Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

17-06-2015 (12:11)

Rioleringswerken en heraanleg Lange Vesting

 

Omdat de werkzaamheden in Leemputten sneller vooruit gaan dan gepland, kan de aannemer vroeger starten met de rioleringswerken en heraanleg in de Lange Vesting, tussen Leemputten en de Peter Benoitlaan (vanaf 15 juni). De aannemer heeft de betrokken bewoners ondertussen zelf ook al hierover ingelicht.

 

Planning en timing werkzaamheden Lange Vesting, tussen Leemputten en Peter Benoitlaan

De aannemer werkt in dit straatdeel vanaf 15 juni tot en met 10 juli a.s. Het bouwverlof gaat in vanaf 13 juli tot en met 3 augustus a.s. Na het bouwverlof komt de aannemer terug op de werf om de heraanleg verder te zetten. In september volgt dan de asfaltering.

 

Verkeersverloop bij onderbreking Lange Vesting, tussen Leemputten en Peter Benoitlaan

De Lange Vesting is volledig voor het verkeer onderbroken vanaf 15 juni a.s. en er geldt ook parkeerverbod. Fietsers en voetgangers die niet in de werfzone wonen, worden omgeleid. Betrokken gedeelte van de Lange Vesting wordt doodlopend langs beide zijden, ter hoogte van Leemputten enerzijds en ter hoogte van de Peter Benoitlaan anderzijds.

Tijdens het bouwverlof blijft dit straatdeel een werfzone en kunnen de bewoners hun woning niet met de wagen bereiken.

 

Garages niet bereikbaar

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Gedomicilieerde bewoners (zone 5 bewonersparkeren) die door de heraanleg een ontoegankelijke garage hebben, dienen naar de Mobiliteitsdienst, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 44 86 66) te komen. Voor de duur van de werken in de straat kunnen bewoners die gedomicilieerd zijn in deze parkeerzone een gratis tijdelijk bewonersvignet aanvragen in de parkeerzone waar deze werken plaats vinden.  Met dit tijdelijk bewonersvignet kan dan in de omgeving van de werkzaamheden reglementair geparkeerd worden. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van het voertuig mee naar de Mobiliteitsdienst. 

Staat de wagen niet op uw naam maar op een firma, een leasingbedrijf of een andere natuurlijke persoon, kijk dan eerst op www.brugge.be of contacteer de Mobiliteitsdienst om na te gaan welk(e) bijkomend(e) document(en) ook moeten worden voorgelegd.

De Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

 

Stand van zaken werkzaamheden Hans Memlinglaan en Peter Benoitlaan, tussen Hans Memlinglaan en Leemputten

Als alles verder vlot verloopt, dan kunnen beide hierboven vermelde straten/straatdelen in de week van 15 – 18 juni geasfalteerd worden en daarna worden opengesteld voor het verkeer (vanaf 19 juni a.s.).

Stand van zaken Peter Benoitlaan, tussen Leemputten en Bevrijdingslaan, en Leemputten

Ondertussen werkt de aannemer ook verder in beide straatdelen. Na het aanbrengen van de nieuwe riolering volgt de heraanleg van het trottoir, de parkeerstroken en de rijweg. Het asfalteren van beide straten is voorzien in de laatste week van augustus.

Tijdens het bouwverlof blijven de Peter Benoitlaan, tussen Leemputten en Bevrijdingslaan, én Leemputten, een werfzone maar de aannemer zal rekening houden met de toegankelijkheid voor de bewoners.

 

Geplande werkzaamheden aan het kruispunt Lange Vesting/Peter Benoitlaan/Bevrijdingslaan

Na het bouwverlof wordt er gestart met de aanleg van het rond punt Lange Vesting/Peter Benoitlaan/Bevrijdingslaan.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

De ophaalwagen van het huisvuil kan niet rijden in de werfzone, maar evenmin in straatdelen waar niet gewerkt wordt, omdat een vrachtwagen onmogelijk kan draaien tegenaan de werfzone.

U mag uw huisvuil als volgt aanbieden:

- de bewoners van Leemputten: op het kruispunt Peter Benoitlaan/Lange Vesting.

- de bewoners van de Lange Vesting (tussen Sint-Jansdreef en Peter Benoitlaan): op het kruispunt Lange Vesting/Peter Benoitlaan of op het kruispunt Lange Vesting/Sint-Jansdreef.

- de bewoners van de Peter Benoitlaan: op het kruispunt Peter Benoitlaan/ Sint-Jansdreef of op het kruispunt Peter Benoitlaan/Lange Vesting

- de bewoners van de Hans Memlinglaan: op het kruispunt Hans Memlinglaan/Jan Breydellaan of op het kruispunt Peter Benoitlaan/Sint-Jansdreef

OPROEP:

 

  • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder
  • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de heraanleg en de rioleringswerken kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular