Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

04-05-2015 (13:08)

Realisatie tijdelijke bushalte Vlamingstraat

 

Op dinsdag 24 februari jl. werd een infovergadering georganiseerd over de inplanting van de bushalte in de Vlamingstraat. Op deze vergadering kwamen nog enkele te onderzoeken aspecten naar voor. Het College van Burgemeester en Schepenen nam hierover in zitting van 31 maart jl. een beslissing.

 

Opvolging infovergadering

Door de realisatie van de tijdelijke bushalte verdwijnt de bestaande laad- en loszone ter hoogte van huisnummers 64-68-70. Gezien enerzijds de vraag om de motoparking te behouden en anderzijds de nood aan laad- en losruimte  wordt een gedeelte van de motoparking aan de overkant – ter hoogte van huisnummers 31-33 -  gedeeltelijk omgevormd tot laad- en loszone. Er blijft plaats voor drie moto’s om te parkeren. De nieuwe situatie zal duidelijk aangegeven worden door middel van signalisatie.

 

Het is niet mogelijk om de vier autoparkeerplaatsen, die zullen verdwijnen bij de aanleg, te compenseren in de directe omgeving. In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan wordt er echter gezocht naar een oplossing om het parkeren voor de bewoners in de binnenstad, en dus ook in deze wijk, te faciliteren.

 

Samen met De Lijn werd ook gezocht naar een mogelijke alternatieve lijnvoering voor de bussen, die door de aanleg van de tijdelijke halte, via de Wijnzakstraat en Sint-Jansplein zullen rijden. Tijdens dit onderzoek bleek dat er geen andere mogelijkheid is om deze lijnen te laten rijden. De situatie zal echter van zeer nabij opgevolgd worden door de stedelijke diensten en de lokale Politie.

 

De vraag om een fietssuggestiestrook en een zebrapad te voorzien in de Vlamingstraat wordt behandeld door de Stedelijke Werkgroep Verkeer. Van zodra er in deze dossiers een beslissing genomen is  door het College van Burgemeester en Schepenen, zal u hiervan op de hoogte gebracht worden.

 

Werkzaamheden in Vlamingstraat starten 18 mei

Behoudens onvoorziene omstandigheden starten de werken voor de realisatie van de tijdelijke bushalte in de week van maandag 18 mei a.s. Deze werken nemen 15 werkdagen in beslag en worden uitgevoerd door aannemer Verkinderen uit Eernegem. Met de uitdroogtijd inbegrepen duren de werken tot midden juni a.s..

  

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij de Mobiliteitscel, Burg 11, 8000 Brugge –

t 050 44 86 66.

Voor meer informatie over de concrete, technische realisatie van de bushalte kan u terecht bij de Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge – t 050 44 85 85.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular