Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

26-11-2015 (09:23)

Werkzaamheden Boeverietunnel

 

Aan de Boeveriepoort, kant Sint-Michiels, wordt onder de Koning Albert I-laan een fietsers- envoetgangerstunnel aangelegd. De eigenlijke graafwerken (tunnelwerken) zullen op 1 maart 2016starten. Ondertussen zijn er in de Stationslaan al een hele poos voorbereidende werkzaamheden bezig van de nutsleidingen en wordt daar straks nog een nieuwe riolering voorzien. De Stationslaan is om die reden al sinds 21 juni in 1 rijrichting afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 

Stationslaan tussen Koning Albert I-laan en Magdalenastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf maandag 23 november starten de werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuwe riolering. Om dit te kunnen uitvoeren, en aansluitend de tunnel te kunnen bouwen wordt de Stationslaan afgesloten voor verkeer in beide rijrichtingen, behalve voor bromfietsen, fietsen en voetgangers. De Magdalenastraat blijft bereikbaar, komende van de Canadasquare (Torhoutse en Gistelse Steenweg). De werfzone in de Stationslaan situeert zich vanaf de Koning Albert I-laan tot halverwege het gedeeltenaar de Magdalenastraat.

 

Omleiding bussen De Lijn

De bussen van De Lijn die normaal langs de Stationslaan passeren, met name nr. 5, 15, 54, 55 en 89 volgen richting Brugge het omleidingstraject dat momenteel al van toepassing is.

 

Richting station

De buslijnen 5, 15 en 89 rijden vanaf het kruispunt Gistelse Steenweg/Stationslaan rechtdoor onder de Smedenpoort, dan rechtsaf langs de Hendrik Consciencelaan, dan linksaf langs het Beursplein/Hauwerstraat naar het station.

Lijnen 54 en 55 rijden eveneens vanaf het kruispunt Gistelse Steenweg/Stationslaan rechtdoor onder de Smedenpoort, maar dan linksaf langs de Lange Vesting – Jan Breydellaan tot aan de verkeerslichten en dan rechtsaf langs de Bevrijdingslaan tot aan ’t Zand en het station.

Lijnen 52 en 53 rijden vanaf het kruispunt Torhoutse Steenweg/Magdalenastraat langs de Torhoutse Steenweg rechtdoor en volgen dan het traject Lange Vesting – Jan Breydellaan, Bevrijdingslaan, ’t Zand tot aan het station.

 

Richting Sint-Andries/Varsenare

In die richting rijden ze vanaf de Boeveriepoort rechtdoor naar de kleine balkonrotonde en dan verder via de Barrièrestraat, de Abdijbekestraat, Hoog-Brabantlaan, Magdalenastraat, linksaf in Stationslaanen dan aansluiting met normale reisweg.

Voor bussen 52 en 53 geldt min of meer hetzelfde. Alleen is het zo dat ze richting Jabbeke/Oostendeaan de Hoog-Brabantlaan linksaf slaan naar de Ontmijnerslaan en dan de Torhoutse Steenweg om vandaar hun normale reisweg te vervolgen.

 

De verschillende fasen in een notendop

Fase 1a: rioleringswerkzaamheden in Stationslaan en gedeelte van Koning Albert I-laan richting OLVziekenhuis

 

 • Om de bouw van de fietsers- en voetgangerstunnel te kunnen realiseren, moet de riolering onder de Boeveriepoort verplaatst worden. Ondertussen wordt ook een nieuwe riolering voorzien in de Stationslaan.
 • Start op maandag 23 november met volledige afsluiting van de Stationslaan tussen de KoningAlbert I-laan en de Magdalenastraat voor gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door in beide richtingen
 • De bewoners van de Stationslaan zullen wel nog aan hun woning kunnen geraken komende van de Magdalenastraat (en dus niet via de Koning Albert I-laan)
 • De aannemer legt ook een stukje riolering aan in de Koning Albert I-laan: tussen de ingang van het OLV-ziekenhuis en de Boeveriepoort. Hierdoor zal het verkeer daar in beide richtingen op 1 vak moeten rijden. Het verkeer richting Brugge rijdt dan op de al aangelegde busbaan, het verkeer komende uit de binnenstad zal op de rijstrook rijden waar je nu de binnenstad binnenrijdt.

Fase 1b: rioleringswerkzaamheden in Stationslaan en Koning Albert I-laan richting Unescorotonde

 

 • Start onmiddellijk na het winterbouwverlof en duurt tot 1 maart 2016
 • Voor uitvoering van rioleringswerken in de Stationslaan en in de Koning Albert I-laan vanaf de Boeveriepoort richting Unescorotonde
 • Gevolg hiervan is dat er daar ook maar 2 rijvakken ter beschikking zullen zijn: in elke rijrichting1.
 • In de Hendrik Consciencelaan zal de aansluiting met de Koning Albert I-laan dicht zijn tussen 15 februari en 28 februari 2016. Wie dan daar moet zijn, zal via ’t Zand en de Smedenstraat moeten rijden.

Fase 2: aanleg fietsers en voetgangerstunnel onder Koning Albert I-laan- Van 1 maart tot 15 juli 2016

 

 • De viaduct of Boeveriepoort wordt dan voor een periode van 4,5 maanden afgesloten voor allegemotoriseerd verkeer in beide richtingen
 • Fietsers en voetgangers kunnen wel nog ten allen tijde door
 • Stationslaan blijft ook afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer
 • Terzelfdertijd wordt ook begonnen met de ruwbouw van een fietsers- en voetgangerstunnel onder de sporen die aansluiting zal geven op de Boeveriestraat
 • In de Hendrik Consciencelaan zal de aansluiting met de Koning Albert I-laan opnieuw dicht zijn tussen 15 juni en 15 juli 2016. Wie dan daar moet zijn, zal via ’t Zand en de Smedenstraatmoeten rijden.

Fase 3: afwerken van de tunnelhellingen

 

 • Begint na zomerbouwverlof en duurt tot het einde van de werkzaamheden aan de beide tunnels(vermoedelijk eind 2016 of begin 2017)
 • Stationslaan blijft al die tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Aannemer

De bouw van de fietsers- en voetgangerstunnel en de rioleringswerken worden uitgevoerd door de tijdelijke handelsvereniging Aswebo (uit Drongen) – Artes Depret nv (uit Zeebrugge).

 

Gelijklopende projecten


Vanaf 1 maart zal Infrabel ook starten met de ruwbouw van de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de sporen, tussen de Stationslaan en Buiten Boeverievest. U zal uiteraard daar later nog uitvoerig over geïnformeerd worden.

 

Meer informatie?

voor vragen over de aanleg van de tunnels: Vincent Catry, Wegendienst Stad Brugge,t 050 44 85 52, vincent.catry@brugge.be

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugget 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular