Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

26-07-2013 (09:02)

Frezen en herasfalteren kruispunt Bloedput

 

Na het bouwverlof starten frees- en asfalteringwerkzaamheden op het kruispunt Bloedput in opdracht van de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer.

 

Onder normale (weers)omstandigheden worden deze werkzaamheden uitgevoerd op maandag 19 augustus, woensdag 21 augustus en vrijdag 23 augustus  a.s. Ze starten telkens vanaf 19 u. en duren tot 6 u.

 

Fasering

Fase 1 : nacht van 19 op  20 augustus – kruispunt kant Gulden-Vlieslaan.
Fase 2 : nacht van 21 op 22 augustus  – kruispunt kant Guido Gezellelaan.
Fase 3 : nacht van 23 op 24 augustus – wegmarkeringen.

 

Verkeersmaatregelen

Fase 1

 

 • Het verkeer komende uit de Bevrijdingslaan en de Guido Gezellelaan moet verplicht de Hoefijzerlaan nemen richting ’t Zand met een omleiding via de ring.
 • Het verkeer in de Koning Albert I-laan komende van de Unesco-rotonde wordt bovengronds teruggeleid via ’t Zand naar de Vrijdagmarkt en terug richting Unesco-rotonde met een omleiding via de ring.
 • Het verkeer komende van de Speelmansrei volgt de wegomlegging via de Korte Lane naar de Beenhouwersstraat.
 • De Mortierstraat wordt doodlopend ter hoogte van de Hoefijzerlaan.  Het plaatselijke verkeer wordt in beide rijrichtingen toegelaten.
 • Het verkeer komende uit de Kleine Kuipersstraat moet in de Mortierstraat verplicht naar rechts rijden in de richting van de Pater Damiaanstraat.

 

 

 

 

 

Fase 2

 

 • Het verkeer komende van de Bevrijdingslaan wordt afgeleid naar de Leopold I-laan en de Jan Breydellaan.
 • Het verkeer komende van de Lange Vesting wordt omgeleid naar de Jan Breydellaan.
 • Het verkeer komende van de Gulden-Vlieslaan wordt omgeleid via de bypass naar de Bevrijdingslaan en de Jan Breydellaan.
 • De Guido Gezellelaan wordt uitgezonderd plaatselijk verkeer ter hoogte van de Smedenstraat.  Het plaatselijke verkeer wordt omgeleid via de Greinschuurstraat naar de Smedenstraat.
 • Het verkeer van de Schouwvegersstraat wordt omgeleid via de Brandstraat, de Lane en de Greinschuurstraat naar de Smedenstraat.

 

 


De Lijn

Wegomlegging voor de buslijnen 9 – 23 - 31 – 33 – 35 – 41 - 42

 

 Richting Ezelpoort:
vanaf de halte ‘t Zand  - Zuidzandstraat – Steenstraat – Markt  - Vlamingstraat – Vlamingdam:

 

 • L41-42 - terug aansluiting op de normale reisweg.

Afgeschafte haltes :  Hoefijzer – Beenhouwersstraat – Ezelpoort - Niklaas Gombertstraat.

 

 • L 31-33-35 - Links Koningin Elisabethlaan - Ezelpoort en terug normale reisweg. Afgeschafte haltes: Hoefijzer – Beenhouwersstraat
 • L9- 23 - Links Koningin Elisabethlaan - Ezelpoort – Gulden Vlieslaan –normale reisweg.

Afgeschafte halte: Hoefijzer

 

*   Richting Brugge

 

 • L 31-33-35 -41-42 – vanaf het kruispunt Gulden-Vlieslaan/Karel de Stoutelaan – rechts Karel de Stoutelaan – links Leopold I-laan – links Bevrijdingslaan naar ‘t Zand.
 • Afgeschafte halte: Beenhouwersstraat  - wordt verplaatst naar de Karel de Stoutelaan.
 • L9 – vanaf de halte Beenhouwersstraat – rechts naar de Bevrijdingslaan en aan de volgende verkeerslichten, terugkeren naar de Bloedput en verder de normale reisweg  (of eventueel draaien aan de rotonde in de Jan Breydellaan).
 • L23 normale reisweg.

 

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn : t 070 220 200.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de te natte weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge,
t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular