Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

25-02-2015 (16:25)

Heraanleg Admiraal Keyesplein, Vindictive-, Blokschepen- en Wielingenstraat

 

De werkzaamheden aan het Admiraal Keyesplein, de Vindictivestraat, de Wielingenstraat en de Blokschepenstraat gaan van start op 4 maart a.s.

 

RTS bvba uit Zedelgem staat in voor de rioleringswerken en heraanleg. De bvba Lamote uit Brugge werd als aannemer aangeduid voor de werken aan de nutsleidingen.

De werken aan de nutsleidingen worden gecoördineerd door Synductis. Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven dat ervoor zorgt om de werken van de verschillende nutsbedrijven op elkaar af te stemmen met als doel minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening.

 

Een uitvoering in fasen

Eerst wordt de riolering vernieuwd en daarna komen de nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit, telefoon, …) op de werf om hun aanpassingen aan hun leidingen te doen. Eens dit achter de rug wordt de heraanleg uitgevoerd.

 

fase 1: Admiraal Keyesplein (vanaf 2 maart tot 17 juli): de werken starten ter hoogte van de hoek Admiraal Keyesplein - Blokschepenstraat

fase 2: verdere afwerking Admiraal Keyesplein + Blokschepenstraat + Eiensluisstraat, ter hoogte van de nummers 24, 26 en 28 met doorsteek van de riolering van de Blokschepenstraat naar de Eiensluisstraat (in de periode vanaf 1 april tot 30 juni)

fase 3: Vindictivestraat (vanaf afwerking Blokschepenstraat tot 30 september)

fase 4: Wielingenstraat (in de periode vanaf 1 oktober tot 30 november)

De werken aan de nutsleidingen worden uitgevoerd tussen 27 april en 3 augustus a.s.

 

Verkeersverloop

algemeen

Waar de aannemer werkt, is de straat voor het verkeer onderbroken en geldt er parkeerverbod. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang.

Op het Admiraal Keyesplein wordt het parkeren toegelaten tussen 17 u. en 7 u. en tijdens het weekend en dit volgens de vordering van de werken. Tijdens de werkuren worden de wagens buiten het plein geparkeerd.

verkeersverloop per fase

fase 1:

Admiraal Keyesplein afgesloten voor alle verkeer

fase 2:

- Admiraal Keyesplein afgesloten voor alle verkeer

- Blokschepenstraat  wordt doodlopend ter hoogte van de werken

- kruispunt Blokschepenstraat/Eiensluisstraat wordt onderbroken voor het verkeer

- Eiensluisstraat wordt doodlopend ter hoogte van de Blokschepenstraat (omleiding voorzien via de Marktstraat)

fase 3:

- Vindictivestraat wordt afgesloten voor alle verkeer zowel kant Heiststraat als kant Admiraal Keyesplein.

- Admiraal Keyesplein blijft bereikbaar via de Blokschepenstraat en de Wielingenstraat

fase 4:

Wielingenstraat afgesloten voor alle verkeer

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de rioleringswerken en heraanleg kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Met vragen over de werkzaamheden aan de nutsleidingen kan u terecht bij Synductis,

t 078 05 35 00 – info@synductis.be of met de betrokken diensten:

  • gas en elektriciteit: Eandis – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
  • water: Farys - de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – stefaan.demonie@farys.be)
  • telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97, 8200 Sint‑Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge
  • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best ze snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

Nu aansluiten op riolering, gas, elektriciteit, water en telefoon

Nu er werken plaatsvinden in de Wielingenstraat, Admiraal Keyesplein, Blokschepenstraat en Vindictivestraat kan u van de gelegenheid gebruik maken om ontbrekende aansluitingen op de nutsleidingen in de woning aan te brengen of om bestaande aansluitingen te verzwaren. Binnen het jaar nŕ de heraanleg, zal geen vergunning worden afgeleverd om de straat opnieuw open te breken. Bent u de huurder van het pand, breng dan ook uw eigenaar hiervan op de hoogte!

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de betrokken nutsmaatschappij die die eerder vermeld werd in deze brief (zie pagina 2 ‘U wenst meer informatie over de werkzaamheden?’).

 

Wie over een dakafvoer beschikt die uitmondt op het trottoir, moet deze afvoer aansluiten op de riolering. Wil hiervoor contact opnemen met de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge – t 050 44 85 85.

 

Plan

U kan het plan inkijken:

  • in het Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge. Open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., dinsdag van 14 u. tot 18 u. , woensdag van 14 u. tot 16 u. en zaterdag van 9 u. tot 11.45 u.
  • in de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge ligt het plan ter inzage. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. (op zaterdag van 9 u. tot 12 u.).
  • via de website van de stad Brugge: ga naar www.brugge.be/plannen> Admiraal Keysplein en omgeving.

 

 


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular