Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

30-10-2015 (09:32)

Rioleringswerken Sint-Jansdreef

 

De rioleringswerken zijn onlangs gestart in de Sint-Jansdreef. Omdat er door onvoorziene omstandigheden zich een wijziging voordoet in de uitvoering, brengen wij u hiervan graag op de hoogte.

 

Opbraak trottoir en rooien bomen pare kant vanaf 9 november

Vanaf 9 november a.s. wordt het trottoir aan de pare kant over de volledige lengte, tussen de Peter Benoitlaan en de Lange Vesting, opgebroken. Aannemer Lamote uit Assebroek moet in opdracht van de watermaatschappij TMVW de waterleiding verplaatsen dichter tegen de woningen zodat de oude riolering kan opgebroken worden en er voldoende ruimte vrijkomt voor het aanbrengen van de nieuwe riolering.

De opbraak van het trottoir en het rooien van de bomen gebeurt door aannemer Huys J & Zonen bvba uit Brugge.

De bereikbaarheid van de woningen wordt verzekerd door aannemer Lamote tijdens het aanleggen van de nieuwe waterleiding (vb plaatsen van loopbruggen).

 

Nog dit Ö

Tijdens het herfstverlof is aannemer Huys J. & Zonen niet actief op de werf. Aannemer Cochuyt ĖDesmet uit Maldegem blijft tijdens de herfstvakantie, behalve op de feestdag, verder werken.

 

Verkeersverloop bij onderbreking Sint-Jansdreef

De Sint-Jansdreef is volledig voor het verkeer onderbroken tijdens de rioleringswerken en heraanleg en er geldt ook parkeerverbod over de volledige lengte van de Sint-Jansdreef. Fietsers, met de fiets aan de hand, en voetgangers behouden doorgang.

Naargelang de vordering van de werkzaamheden, wordt plaatselijk verkeer tot aan de werfzone toegelaten. In het midden van de rijweg wordt een voorlopige verharding aangebracht zodat de bereikbaarheid van de woning, bijvoorbeeld in functie van laden en lossen, mogelijk blijft. Waar nog niet nodig zal de oude rijwegverharding zo lang mogelijk behouden blijven.

 

Garages niet bereikbaar

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Gedomicilieerde bewoners (zone 5 bewonersparkeren) die door de heraanleg een ontoegankelijke garage hebben, moeten naar de Mobiliteitsdienst, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 44 86 66) komen. Voor de duur van de werken in de straat kunnen bewoners die gedomicilieerd zijn in deze parkeerzone een gratis tijdelijk bewonersvignet aanvragen in de parkeerzone waar deze werken plaatsvinden. Met dit tijdelijk bewonersvignet kan dan in de omgeving van de werkzaamheden reglementair geparkeerd worden. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van het voertuig mee naar de Mobiliteitsdienst.

Staat de wagen niet op uw naam maar op een firma, een leasingbedrijf of een andere natuurlijke persoon, kijk dan eerst op www.brugge.be of contacteer de Mobiliteitsdienst om na te gaan welk(e) bijkomend(e) document(en) ook moeten worden voorgelegd.

De Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

De ophaalwagen van het huisvuil kan niet rijden in de werfzone.

U mag uw huisvuil aanbieden:

 

  • op het kruispunt Sint-Jansdreef/Peter Benoitlaan
  • op het kruispunt Lange Vesting/Sint-Jansdreef

 

Oproep:

 

  • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder
  • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de heraanleg en de rioleringswerken kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular