Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

27-08-2014 (16:12)

Start werken nutsleidingen omgeving Sint-Walburgakerk

 

De Stad Brugge wil de omgeving van de Sint-Walburgakerk vernieuwen. Eerst worden de nutsleidingen vernieuwd, gevolgd door de rioleringswerken en de heraanleg.

In de volgende straten is een heraanleg gepland: het Sint-Maartensplein, de Koningstraat, de Hoornstraat, de Korte Riddersstraat en een gedeelte van de Boomgaardstraat (aansluitend op het Sint-Maartensplein). De nutsmaatschappijen werken vaak ook in straten palend aan de hier vermelde straten om noodzakelijke verbindingen te realiseren.

De NV Van Hecke uit Temse voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Synductis.

Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven. Synductis stemt de werken van de nutsmaatschappijen op elkaar af om zo de hinder te verminderen en om zo ook een snellere en goedkopere dienstverlening te kunnen aanbieden.

De bewoners van de straten waar er effectief gewerkt wordt, vinden in bijlage een folder van Synductis.

Er werden onlangs ook al proefsleuven gemaakt in een aantal straten in opdracht van Eandis om de toestand van de gasbuizen te controleren.

 

Werken aan de nutsleidingen vanaf 15 september tot vóór kerstmis

Er is een uitvoering voorzien in fasen:

fase 1:

werfzone:

- Sint-Maartensplein (ter hoogte van de kerk)

- Koningstraat (volledig)

- Spinolarei (gedeelte tussen de Koningstraat en Engelsestraat)

- Engelsestraat (twee dwarsingen uit te voeren): duurt een tweetal dagen

wanneer:

- vanaf 15 september tot 6 oktober

fase 2:

werfzone:

- Hoornstraat

 

 

wanneer:

- van 7 oktober tot 22 oktober

fase 3

werfzone:

- Verversdijk, gedeelte tussen de Hoornstraat en de Spinolarei

- Spinolarei, tussen de Verversdijk en de Koningstraat

wanneer:

- van 23 oktober tot 3 november

fase 4

werfzone:

- Korte Riddersstraat

wanneer:

- van 4 november tot 17 november

fase 5

werfzone:

- Boomgaardstraat, tussen de Hoogstraat en de Korte Riddersstraat

wanneer:

- van 18 november tot vóór kerstmis

 

Verkeersverloop

Waar de aannemer werkt, is de straat voor het verkeer onderbroken en geldt er parkeerverbod.

 

In fase 1, 2 en 3 heeft het verkeer, ook de bussen van De Lijn, nog steeds doorgang via de Boomgaardstraat, Korte Riddersstraat richting Sint-Jansplein en Vlamingstraat (periode vanaf 15 september tot en met 3 november).

Vanaf fase 4 (vanaf 4 november tot vóór kerst) rijdt het verkeer met bestemming Vlamingstraat via de Hoogstraat en de Philipstockstraat omwille van de werken in de Korte Riddersstraat en de Boomgaardstraat.

In de Boomgaardstraat wordt het éénrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven in fase 4 (vanaf 4 november tot 17 november).

 

Als er gewerkt wordt in de Verversdijk, tussen de Hoornstraat en de Spinolarei, en in de Spinolarei, tussen de Verversdijk en de Koningsstraat (periode van 23 oktober tot 3 november) is er geen verkeer mogelijk langs de Verversdijk en de Spinolarei. Tijdens deze fase wordt het éénrichtingsverkeer in de overige delen van de Verversdijk en de Spinolarei, in functie van de bereikbaarheid van de woningen, opgeheven.

 

Hemelsdale en het Europacollege zijn in fase 5 (werken in Boomgaardstraat vanaf 18 november tot voor kerst) enkel toegankelijk via de Verversdijk.

 

De Lijn

De buslijnen 6 en 16 volgen hun normale traject in de eerste drie fasen van de werken aan de nutsleidingen. Vanaf fase 4 (4 november tot vóór kerst) rijden de bussen via de Hoogstraat en de Philipstockstraat. Vanaf dan worden de halten ‘Sint-Walburgakerk’ en ‘Sint-Jansplein’ niet meer bediend. Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200

 

Rioleringswerken en heraanleg

De rioleringswerken en heraanleg worden uitgevoerd door bvba Cochuyt – De Smet uit Maldegem en deze aannemer zou op 3 november a.s. starten met deze werken.

 

Fasering:

- fase 1: Koningstraat en Hoornstraat (exclusief het kruispunt met de Korte Riddersstraat)

- fase 2: Korte Riddersstraat, Boomgaardstraat en Sint-Maartensplein

Later volgt hierover meer informatie.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Wie door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00). Voor de duur van de werken in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig én een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de rioleringswerken en heraanleg kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met Synductis 

(t 078 05 35 00) of met de betrokken diensten:

ü  gas en elektriciteit : Eandis – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)

ü  water: T.M.V.W. - de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – stefaan.demonie@water-link.be)

ü  telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97, 8200 Sint‑Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.

ü  kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Lokale Economie van de stad Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

Nu aansluiten op riolering, gas, elektriciteit, water en telefoon

Nu er werken plaatsvinden in de straten in de omgeving van de Sint-Walburgakerk kan u van de gelegenheid gebruik maken om ontbrekende aansluitingen op de nutsleidingen in de woning aan te brengen of om bestaande aansluitingen te verzwaren. Binnen het jaar nà de heraanleg, zal geen vergunning worden afgeleverd om de straat opnieuw open te breken. Bent u de huurder van het pand, breng dan ook uw eigenaar hiervan op de hoogte!

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de betrokken nutsmaatschappij die die eerder vermeld werd in deze brief (zie pagina 3 ‘U wenst meer informatie over de werkzaamheden?’).

 

Hebt u een dakafvoer die uitmondt op het trottoir? Sluit deze afvoer aan op de riolering. Wil hiervoor contact opnemen met de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge –

t 050 44 85 85.

 

Plan heraanleg

U kan het plan inkijken in de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag is de dienst open van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).

Beschikt u over internet ? Dan kan u via de website van de Stad Brugge ook het plan met de heraanleg bekijken: ga naar www.brugge.be/plannen> Sint-Walburga en omgeving


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular