Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

30-03-2016 (16:18)

Expertiseonderzoek staat betonstructuur Canadabrug

 

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal nv voert op maandag 4 en dinsdag 5 april een expertiseonderzoek uit aan de brugdrager van de Canadabrug (onder voorbehoud van het tijdig verkrijgen van een vergunning van Onroerend Erfgoed). Meer bepaald de uitkraging van de brug waar de voetpadzone op rust zou in slechte staat zijn. 

 

Voor deze werkzaamheden moet de Canadabrug volledig onderbroken worden.

Om de hinder beperkt te houden is er gekozen om het onderzoek te voeren tijdens de paasvakantie omdat er dan alvast geen schoolverkeer is ťn tijdens een periode waar er reeds beperkingen zijn op het kruispunt van de Canadabrug met de Bevrijdingslaan.

 

Afhankelijk van de bevindingen tijdens het expertiseonderzoek van Waterwegen en Zeekanaal nv worden in een latere fase de voetpadzone en de balustrades van de brug voor het wegverkeer vernieuwd. De leuning aan de opwaartse kant van de brug (dit is de kant van het Graaf Visartpark) zal wel al verwijderd worden om later terug te plaatsen. Er komt een voorlopige leuning in de plaats.

 

Tijdens het onderzoek van 4 en 5 april zal er geen verkeer over de Canadabrug kunnen rijden. Er wordt een wegomlegging voorzien via de Karel de Stoutelaan, de Gulden-Vlieslaan en de Bevrijdingslaan.

 

Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van dit onderzoek. Zij volgen de parallelle fiets- en voetgangersbrugjes naast de Canadabrug voor het wegverkeer.

 

De Lijn

Lijnen 9 en 89

 

Richting terminus/gevangenis

Lijn 9

Vanaf de Bevrijdingslaan wordt er rechtdoor gereden en vervolgens rechtsaf naar de Waggelwaterstraat.  Daarna linksaf naar de Dirk Martensstraat, rechtsaf naar de Peter Benoitlaan waarna aansluiting op de normale reisweg.

Lijn 89

Vanaf het kruispunt van de Filips de Goedelaan met de Karel de Stoutelaan wordt er linksaf gereden tot aan de R 30, daarna rechtsaf op de R 30 en vervolgens rechtsaf naar de Bevrijdingslaan.  Hierna volgt buslijn 89 dezelfde omleiding als lijn 9.

 

Richting Station/A.Z. Sint-Jan

Lijn 9

Vanaf de halte Canadabrug rechtsaf naar de Bevrijdingslaan en aansluiting op de normale reisweg.

Lijn 89

Vanaf de halte Canadabrug rechtsaf naar de Bevrijdingslaan, linksaf naar de R30, linksaf naar de Karel de Stoutelaan, rechtsaf naar de Filips de Goedelaan met terug aansluiting op de normale reisweg.

 

Niet bediende haltes: Keizer Karel, Visartpark, Karel de Stoute, Canadabrug, Peter Benoitlaan, Rode Kruis.

Vervangende halte: de halte Rode Kruis wordt verplaatst naar de Dirk Martensstraat.

 

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn : t 070 220 200


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular