Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

24-12-2014 (11:21)

Werkzaamheden omgeving Jan Breydellaan verlengd

 

Sinds november jl. zijn werkzaamheden aan de gang:

  • in de Peter Benoitlaan, tussen de Sint-Jansdreef en het rond punt Jan Breydellaan
  • in de Jan Breydellaan, tussen Hans Memlinglaan en rond punt (pare kant)
  • op het rond punt in de Jan Breydellaan

 

 

De firma Huys uit Brugge vernieuwt de riolering en de bvba Cochuyt - De Smet uit Maldegem voert de heraanleg uit.

 

Werkzaamheden duren langer dan voorzien…

Door onvoorziene omstandigheden (nutsleidingen die hinderlijk liggen voor het plaatsen van de riolering, bijkomende werkzaamheden aan de middengeleiders aan het rondpunt,…) zijn de hierboven vermelde werkzaamheden nog niet afgewerkt.

Vanaf 20 december start de kerstbouwstop tot en met 5 januari.

Vanaf 6 januari worden de werkzaamheden verder gezet. Eerst moeten de leidingen van een nutsmaatschappij in de Jan Breydellaan verplaatst worden vooraleer de rioleringswerken kunnen starten. Van zodra het weer het toelaat, wordt er een onderlaag aangebracht op het rondpunt. De rioleringswerken en de heraanleg in de Peter Benoitlaan, tussen rondpunt en Sint-Jansdreef, worden eveneens verder gezet in januari en februari a.s.

 

Verkeersverloop

Het rond punt blijft voor het verkeer afgesloten tijdens de kerstperiode en ook in januari a.s.

Ook de Peter Benoitlaan, tussen het rondpunt en de Sint-Jansdreef, wordt niet opengesteld voor het verkeer.

 

Waar de aannemer werkt, is de straat volledig voor het verkeer onderbroken. Er geldt ook parkeerverbod.

  • autoverkeer

Het rondpunt Jan Breydellaan/Peter Benoitlaan wordt afgesloten voor alle verkeer uit alle rijrichtingen. Alle straten die op het rondpunt uitmonden, worden doodlopend. Plaatselijk verkeer in deze straten blijft uiteraard mogelijk.

De Hans Memlinglaan wordt voor het verkeer afgesloten ter hoogte van de Jan Breydellaan.

De Peter Benoitlaan wordt voor het verkeer afgesloten tussen het rondpunt en de Sint-Jansdreef.

Het doorgaand verkeer komende van de Leopold I-laan volgt een omleiding via de Bevrijdingslaan en Waggelwater.

Het doorgaand verkeer komende van de Gistelse Steenweg en Torhoutse Steenweg volgt een omleiding via de Legeweg, de Hoge Lane, de Dirk Martensstraat richting Bevrijdingslaan.

  • voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, hebben altijd doorgang in de werfzone.

Als de aannemer werkt in de Jan Breydellaan kunnen de voetgangers het trottoir gebruiken aan de onpare kant. Fietsers volgen de rijbaan in de richting van de Bevrijdingslaan. Het fietspad aan de onpare kant blijft bruikbaar.

  • bussen van De Lijn

Ook Lijn 9 (centrum – station – Christus Koning – gevangenis) volgt door de onderbreking van het rondpunt in de Jan Breydellaan een omleiding.

Richting terminus rijdt de bus, vanaf de Hoefijzerlaan, rechtdoor naar de Bevrijdingslaan tot aan halte ‘Post’ in de Waggelwaterstraat, rechtsaf naar de Waggelwaterbrug tot op het einde en dan linksaf in de Dirk Martensstraat tot op het einde om dan rechtsaf weg te rijden in de Peter Benoitlaan en aan te sluiten op de normale reisweg.

Richting station rijdt de bus linksaf in de Dirk Martensstraat, gaat vóór de brug rechtsaf naar de Bevrijdingslaan en volgt verder dezelfde omleiding als richting terminus.

Volgende halten worden tijdelijk niet bediend: ‘Canadabrug’, ‘Peter Benoitlaan’ en ‘Rode Kruis’. Er komt een tijdelijke halte in de Dirk Martensstraat.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat de garage niet meer bereikbaar is.

Wie in zone 5 (bewonersparkeren) door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00). Voor de duur van de werken in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig én een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

Let wel: de personen die door de werken in de Hans Memlinglaan niet in hun garage kunnen, kunnen geen tijdelijk bewonersvignet krijgen voor zone 5. Dit is wel mogelijk als de bewoners een garage huren of bezitten in de straten die in zone 5 liggen en als deze door de werken onbereikbaar is.

De heraanleg van de straten is een tijdelijke situatie en tijdens deze periode zal men moeten parkeren in de buurt zoals in de Jan Breydellaan, op de randparking Bevrijdingslaan, …

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de heraanleg en de rioleringswerken kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

 

Volgende fase

Als fase 1a is afgewerkt starten de aannemers aan fase 1b:

fase 1b        

werfzone

Peter Benoitlaan, tussen de Sint-Jansdreef (kruispunt inbegrepen) en Leemputten (kruispunt niet inbegrepen)

aard werken

riolering en heraanleg

timing uitvoering

wordt later meegedeeld

 

Plan met fasering van de werkzaamheden

 

N31

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plan

U kan het plan inkijken in

  • de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge - t 050 44 80 00. Open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).
  • de gemeenteafdeling van Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag van 14 u. tot 18 u., op woensdagnamiddag van 14 u. tot 16 u. en op zaterdag van 9 u. tot 11.45 u.

 

Of u kan via de website van de stad Brugge ook het plan met de heraanleg bekijken: ga naar www.brugge.be> bestuur en beleid> plannen openbare werken> Sint-Andries of naar www.brugge.be/plannen


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular