Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

28-10-2015 (16:38)

Werkzaamheden Gistelse Steenweg

 

De Vlaamse overheid Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Brugge voeren momenteel werkzaamheden uit langs de Gistelse Steenweg, tussen de Olympialaan tot aan de grens met Jabbeke. Agentschap Wegen en Verkeer zet deze werkzaamheden ook verder tot aan de rotonde in Varsenare.

 

Welke werkzaamheden?

 

 • vernieuwen riolering (gelegen in de zijstrook aan de kant even nummers)
 • vernieuwen van de zijstroken aan beide zijden
 • gedeeltelijk vernieuwen van trottoirs aan beide zijden
 • aan de rijweg zelf wordt niet gewerkt met uitzondering van het aanbrengen van een nieuwe toplaag tussen de Olympialaan en de Nieuwe Sint-Annadreef

 

Wijziging fasering

Aanvankelijk was voorzien om in dezelfde werfzone eerst aan de pare kant en vervolgens aan de onpare kant te werken. Aan de onpare kant zijn echter hoofdzakelijk asfalteringswerken voorzien en gezien de winter in aantocht is, met t koude temperaturen om te asfalteren, werd beslist om eerst alle werkzaamheden aan de pare kant af te werken. Mocht er toch gewerkt worden aan beide zijden n zonder het aanbrengen van de asfaltverharding dan zou tijdens de winter het regenwater op de rijweg blijven staan en zou op die manier een onveilige situatie gecreerd worden.

 

Fase 1

Werfzone

 

 • vanaf Olympialaan tot Korte Molenstraat (kruispunt Olympialaan niet inbegrepen n kruispunt Korte Molenstraat wl inbegrepen)
 • fase 1a: pare kant (bijna afgewerkt)
 • fase 1b: uitgesteld

Verkeersverloop

 

 • het verkeer op de Gistelse Steenweg heeft beurtelingse doorgang met werflichten (dus ook de bussen van De Lijn)
 • de Korte Molenstraat, die uitmondt op de Gistelse Steenweg n in de werfzone ligt, wordt doodlopend. Het verkeer van de Korte Molenstraat volgt plaatselijk een omleiding.
 • fietsers moeten vr en n de werfzone oversteken. Het fietspad aan de linkerzijde (wanneer men van Brugge naar Jabbeke rijdt) wordt tijdelijk in beide richtingen gebruikt.
 • waar de aannemer werkt (en aan de overzijde), geldt parkeerverbod
 • zwaar verkeer (meer dan 3,5 ton) volgt steeds de omleiding via de E40 en N31

 

 

Fase rooien bomen

Werfzone

 

 • in functie van de realisatie van het fietspad maar vooral voor de aanleg van de gescheiden riolering,  is het nodig om bomen te vellen langs de Gistelse Steenweg, meer bepaald in de zone met de huisnummers 670 728. Er moet een diepe sleuf gegraven worden net naast de stammen en dit brengt de stabiliteit van de bomen in het gedrang.
  Er zullen ook een aantal bomen gerooid worden tussen de aansluitingen van de Bosdreef.
  Er is een heraanplant van bomen (beuken) voorzien door de Vlaamse overheid.
 • aan de pare kant vanaf Korte Molenstraat tot aan de rotonde in Varsenare

 

Timing

 

 • na afwerking van fase 1a
 • de uitvoering is, behoudens onvoorziene omstandigheden, voorzien vanaf 9 november tot en met 16 november

Verkeersverloop

 

 • invoeren nrichtingsverkeer langs de Gistelse Steenweg, vanaf Korte Molenstraat tot aan de grens met Jabbeke
 • toegelaten rijrichting: naar Brugge
 • verkeer uit de richting Brugge volgt een omleiding via de Korte Molenstraat, Zandstraat tot Varsenare
 • zwaar verkeer (meer dan 3,5 ton) volgt steeds de omleiding via de E40 en N31

 

Fase 2

Werfzone

 

 • vanaf Korte Molenstraat (kruispunt niet inbegrepen) tot en met de Grote Moerstraat (kruispunt inbegrepen)
 • pare kant

Timing

 

 • vanaf 16/11/15 tot 31/03/16

Verkeersverloop

 

 • het verkeer naar Brugge behoudt doorgang
 • het verkeer naar Jabbeke wordt plaatselijk omgeleid via de Korte Molenstraat, Zandstraat en De Manlaan.
 • de straten die uitmonden op de Gistelse Steenweg en die in de werfzone liggen, namelijk Oud-Strijderslaan en Grote Moerstraat, worden doodlopend en het verkeer in beide straten volgt plaatselijk een omleiding
 • fietsers moeten vr en n de werfzone oversteken. Het fietspad aan de onpare kant wordt tijdelijk in beide richtingen gebruik
 • waar de aannemer werkt (n aan de overzijde), geldt parkeerverbod
 • zwaar verkeer (meer dan 3,5 ton) volgt steeds de omleiding via de E40 en N31

 

Volgende fasen.

Na de fasen 1 en 2 volgen er nog een aantal fasen (tussen de Grote Moerstraat en het rond punt in Varsenare) en moet er ook nog aan de onpare kant gewerkt worden. Hierover volgt later nog meer info.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte) weersomstandigheden, enz. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Er wordt momenteel gewerkt in uw straat. Wegwerkzaamheden hebben een invloed op het verkeersverloop maar ook op de ophaling van het huisvuil.

Om de ophaling van het huisvuil ordentelijk te laten verlopen, voorzien wij volgende regeling:

Biedt uw huisvuil aan in fase 1:

 

 • ophaalpunt hoek Olympialaan
 • ophaalpunt aan huisnummer 539

Biedt uw huisvuil aan bij het rooien van de bomen en in fase 2: aan de onpare kant

Wanneer uw huisvuil aanbieden.

 

 • vr acht uur s morgens op de dag van de ophaling

Oproep

 

 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

Problemen met de ophaling?

 

 • contacteer I.V.B.O.: t 050 45 63 11

 

Garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de rioleringswerken kan u terecht bij de Stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge t 050 44 85 85.

Met vragen over de vernieuwing van de zijstroken, de gedeeltelijke vernieuwing van de trottoirs en het aanbrengen van de toplaag op de rijweg kan u terecht bij de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 - 8200 Brugge, t 050 40 49 00  - wegen.westvlaanderen.districtbrugge@mow.vlaanderen.be

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plan

U kan het plan van deze werkzaamheden bekijken:

 

 • www.brugge.be/plannen> Gistelse Steenweg
 • Gemeenteafdeling Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag van 14 u. tot 18 u., op woensdag van 14 u. tot 16 u. en op zaterdag van 9 u. tot 11.45 u.
 • bij Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag is de dienst ook open van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular