Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

12-02-2015 (16:14)

Betonvlakken en boordstenen herstellen Barrièrestraat

 

De stad Brugge gaf opdracht aan Verkinderen Aannemingen bvba uit Eernegem om de betonvakken te herstellen evenals de boordstenen en het trottoir in de Barrièrestraat ter hoogte van nr. 2.  Deze dringende herstellingswerken zijn een gevolg van de werkzaamheden aan de balkonrotonde.

 

Onder normale (weers)omstandigheden starten ze op maandag 23 februari. Het einde is voorzien rond 20 maart.

 

De Barrièrestraat wordt doodlopend ter hoogte van de balkonrotonde. Tijdelijk zal er plaatselijk verkeer gelden.

Op de balkonrotonde zal de rechts afslaande beweging naar de Barrièrestraat niet mogelijk zijn.  Er wordt een bewegwijzerde wegomlegging voorzien.

Voetgangers en fietsers behouden hun doorgang. Fietsers moeten afstappen aan de werfzone.

Waar nodig wordt er parkeerverbod ingevoerd.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

De Lijn

De bussen van lijn 25  rijden als volgt :

 

  • Richting Sint-Willibrordus

 

Boeveriepoort –  Stationslaan – Magdalenastraat - Hoog-Brabantlaan –Abdijbekestraat – Titecastraat.  Vanaf Driehoek terug de normale reisweg.

 

  • Richting station

 

Zelfde omleiding in omgekeerde rijrichting.

De halte Abdijbekestraat wordt verplaatst tot voor het kruispunt met de Titecastraat.

Afgeschafte halte : PZ Onze Lieve Vrouw.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn : t 070 220 200

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

  

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be ).

 

Respecteer de werf !

De rijweg wordt tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk afgesloten, om te verhinderen dat die toch bereden wordt. We zien al te vaak dat sommige bestuurders tijdens de verhardingstijd van het nieuw aangelegde wegdek de werfzone proberen te bereiken, vaak in de overtuiging dat de werkzaamheden 'toch achter de rug zijn'. Het is echter precies in deze periode dat het wegdek voldoende stabiel moet worden om zo te vermijden dat er binnen de kortste keren terug schade optreedt en er zich nieuwe herstellingen opdringen.

We vragen u de werfsignalisatie te respecteren om schade aan het eigen voertuig en aan de werf te vermijden.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular