Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

24-12-2014 (10:31)

Vernieuwing straten omgeving Sint-Walburgakerk

 

Stad Brugge vernieuwt de straten in de omgeving van de Sint-Walburgakerk.

Wij geven u graag een stand van zaken van deze werkzaamheden én een kijk op de volgende fase van de heraanleg.

 

Nutsleidingen

Met uitzondering van een aantal huisaansluitingen zijn de werken aan de nutsleidingen voltooid.

 

Rioleringswerken en heraanleg

De rioleringswerken en heraanleg worden uitgevoerd door bvba Cochuyt – De Smet uit Maldegem. Deze werkzaamheden gebeuren gefaseerd:

fase 1:

a)  Koningstraat en aansluiting Spinolarei: de boordstenen en de fundering zijn aangebracht en de verdere afwerking van de rijweg en de trottoirs gebeurt vanaf 6 januari (klaar tegen eind januari)

b)  Hoornstraat en aansluiting met Verversdijk en Sint-Maartensplein: start 6 januari tot
eind februari

fase 2: Sint-Maartensplein, Boomgaardstraat en Korte Riddersstraat (timing wordt later meegedeeld)

 

Verkeersverloop fase 1a

  • vanaf 21/12 – 5/01

De Koningstraat blijft voor het autoverkeer onderbroken en is enkel toegankelijk voor voetgangers.

  • vanaf 6/01 tot eind januari

Vanaf 6 januari a.s. wordt de Koningstraat weer volledig onderbroken voor het verkeer zodat de aannemer de bovenbouw (rijweg en trottoirs) kan aanbrengen.

 

Verkeersverloop fase 1b vanaf 6 januari

De Hoornstraat wordt volledig voor het verkeer onderbroken (met uitzondering van de voetgangers).

 

De aansluiting van de Hoornstraat op de Verversdijk moet voor de realisatie van een aansluiting op de riolering ook gedurende een periode onderbroken worden, namelijk vanaf 7 tot 19 januari a.s.

 

Door de onderbreking van de aansluiting Hoornstraat/Verversdijk loopt de Verversdijk dood aan beide zijden op de werfzone. In functie van de bereikbaarheid van de woningen wordt er tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in de Verversdijk.

 

Het verkeer met bestemming Verversdijk (gedeelte tussen de Spinolarei en de Hoornstraat) volgt een omleiding via de Langerei, Carmersbrug, Sint-Annarei en Strobrug.

 

Het verkeer met bestemming Spinolarei rijdt via de Boomgaardstraat, de Korte Riddersstraat en de Engelsestraat.

 

Eens de rioolaansluiting uitgevoerd is op de aansluiting Hoornstraat/Verversdijk kan het verkeer tijdens de werkzaamheden in de Hoornstraat zelf steeds door langs de Verversdijk.

 

Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Wie door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00). Voor de duur van de werken in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig én een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de rioleringswerken en heraanleg kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plan heraanleg

U kan het plan inkijken in de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag is de dienst open van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).

Of u kan via de website van de Stad Brugge ook het plan met de heraanleg bekijken: ga naar www.brugge.be/plannen> Sint-Walburga en omgeving


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular