Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

27-05-2015 (16:36)

Werkzaamheden nutsleidingen Jakobinessenstraat

 

Werken aan de nutsleidingen starten op 8 juni

De NV Van Hecke uit Temse start op 8 juni met de aanpassingen aan de leidingen en hoopt tegen 8 à 17 juli zijn opdracht af te ronden.

Er wordt gewerkt in de zone van het trottoir (kant woningen) én op de aansluiting van de Jakobinessenstraat/Oude Gentweg en op de aansluiting Jakobinessenstraat/Nieuwe Gentweg.

De werken worden gecoördineerd door Synductis. Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven dat ervoor zorgt om de werken van de verschillende nutsbedrijven op elkaar af te stemmen met als doel minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening.

 

Verkeersverloop

Tijdens de werkzaamheden is de Jakobinessenstraat voor het doorgaand verkeer onderbroken. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tijdens de onderbreking. Telkens wordt één kant van de Jakobinessenstraat onderbroken, ofwel de aansluiting met de Nieuwe Gentweg ofwel de aansluiting met de Oude Gentweg. Beide aansluitingen worden niet gelijktijdig onderbroken.

Om het plaatselijk verkeer mogelijk te maken, wordt het éénrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven.

Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, hebben altijd doorgang.

Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Garages niet bereikbaar

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Gedomicilieerde bewoners die door de heraanleg een ontoegankelijke garage hebben, dienen naar de Mobiliteitsdienst, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 44 86 66) te komen. Voor de duur van de werken in de straat kunnen bewoners die gedomicilieerd zijn in deze parkeerzone een gratis tijdelijk bewonersvignet aanvragen in de parkeerzone waar deze werken plaats vinden. Met dit tijdelijk bewonersvignet kan dan in de omgeving van de werkzaamheden reglementair geparkeerd worden. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van het voertuig mee naar de Mobiliteitsdienst. 

Staat de wagen niet op uw naam maar op een firma, een leasingbedrijf of een andere natuurlijke persoon, kijk dan eerst op www.brugge.be of contacteer de Mobiliteitsdienst om na te gaan welk(e) bijkomend(e) document(en) ook moeten worden voorgelegd.

De Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u. 

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

Plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s (met datum) te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best ze snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Nu aansluiten op riolering, gas, elektriciteit, water en telefoon

Nu er werken plaatsvinden in uw straat kan u van de gelegenheid gebruik maken om ontbrekende aansluitingen op de nutsleidingen in de woning aan te brengen of om bestaande aansluitingen te verzwaren. Binnen het jaar nà de heraanleg, zal geen vergunning worden afgeleverd om de straat opnieuw open te breken. Bent u de huurder van het pand, breng dan ook uw eigenaar hiervan op de hoogte!

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de betrokken nutsmaatschappij die die eerder vermeld werd in deze brief (zie hieronder ‘U wenst meer informatie over de werkzaamheden?’).

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de werkzaamheden over de nutsleidingen kan u terecht bij Synductis,

t 078 05 35 00 – info@synductis.be met vermelding van projectnummer 100.308 of met de betrokken diensten:

 

  • gas en elektriciteit : Eandis – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
  • water: Farys - de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – stefaan.demonie@farys.be)
  • telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97, 8200 Sint‑Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.
  • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

 

 

Voor meer informatie over de rioleringswerken en heraanleg neemt u contact op met de Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge – t 050 44 85 85

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.

 

Plan inkijken?

 

  •  www.brugge.be/plannen> Jakobinessenstraat
  • Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag is de dienst ook open van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular