Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

24-04-2015 (11:55)

Werkzaamheden Geldmuntstraat - Noordzandstraat

 

Vanaf 4 mei a.s. wordt een nieuwe fase aangevat in het project ‘heraanleg Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Kopstraat.

 

Werken aan de nutsleidingen in de periode van 4 mei tot midden juli a.s.

De uitvoering van de werken aan de nutsleidingen gebeurt onder de coördinatie van Synductis. Synductis is een samenwerkingsverband tussen de verschillende nutsmaatschappijen dat ervoor zorgt om de werken van de verschillende nutsbedrijven op elkaar af te stemmen met als doel minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening.

werfzone

 • trottoirs, tussen Kopstraat (kruispunt inbegrepen) en Zilverpand
 • er wordt kant per kant gewerkt
 • kruispunt Dweersstraat/Noordzandstraat/Wulfhagestraat moet met leidingen gedwarst worden maar dit gebeurt in fasen zodat het verkeer zo veel als mogelijk doorgang heeft

verkeersverloop
Op het plan op de ommezijde kan u zien welk straatdeel onderbroken is, hoe het verkeer verloopt tijdens de werkzaamheden en hoe de straten bereikbaar blijven.

 • de Noordzandstraat, tussen Kopstraat en Zilverpand, is volledig onderbroken voor het verkeer
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang
 • parkeerverbod in de werfzone maar ook in de Wulfhagestraat in functie van het tweerichtingsverkeer dat er wordt ingevoerd tijdens deze fase
 • worden doodlopend op de werf: Kopstraat – Giststraat – Prinsenhof – Ontvangersstraat – Helmstraat – Haanstraat. In al deze straten wordt het éénrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven.
 • de toegang tot het Zilverpand wordt hoogstens 2 dagen onderbroken en buiten de werkuren worden er rijplaten over de sleuf gelegd zodat het Zilverpand bereikbaar is
 • de aansluiting met de Wulfhagestraat wordt in de uitvoeringsperiode één dag volledig onderbroken
 • het verkeer tot 3,5 ton (en uitgezonderd plaatselijke bediening tijdens de venstertijden) uit de Zilverstraat/Sint-Amandsstraat rijdt naar de ring via de Geldmuntstraat – Geerwijnstraat – Moerstraat
 • het verkeer tot 3,5 ton kan vanuit de Sint-Jakobsstraat rijden via de Geldmuntstraat – Geerwijnstraat – Moerstraat. Het verkeer van meer dan 3,5 ton vanuit de Sint-Jakobsstraat moet via de Eiermarkt – Niklaas Desparsstraat naar de Vlamingstraat rijden.
 • Er wordt een stapelzone opgericht op de bushalte in de Noordzandstraat. De kranen en andere grote voertuigen worden opgesteld op de bestaande parkeerplaatsen in de Noordzandstraat.

 

Volgende fase: vanaf 10 augustus tot midden december

In deze fase vinden de rioleringswerken en de heraanleg plaats van:

 • de Noordzandstraat, tussen het Prinsenhof en het Zilverpand
 • de Kopstraat

Over deze fasen volgt later op het jaar meer info.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden.

In de omgeving van de werfzone duiden borden de ophaalplaatsen aan van het huisvuil. Wil uw vuilniszakken rond deze borden plaatsen.

Let wel: deze ophaalpunten zijn enkel bedoeld voor het afval van de bewoners/handelaars die in de werfzone gelegen zijn. Alle andere bewoners/handelszaken bieden hun huisvuil aan vóór hun eigen pand. Het huisvuil mag enkel aangeboden worden op de dag van de ophaling zelf.

Problemen met de ophaling? Contacteer I.V.B.O.: t 050 45 63 11

 

De Lijn

Ook de bussen van De Lijn volgen een aangepaste route.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200

 

N31

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden aan de nutsleidingen?

Met vragen over de uitvoering aan de nutsleidingen kan u terecht bij Synductis - t 078 05 35 00 – info@synductis.be met vermelding van projectnummer 100.317.

U kan ook contact opnemen met de betrokken diensten zelf:

 • gas en elektriciteit : Eandis – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
 • water: Farys - de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – stefaan.demonie@farys.be)
 • telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97, 8200 Sint‑Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.
 • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

Meer info over de rioleringswerken en heraanleg ?

Neem hiervoor contact op met de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Nu aansluiten op riolering, gas, elektriciteit, water en telefoon

Nu er werken plaatsvinden in de Noordzandstraat kan u van de gelegenheid gebruik maken om ontbrekende aansluitingen op de nutsleidingen in de woning aan te brengen of om bestaande aansluitingen te verzwaren. Binnen het jaar nà de heraanleg, zal geen vergunning worden afgeleverd om de straat opnieuw open te breken. Bent u de huurder van het pand, breng dan ook uw eigenaar hiervan op de hoogte!

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de betrokken nutsmaatschappij die die eerder vermeld werd in deze brief (zie pagina 2 ‘U wenst meer informatie over de werkzaamheden aan de nutsleidingen?’).

 

Plan

Het plan met de heraanleg van de Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Kopstraat kan u bekijken:

 • op www.brugge.be/plannen> centrum ->Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Kopstraat
 • bij Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag kan u er terecht van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular