Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

12-02-2015 (16:18)

Betonvakken herstellen in Grote Moerstraat

 

De Stad Brugge gaf opdracht aan Aannemingen Verkinderen bvba uit Eernegem om de betonvakken in de Grote Moerstraat in het gedeelte tussen de Zandstraat en de Legeweg te vernieuwen.

 

Onder normale (weers)omstandigheden start de eerste fase van  deze werkzaamheden op maandag 23 februari. Het einde is voorzien tegen half maart.

 

De Grote Moerstraat wordt dan onderbroken voor alle verkeer vanaf de Zandstraat tot aan huisnummer 40.  Vanaf de Legeweg zal er plaatselijk verkeer mogelijk zijn tot aan huisnummer 40.

Voetgangers en  fietsers behouden wel hun doorgang maar fietsers moeten afstappen ter hoogte van de werfzone.

Waar nodig wordt er parkeerverbod ingevoerd.

 

Let wel !

De woningen tussen de Zandstraat en huisnummer 40 zullen niet bereikbaar zijn met de wagen.  Aan de bewoners om te  beslissen om hun wagen al dan niet ergens anders te parkeren tijdens de werkzaamheden.

 

Aansluitend op deze werkzaamheden wordt er omstreeks half maart gestart met de tweede fase nl. met het deel van de Grote Moerstraat tussen huisnummer 40 en de Legeweg.  Deze werkzaamheden zouden achter de rug moeten zijn tegen de eerste week van april.

De Grote Moerstraat wordt op dat moment volledig onderbroken ter hoogte van de Legeweg.  Vanaf de Zandstraat zal dan plaatselijk verkeer mogelijk zijn tot aan huisnummer 40. Tijdens deze fase zal het voor de bewoners tussen de Legeweg en huisnummer 40 niet mogelijk zijn om met hun wagen bij hun woning te geraken.

  

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enzÖ. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers≠belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be ).

 

Respecteer de werf !

De rijweg wordt tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk afgesloten, om te verhinderen dat die toch bereden wordt. We zien al te vaak dat sommige bestuurders tijdens de verhardingstijd van het nieuw aangelegde wegdek de werfzone proberen te bereiken, vaak in de overtuiging dat de werkzaamheden 'toch achter de rug zijn'. Het is echter precies in deze periode dat het wegdek voldoende stabiel moet worden om zo te vermijden dat er binnen de kortste keren terug schade optreedt en er zich nieuwe herstellingen opdringen.

We vragen u de werfsignalisatie te respecteren om schade aan het eigen voertuig en aan de werf te vermijden.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular