Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

11-05-2015 (10:29)

Heraanleg Korte Vuldersstraat + Oranjeboomstraat

 

Onlangs werden de nutsleidingen vernieuwd in de Korte Vuldersstraat en de Oranjeboomstraat. De bvba Cochuyt – De Smet uit Maldegem start op 18 mei a.s. met het vernieuwen van de riolering, gevolgd door de heraanleg.

 

Een uitvoering in fasen

Fase 1:

 

  • Korte Vuldersstraat, tussen Westmeers (kruispunt inbegrepen) tot Hoogste van Brugge (kruispunt niet inbegrepen)
  • periode: van 18 mei tot eind juni

 

Fase 2:

 

  • Korte Vuldersstraat, tussen Westmeers (kruispunt niet inbegrepen) tot Oranjeboomstraat (kruispunt inbegrepen) + Oranjeboomstraat zelf
  • periode: eind juni tot aan bouwverlof en nà bouwverlof tot midden augustus

 

 

Verkeersverloop vanaf 18 mei a.s.(fase 1)

De Korte Vuldersstraat en de Oranjeboomstraat worden volledig afgesloten voor het autoverkeer. De Westmeers en ’t Hoogste van Brugge worden doodlopend op de Korte Vuldersstraat. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang. Er geldt parkeerverbod tijdens de werken.

Het verkeer volgt een omleiding via de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat, de Goezeputstraat en de Westmeers naar ’t Zand.

Ook het kruispunt Lendestraat/Korte Vuldersstraat is onderbroken. Het éénrichtingsverkeer in de Lendestraat wordt tijdelijk opgeheven.

Let op: het Hoogste van Brugge wordt voor het verkeer afgesloten vanaf de Zuidzandstraat. De toelevering van de horecazaken op het Zand gebeurt dus best via het Zand en niet via het Hoogste van Brugge.

  

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. U kan uw huisvuil als volgt aanbieden op de gewone ophaaldagen:

 

  • de bewoners van de Korte Vuldersstraat: op het kruispunt Korte Vuldersstraat/Westmeers of Korte Vuldersstraat/Sint-Salvatorskerkhof
  • de bewoners van de Oranjeboomstraat: op het kruispunt Oranjeboomstraat/Goezeputstraat
  • de bewoners van het Hoogste van Brugge: op het kruispunt Hoogste van Brugge/Westmeers
  • de bewoners van de Lendestraat: op het kruispunt Lendestraat/Zuidzandstraat (let op: huisvuil aanbieden tussen 18 u. en 19 u. – avondlijke ophaling)

 

 

 

 

Garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Gedomicilieerde bewoners, die door de heraanleg een ontoegankelijke garage hebben, komen naar de Mobiliteitsdienst, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 44 86 66). Voor de duur van de werken in de straat kunnen bewoners die gedomicilieerd zijn in deze parkeerzone een gratis tijdelijk bewonersvignet aanvragen in de parkeerzone waar deze werken plaatsvinden. Met dit tijdelijk bewonersvignet kan dan in de omgeving van de werkzaamheden reglementair geparkeerd worden. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van het voertuig mee naar de Mobiliteitsdienst. 

Staat de wagen niet op uw naam maar op een firma, een leasingbedrijf of een andere natuurlijke persoon, kijk dan eerst op www.brugge.be of contacteer de Mobiliteitsdienst om na te gaan welk(e) bijkomend(e) document(en) ook moeten worden voorgelegd.

De Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u. 

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de rioleringswerken en heraanleg kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best ze snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

Plan

Het plan met de heraanleg vindt u:

 

  • op www.brugge.be/plannen> Oranjeboomstraat en Korte Vuldersstraat.
  • bij Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag is de dienst ook open van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular