Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

23-02-2015 (14:49)

Vernieuwen rijbaan Torhoutse Steenweg vanaf Zevenbergenlaan tot voorbij De Karmel

 

De Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, gaf opdracht aan Aswebo  uit Gent om een aantal werkzaamheden uit te voeren in de Torhoutse Steenweg, meer bepaald in de zone tussen de Zevenbergenlaan (kruispunt niet inbegrepen) tot voorbij Jeugdverblijfcentrum De Karmel (ingang De Karmel en woning nr. 517 - overzijde van de Karmel, inbegrepen).

 

Naar aanleiding van een petitie werd er eind vorig jaar een reeds een informele informatievergadering georganiseerd met de bewoners, de wegbeheerder (AWV), de lokale politie en de stad Brugge.

 

De werkzaamheden gaan onder normale weersomstandigheden van start op maandag 9 maart en zullen 15 werkdagen in beslag nemen.

 

Het bestaande betonnen wegdek wordt opgebroken en vervangen door een volledige nieuwe opbouw met onderlagen en toplaag in stille asfalt.

Naast dit structureel onderhoud van de rijweg zijn ook een aantal andere ingrepen gepland zoals een visuele versmalling van de rijweg  met markeringen met de bedoeling de weggebruikers aan te manen om hun snelheid te minderen.

 

Om de hinder zo kort mogelijk te houden is ervoor geopteerd om de Torhoutse Steenweg in deze zone volledig af te sluiten voor de totale duur van de werkzaamheden.

 

Palend aan de werf zal er voor de bewoners en hun bezoekers een parkeerzone voorzien worden op de Torhoutse Steenweg.

 

Er  worden  wegomleggingen voorzien  

 

  • op de E403 (vanaf Torhout en Ruddervoorde)
  • in de omgeving van de werkzaamheden via de Heidelbergstraat –  Autobaan – Koning Albert I-laan – N31 Expresweg komende van Torhout/Zedelgem
  • in de omgeving van de werkzaamheden via de Koningin Astridlaan – N31 Expresweg – E403 komende van Brugge

 

 

De Pierre Debbautstraat, de Betferkerklaan en de Wittemolenstraat worden doodlopend ter hoogte van de Torhoutse Steenweg.  In het doodlopend gedeelte van deze straten blijft plaatselijk verkeer mogelijk.

De paaltjes op het kruispunt Betferkerklaan/Pierre Debbautstraat worden tijdelijk verwijderd.

 

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het bestaande dubbelrichtingsfietspad.

 

In een volgende fase – vermoedelijk begin mei - worden er ook maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Torhoutse Steenweg in het bijzonder voor de zachte weggebruikers. Op locaties waar er veel oversteekbewegingen zijn, worden de huidige arceringen op het wegdek vervangen door middengeleiders zodat het voor fietsers en voetgangers veiliger wordt om de drukke Torhoutse Steenweg over te steken.

 

Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden tussen 8.30 u. en 15.30 u. waarbij het verkeer op de Torhoutse Steenweg beurtelings door kan met behulp van verkeerslichten. Buiten die uren zal er geen hinder zijn.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be ).

 

Respecteer de werf !

De rijweg wordt tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk afgesloten, om te verhinderen dat die toch bereden wordt. We zien al te vaak dat sommige bestuurders tijdens de verhardingstijd van het nieuw aangelegde wegdek de werfzone proberen te bereiken, vaak in de overtuiging dat de werkzaamheden 'toch achter de rug zijn'. Het is echter precies in deze periode dat het wegdek voldoende stabiel moet worden om zo te vermijden dat er binnen de kortste keren terug schade optreedt en er zich nieuwe herstellingen opdringen.

We vragen u de werfsignalisatie te respecteren om schade aan het eigen voertuig en aan de werf te vermijden.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular