Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

29-06-2015 (13:56)

Invoeren beperkte éénrichtingsverkeer Nijverheidsstraat

 

Op 13 juli a.s. wordt er, bij wijze van proef, beperkt éénrichtingsverkeer* ingevoerd in de Nijverheidsstraat in Assebroek, meer bepaald tussen de Blekerijstraat en de verhoogde inrichting aan huisnummer 52. De toegelaten rijrichting is naar de Generaal Lemanlaan toe. Dit is het smalste deel van de straat waar het toegelaten is te parkeren op de rijbaan aan de kant van de pare huisnummers. Aan de kant van de onpare huisnummers wordt er geparkeerd buiten de rijbaan. Deze maatregel is niet van toepassing op de rest van de Nijverheidsstraat omdat er daar voldoende ruimte is en er zich ook geen problemen stellen.

*beperkt éénrichtingsverkeer = auto’s in één rijrichting toegelaten en fietsers in beide rijrichtingen

 

We stellen immers vast dat er regelmatig doorgangsproblemen zijn tussen de Blekerijstraat en de verhoogde inrichting, met filevorming tot gevolg. Vaak worden er geparkeerde voertuigen aangereden. De rijbaan is onvoldoende breed om 2 voertuigen te laten kruisen. De Nijverheidsstraat verwerkt veel verkeer enerzijds van de nieuwe wooneenheden in de directe omgeving en anderzijds van de bezoekers van het Bloso-centrum Julien Saelens en van het grootwarenhuis in de straat. Ook de bus van De Lijn heeft er zijn traject.

 

De proefopstelling zal na 3 maanden geëvalueerd worden.

 

Deze verkeersregeling kwam aan bod in de Stedelijke Werkgroep Verkeer van 1 april jl.

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Verkeersdienst van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, t 050 44 88 63, verkeerstechnischedienst@politiebrugge.be


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular