Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

19-12-2014 (11:31)

Nutswerken Lane

 

U weet dat de Stad Brugge de Lane vernieuwt. Naast een nieuwe riolering en bestrating worden ook alle nutsleidingen aangepast waar nodig. De nutsbedrijven werken ook buiten de Lane, namelijk in de Kleine Sint-Jansstraat en in de Greinschuurstraat, tussen de Lane en de Guido Gezellelaan (panden kant Lane).

 

Nutsleidingen …

De nutsmaatschappijen hebben al héél wat aanpassingen aan hun leidingen doorgevoerd. De uitvoering verloopt echter niet zo vlot als gepland omdat er veel manueel in plaats van machinaal werk aan te pas komt door de aanwezigheid van de vele leidingen in de ondergrond.

Dit betekent dat de nutsmaatschappijen ook nog in januari en februari 2015 actief zullen zijn in de straat.

In de kerstvakantie worden geen grote ingrepen uitgevoerd maar vinden er tussen kerst en nieuwjaar wel huisaansluitingen voor Proximus plaats. Deze werkzaamheden zijn plaatselijk en qua omvang beperkt tot ongeveer 1 m².

In de Kleine Sint-Jansstraat zijn de ingrepen aan de nutsleidingen afgerond en wordt de bestrating hersteld op 6 en 7 januari a.s.

 

Verkeersverloop in de periode vanaf 21/12 tot en met 04/01/15

De Lane gaat in deze periode open voor het plaatselijk verkeer en de bewoners kunnen ook weer parkeren in de straat.

 

Verkeersverloop vanaf 5 januari 2015

De Lane wordt vanaf 5 januari opnieuw volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer vanaf de Hoefijzerlaan. De Kleine Sint-Jansstraat wordt onbereikbaar wegens het herstel van de bestrating op 6 en 7 januari a.s.

De Zevensterrenstraat, de Paalstraat, de Kammakersstraat en de Kreupelenstraat worden doodlopend ter hoogte van de Lane en zijn bereikbaar via de Smedenstraat voor plaatselijk verkeer. Ook de Brandstraat wordt een doodlopende straat op de Lane.

Buiten de werkuren en volgens de vordering van de werkzaamheden zal het plaatselijk verkeer zoveel als mogelijk toegelaten worden in de Lane, de Kleine Sint-Jansstraat, de Zevensterrenstraat, de Paalstraat, de Kreupelenstraat en de Kammakersstraat.

Als er gewerkt wordt op het kruispunt van de Lane met de Hoefijzerlaan, wordt, indien nodig, één rijvak van de Hoefijzerlaan ingenomen om een veiligheidsdoorgang te creëren voor voetgangers en fietsers. Het verkeer met bestemming tunnel en bestemming ’t Zand en Smedenstraat behoudt zijn doorgang op de Hoefijzerlaan, zij het op het linkse rijvak.

Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen verder de Lane gebruiken.

Er geldt parkeerverbod in de Lane, in de Kleine Sint-Jansstraat en de Greinschuurstraat, tussen de Lane en de Guido Gezellelaan, zodat de aannemer ongehinderd kan werken.

 

Wat met het huisvuil tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode?

De ophaaldienst van het huisvuil kan tijdens deze periode opnieuw de straat bedienen.

 

Wat met het huisvuil vanaf 5 januari

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Bereikbaarheid garages tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode.

In deze periode kunnen de bewoners hun garage opnieuw bereiken in de Lane

 

Bereikbaarheid garages vanaf 5 januari

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Wie door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00). Voor de duur van de werken in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig én een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Rioleringswerken en heraanleg starten later …

Doordat de werken van de nutsmaatschappijen uitlopen, starten de rioleringswerken en de heraanleg niet begin februari 2015 maar begin maart 2015. Als we een beter zicht hebben op de timing ontvangt u meer info over deze werkzaamheden.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Meer info!

info werkzaamheden nutsleidingen

Synductis t 078 05 35 00 – info@synductis.be met vermelding van projectnummer 100.304.

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de betrokken diensten:

  • gas en elektriciteit : Eandis – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
  • water: Farys - de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – stefaan.demonie@farys.be)
  • telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97, 8200 Sint‑Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.
  • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

 

 

 

info over de rioleringswerken en heraanleg

stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Plan heraanleg

U kan het plan inkijken in de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag is de dienst open van 9 u. tot 12 u.

Of via de website van de Stad Brugge kan u ook het plan met de heraanleg van de Lane bekijken: ga naar www.brugge.be/plannen> Lane


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular