Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

30-09-2015 (12:00)

Verbreding trottoir Leopold Debruynestraat

 

In de week van 5 oktober a.s. zal de onderhoudsaannemer van de stad, de nv Verkinderen uit Loppem, het trottoir aan de schoolingang van De Tandem verbreden. Hierdoor wordt het parkeren pal aan de schoolingang fysisch verhinderd, wat de veiligheid van de kinderen bevordert.

 

Net voor de start van het nieuwe schooljaar werd er op deze locatie al een gele belijning aangebracht. Om deze maatregel te bestendigen, en nu de onderhoudsaannemer beschikbaar is, wordt er een bijkomende uitstulping aan het trottoir aangebracht.

 

Tijdens de werkzaamheden geldt er parkeerverbod ter hoogte van de school.

De uitvoeringsperiode bedraagt 10 werkdagen.

 

De uitstulping van het trottoir kwam aan bod in de Stedelijke Werkgroep Verkeer van 17 juni jl. en dit advies werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd op 6 juli jl.

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Verkeersdienst van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, t 050 44 88 63, verkeerstechnischedienst@politiebrugge.be.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular