Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

28-11-2013 (16:27)

Werken Heiststraat

 

De aannemer RTS uit Zedelgem is volop bezig met de rioleringswerken en heraanleg in het gedeelte vanaf de Vindictivestraat (kruispunt inbegrepen) tot aan de Wilgenboomstraat. Om de aansluiting te kunnen realiseren op de volgende fase van de heraanleg, was het nodig om nu ook al rioleringswerken uit te voeren in het gedeelte tussen de Wilgenboomstraat (kruispunt inbegrepen) en de Ploegstraat (kruispunt niet inbegrepen). De rioleringswerken vinden vooral plaats aan de kant van de pare huisnummers maar de aannemer voorziet nog werkzaamheden in deze zone.

 

De aannemer hoopt deze fase af te werken vóór Kerst. Ook het plateau op het kruispunt Vindictivestraat/Heiststraat zal tegen het Kerstverlof klaar zijn want de aanleg van dit plateau is voorzien in de week van 16 – 20 december a.s.

Er ligt ondertussen al een onderlaag op de rijweg tussen de Polderweg en de Eiensluisstraat. Afhankelijk van het weer zal de aannemer ook de onderlaag aanbrengen op de rijweg vanaf de Eiensluisstraat tot huisnummer 113 in de Heiststraat.

 

De toplaag op de rijweg wordt in één ruk aangebracht vanaf de Polderweg tot aan de Heiststraat 113. Omdat het aanbrengen van de toplaag erg weersafhankelijk is, kunnen we nu nog niet meedelen wanneer dit zal gebeuren.

 

Verkeersverloop

 

verkeersverloop algemeen

Waar de aannemer werkt, is de Heiststraat volledig voor het verkeer onderbroken. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, hebben verder doorgang in de straat.

Waar gewerkt wordt, geldt parkeerverbod.

Garages/opritten zijn niet bereikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

Zolang de toplaag niet op de rijweg ligt, is er plaatselijk verkeer op de onderlaag toegelaten.

 

verkeersverloop fase 2

De Heiststraat wordt doodlopend enerzijds aan nummer 107 en anderzijds aan nummer 169.

In het Zandrietpad zijn de paaltjes, ter hoogte van de Heiststraat, weggenomen zodat de Heiststraat met personenwagens kan gedwarst worden zowel vanuit de Vindictivestraat als vanuit het Zandrietpad (Sint-Donaasstraat). Als het plateau op het kruispunt Vindictivestraat/Heiststraat/Zandrietpad wordt aangelegd in de week van 16 – 20 december a.s., is dit kruispunt volledig voor het verkeer onderbroken.

De paaltjes en bloembakken ter hoogte van het Admiraal Keyesplein zijn weggenomen zodat het plein bereikbaar is via de Westhinderstraat en de Eiensluisstraat/Blokschepenstraat. Inrijden gebeurt via de Blokschepenstraat en uitrijden via de Westhinderstraat.

De Wilgenboomstraat wordt doodlopend op de Heiststraat.

De bussen van De Lijn volgen de normale reisweg.

 

Fase 3 start op 6 januari

Behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden start de aannemer met de rioleringswerken vanaf de Wilgenboomstraat (kruispunt inbegrepen) tot aan de Zustersstraat (kruispunt inbegrepen). Meer info volgt later.

 

Fase 4

Na fase 3 volgt nog één fase van de heraanleg, namelijk vanaf de Kustlaan tot aan de Zustersstraat (beide kruispunten niet inbegrepen)

Later volgt nog meer info over deze fase.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden

 

Heiststraat

Waar de aannemer werkt aan de riolering, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Admiraal Keyesplein en Vindictivestraat

Omdat de ophaalwagen van het huisvuil niet via de Vindictivestraat kan rijden om het huisvuil van het Admiraal Keyesplein en de Vindictivestraat op te halen, moet het huisvuil van beide straten aangeboden worden aan het poortgat in de Wielingenstraat. Dit is de dichtstbijgelegen plaats die de ophaalwagen kan bereiken om dit huisvuil op te halen.

I.V.B.O., de ophaaldienst van het huisvuil, is bereikbaar in de Pathoekeweg 41, 8000 Brugge – t 050 45 63 11 – www.ivbo.be

Deze regeling geldt nog tot vóór Kerst want daarna gaat het kruispunt Heiststraat/Vindictivestraat opnieuw open voor het verkeer.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de rioleringswerken en heraanleg kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag om een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan men terecht bij de dienst Lokale Economie van de stad Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar men tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plan heraanleg

U kan het plan inkijken op volgende plaatsen:

 

  • Gemeenteafdeling Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge – t 050 79 99 30. Open van maandag tot vrijdag van 8.30  u. tot 12.30 u., op dinsdag van 14 u. tot 18 u., op woensdag van 14 u. tot 16 u. en op zaterdag open van 9 u. tot 11.45 u.
  • Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge - t 050 44 80 00. Open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular