hinder die u door de werkzaamheden mocht ondervinden. Zijn er problemen in verband met het verkeer en toegankelijkheid, contacteer dan de Dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular