Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

05-05-2015 (11:54)

Vernieuwen betonverharding Sint-Michielslaan x Kraaienhof

 

De Wegendienst van de Stad Brugge gaf opdracht aan Verkinderen Aannemingen bvba uit Eernegem om de betonverharding op het kruispunt Sint-Michielslaan/Kraaienhof en in de Sint-Michielslaan ter hoogte van huisnummers 42-44 te vernieuwen.

 

De werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 18 mei.   Het einde is voorzien tegen 5 juni.

 

De Sint-Michielslaan wordt onderbroken en is doodlopend ter hoogte van het kruispunt met Kraaienhof (volledig kruispunt). Er wordt een wegomlegging voorzien via ‘t Kloosterhof,

't Groeneveld en de Wagenbruggenlaan.

 


Ter hoogte van de Sint-Michielslaan 42 , 44  wordt de rijbaan onderbroken over één rijstrook.

Het verkeer geschiedt er met voorrang van doorgang.  De nodige signalisatie wordt aangebracht. 

 

De Lijn - Lijnen 7 en 88

Alle haltes blijven bediend en er worden geen vervanghaltes voorzien.

 

Richting Station/Kinepolis

Vanaf de halte Kloosterhof terug linksaf naar 't Kloosterhof, rechtsaf naar 't Groeneveld, 2de straat rechtsaf naar de Wagenbruggelaan, vervolgens linksaf naar de Sint-Michielslaan waarna aansluiting op de normale reisweg.

 

Voor lijn 88 terugrit Kinepolis

Zelfde reisweg in omgekeerde volgorde.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn : t 070 220 200

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

 

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Respecteer de werf !

De rijweg wordt tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk afgesloten, om te verhinderen dat die toch bereden wordt. We zien al te vaak dat sommige bestuurders tijdens de verhardingstijd van het nieuw aangelegde wegdek de werfzone proberen te bereiken, vaak in de overtuiging dat de werkzaamheden 'toch achter de rug zijn'. Het is echter precies in deze periode dat het wegdek voldoende stabiel moet worden om zo te vermijden dat er binnen de kortste keren terug schade optreedt en er zich nieuwe herstellingen opdringen.

We vragen u de werfsignalisatie te respecteren om schade aan het eigen voertuig en aan de werf te vermijden.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular