Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

25-03-2016 (10:44)

Heraanleg Noordzandstraat

 

Vanaf 4 april a.s. wordt de laatste fase aangevat in het project ‘heraanleg Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Kopstraat’. Er vinden rioleringswerken plaats, gevolgd door de definitieve heraanleg, in de zone tussen Dweersstraat en ’t Zand, met inbegrip van het kruispunt Dweersstraat/

Noordzandstraat/Wulfhagestraat. Dit kruispunt wordt prioritair aangepakt zodat het vroeger terug voor het verkeer kan opengesteld worden (vermoedelijk onderbroken vanaf 5 april tot midden mei).

 

Rioleringwerken en heraanleg

De aannemer, nv Aswebo uit Drongen, zal de werken als volgt uitvoeren:

 

 • de rijweg wordt volledig en in één keer opgebroken zodat de aannemer de nieuwe hoofdriolering kan aanbrengen. De trottoirs blijven tot zolang behouden voor de voetgangers;
 • daarna worden de huisaansluitingen van de riolering verwezenlijkt samen met de fundering van de trottoirs;
 • hierna gebeurt de aanleg van de verharding.

 

Concrete info huisaansluitingen

Eens de hoofdriool er ligt, starten de huisaansluitingen op verschillende plaatsen in de Noordzandstraat. Een huisaansluiting is de aansluiting van de riolering van elk pand op de hoofdriool. Dit gebeurt in zones van verschillende aaneensluitende panden waardoor deze panden gedurende 3 dagen niet bereikbaar zijn (niet voor klanten omdat een voortdurende passage gevaarlijk en niet mogelijk is). De werfleider verwittigt 2 dagen op voorhand wanneer het betrokken pand aan de beurt is.

Er zal in verschillende zones tegelijk gewerkt worden aan beide kanten. De voetgangers worden tussen de werfzones geleid die veilig afgebakend zijn door afsluitingen.

Als de huisaansluiting gerealiseerd is, wordt er meteen ook mager beton aangebracht in het trottoir zodat deze strook vlot begaanbaar is.

Nà realisatie van de huisaansluitingen kan de bovenbouw starten.

 

Verkeersverloop

Op de 2 plannen (plan mét onderbreking kruispunt Dweersstraat/Wulfhagestraat/Noordzandstraat + plan zonder onderbreking kruispunt) kan u zien welk straatdeel onderbroken is, hoe het verkeer verloopt tijdens de werkzaamheden en hoe de straten bereikbaar blijven.

 

Verkeersverloop tijdens de werkzaamheden MET onderbreking van het kruispunt met de Dweersstraat (5 april tot halfweg mei)

 

 • de Noordzandstraat, tussen ’t Zand en de Dweersstraat (kruispunt inbegrepen), is volledig onderbroken voor het verkeer;
 • voetgangers behouden doorgang;
 • fietsers volgen een omleiding via de Geerwijnstraat, Moerstraat en Speelmansrei naar ‘t Zand;
 • parkeerverbod in de werfzone;
 • de Artoisstraat wordt doodlopend op de werf maar de bereikbaarheid wordt, in functie van de voetgangers van het Sint-Jozefshumaniora, maximaal verzekerd;
 • in de Dweersstraat en Wulfhagestraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd;
 • de parking Zilverpand is enkel bereikbaar via de Zuidzandstraat – Zilverstraat (uitgang enkel mogelijk via de Dweersstraat). Hiertoe wordt in de Dweersstraat het paaltje en de fietsenstaanders op de aansluiting Dweersstraat/Zuidzandstraat tijdelijk weggenomen;
 • in de Noordzandstraat, tussen Sint-Amandsstraat en Dweersstraat, in de Geldmuntstraat, in de Zilverstraat, in de Korte Zilverstraat en in de Ontvangersstraat geldt nog steeds een tonnagebeperking tot 3,5 ton (geen bussen, geen zwaar verkeer) en een lengtebeperking tot 8 meter (deze maatregel blijft geldig tot er een uitspraak is in de hangende rechtsprocedure);
 • verkeer uit de richting Zilverstraat/Sint-Amandsstraat met bestemming ring:
  • verkeer tot 3,5 ton en/of van minder dan 8 meter lang rijdt via de Geldmuntstraat – Geerwijnstraat – Leeuwstraat – Oude Zak – Beenhouwersstraat – naar de ring
  • om deze omleiding mogelijk te maken wordt het éénrichtingsverkeer in de Geldmuntstraat, tussen de Sint-Amandsstraat en Geerwijnstraat, omgekeerd
  • ter hoogte van de Moerstraat/Leeuwstraat staat bewegwijzering naar de ring
  • verkeer van méér dan 3,5 ton en/of meer dan 8 meter lang uit de Zuidzandstraat richting Zilverstraat is niet toegelaten
 • verkeer uit de Sint-Jakobsstraat met bestemming ring:
  • verkeer tot 3,5 ton of van minder dan 8 meter lang rijdt via de Geldmuntstraat – Geerwijnstraat – Leeuwstraat – Oude Zak – Beenhouwersstraat naar de ring
  • het verkeer van meer dan 3,5 ton of méér dan 8 meter lang rijdt via de Eiermarkt – Niklaas Desparsstraat naar de Vlamingstraat
 • het plaatselijk verkeer (vb. leveranciers Noordzandstraat, tussen ’t Zand en de Geldmuntstraat), met lengtebeperking 8 meter en tot 3,5 ton, kunnen de Noordzandstraat enkel bereiken via de Zuidzandstraat en de Zilverstraat. Voor deze leveranciers wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in de Noordzandstraat, tussen de Sint-Amandsstraat en de Dweersstraat;
 • er is een tonnagebeperking op de Leeuwbrug vanaf 8 ton;
 • in de Wulfhagestraat, de Helmstraat, de Ontvangersstraat, het Prinsenhof en de Kopstraat geldt tijdelijk tweerichtingsverkeer want deze straten worden doodlopend op de Noordzandstraat;
 • belangrijk bericht horecazaken Dweersstraat:
  Tussen de uitrit van de parking Zilverpand en de Zuidzandstraat moet steeds een vrije doorgang blijven van minstens 3 m voor het autoverkeer. Van zodra het kruispunt Dweersstraat/Noordzandstraat/Wulfhagestraat weer open gaat voor het verkeer mogen de terrassen terug de vergunde ruimte innemen.

 

verkeersverloop ZONDER onderbreking van het kruispunt met de Dweersstraat

 

 • de Noordzandstraat, tussen ’t Zand en de Dweersstraat, is volledig voor het verkeer onderbroken;
 • voetgangers behouden doorgang;
 • fietsers volgen een omleiding via de Noordzandstraat, de Wulfhagestraat en de Speelmansrei naar ‘t Zand;
 • de Artoisstraat wordt doodlopend op de werf;
 • in de Wulfhagestraat worden een paar parkeerplaatsen voorzien voor werfvoertuigen (dichtst gelegen bij de Noordzandstraat);
 • in de Wulfhagestraat geldt éénrichtingsverkeer (van Dweersstraat naar Beenhouwersstraat);
 • de huidige rijrichting in de Moerstraat blijft behouden tot nà de volledige afwerking van de Noordzandstraat (rijrichting is van Sint-Jakobsstraat naar Wulfhagestraat);
 • in de Noordzandstraat, tussen Sint-Amandsstraat en Dweersstraat, in de Geldmuntstraat, in de Zilverstraat, in de Korte Zilverstraat en in de Ontvangersstraat geldt een tonnagebeperking tot 3,5 ton (geen bussen, geen zwaar verkeer) en een lengtebeperking tot 8 meter (deze maatregel blijft geldig tot er een uitspraak is in de hangende rechtsprocedure);
 • het zwaar verkeer van +3,5 ton rijdt vanaf de Ezelpoort, via de Oude Zak naar de Beenhouwersstraat of via de Sint-Jakobsstraat naar de Kuipersstraat;
 • leveringen in de zone tussen de Sint-Jakobsstraat en Dweersstraat gebeuren met aangepaste voertuigen;
 • de parking Zilverpand is bereikbaar via de Noordzandstraat en Dweersstraat en kan verlaten worden via de Dweersstraat, Wulfhagestraat en Beenhouwersstraat

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de winterse weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

In de werfzone (tussen Dweersstraat en ’t Zand) kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden.

In de omgeving van de werfzone duiden borden de ophaalplaatsen aan van het huisvuil. Wil uw vuilniszakken rond deze borden plaatsen (kant Dweersstraat of kant ’t Zand).

Problemen met de ophaling? Contacteer I.V.B.O.: t 050 45 63 11

 

Artoisstraat: garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want door de werken in de Noordzandstraat, tussen de Dweersstraat en ’t Zand, is de Artoisstraat en de aldaar gelegen garages niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Gedomicilieerde bewoners die door de heraanleg een ontoegankelijke garage hebben, dienen naar de Mobiliteitsdienst, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 44 86 66) te komen. Voor de duur van de werken in de straat kunnen bewoners die gedomicilieerd zijn in deze parkeerzone een gratis tijdelijk bewonersvignet aanvragen in de parkeerzone waar deze werken plaats vinden. Met dit tijdelijk bewonersvignet kan dan in de omgeving van de werkzaamheden reglementair geparkeerd worden. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van het voertuig mee naar de Mobiliteitsdienst.

Staat de wagen niet op uw naam maar op een firma, een leasingbedrijf of een andere natuurlijke persoon, kijk dan eerst op www.brugge.be of contacteer de Mobiliteitsdienst om na te gaan welk(e) bijkomend(e) document(en) ook moeten worden voorgelegd.

De Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u. 

 

De Lijn

Ook de bussen van De Lijn blijven een aangepaste route volgen en rijden niet in de Geldmuntstraat en Noordzandstraat.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200

 

Meer info over de rioleringswerken en heraanleg ?

Neem hiervoor contact op met de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge

(t 050 44 85 85).

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plan

Het plan met de heraanleg van de Noordzandstraat kan u bekijken:

 

 • op www.brugge.be/plannen> centrum ->Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Kopstraat;
 • bij Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag kan u er terecht van 9 u. tot 12 u.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular