Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

13-04-2015 (14:13)

Werkzaamheden Peter Benoitlaan

 

De rioleringswerken in de Peter Benoitlaan, tussen Leemputten (kruispunt inbegrepen) en de Lange Vesting, starten op 20 april a.s. Het kruispunt met de Lange Vesting blijft zo lang als mogelijk open maar gaat op een bepaald ogenblik dicht voor de realisatie van het rond punt Lange Vesting/Bevrijdingslaan.

 

Verkeersverloop

Dit straatdeel is vanaf 20 april voor het verkeer onderbroken en er geldt ook parkeerverbod. Voetgangers hebben altijd doorgang en fietsers kunnen door, met de fiets aan de hand.

Leemputten wordt doodlopend op de Peter Benoitlaan n ook de Lange Vesting vanaf het moment dat de aannemer ter hoogte van deze aansluiting aan het werken is.

 

Garages niet bereikbaar

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat de garage niet meer bereikbaar is.

Wie in zone 5 (bewonersparkeren) door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00). Voor de duur van de werken in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig n een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

 

Let wel: de personen die door de werken in de Hans Memlinglaan niet in hun garage kunnen, kunnen geen tijdelijk bewonersvignet krijgen voor zone 5. Dit is wel mogelijk als de bewoners een garage huren of bezitten in de straten die in zone 5 liggen en als deze door de werken onbereikbaar is.

De heraanleg van de straten is een tijdelijke situatie en tijdens deze periode zal men moeten parkeren in de buurt zoals in de Jan Breydellaan, op de randparking Bevrijdingslaan,

 

Werkzaamheden Peter Benoitlaan, vanaf Hans Memlinglaan tot Leemputten

Ondertussen werkt de aannemer ook verder in de Peter Benoitlaan, vanaf de Hans Memlinglaan tot Leemputten. De nieuwe riolering wordt er aangebracht, gevolgd door de heraanleg van het trottoir, de parkeerstroken en de rijweg. De aannemer hoopt eind april a.s. klaar te zijn met deze opdracht. De toplaag zal in principe ook al op de rijweg aangebracht zijn.

 

Aansluiting Peter Benoitlaan/Sint-Jansdreef

Dit kruispunt gaat in principe open n 20 april a.s. (n het aanbrengen van de ontbrekende trottoirs).

 

Stand van zaken Hans Memlinglaan

De aannemer hoopt de heraanleg van deze straat af te ronden midden mei a.s.,  inclusief toplaag.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte weersomstandigheden, enz. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

OPROEP: wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder!

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de heraanleg en de rioleringswerken kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plan

U kan het plan bekijken:

 

  • op www.brugge.be> bestuur en beleid> plannen openbare werken> Sint-Andries of naar www.brugge.be/plannen
  • bij Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge - t 050 44 80 00. Open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).
  • in de gemeenteafdeling van Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag van 14 u. tot 18 u., op woensdagnamiddag van 14 u. tot 16 u. en op zaterdag van 9 u. tot 11.45 u.

 

 


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular