Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

15-04-2016 (09:14)

Werkzaamheden spoorbrug Peter Benoitlaan

 

nfrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert werken uit in het kader van de renovatie van de spoorbrug aan de Peter Benoitlaan (L50A: Brugge-Oostende).

 

De werkzaamheden zijn gepland vanaf vrijdagavond 22 april om 22 u. tot maandagmorgen 25 april om 6 u. Deze werkzaamheden kunnen geluidshinder met zich meebrengen.

 

Verkeersverloop

De Peter Benoitlaan wordt voor alle verkeer onderbroken ter hoogte van de spoorbrug tussen de Hoge Lane en de Dirk Martensstraat.

Het verkeer in de Legeweg met bestemming  Dirk Martensstraat en Jan Breydellaan rijdt om via de Hogeweg in de richting van de Gistelse Steenweg.

Het verkeer vanuit de Jan Breydellaan en de Dirk Martensstraat rijdt via de Lange Vesting naar de Gistelse Steenweg.

De nodige signalisatie wordt aangebracht om de bestuurders erop te wijzen dat de spoorbrug onderbroken is. Bovendien zal er geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Brugge en Oostende.

Er zal een alternatieve busdienst voorzien worden.

 

Omleiding bussen van De Lijn -  Lijnen 9 en 89

§  Richting terminus lijn 9- Sint-Andrieskerk lijn 89:

Vanaf de rotonde in de Peter Benoitlaan rechtdoor naar de Jan Breydellaan en de Lange Vesting, Daarna rechtsaf naar de Gistelse Steenweg, rechtsaf naar de Lange Muntstraat-Noordveldstraat en tenslotte linksaf naar de Legeweg met aansluiting op de normale reisweg.

§  Richting station lijn 9- terminus lijn 89:

Dezelfde reisweg maar in de andere richting.

 

Niet bediende haltes in beide rijrichtingen: Peter Benoitlaan, Rode Kruis, Hogeweg, Rozenhof en Hertsvelde.

Tijdelijke haltes : halte Peter Benoitlaan wordt gehouden in de Jan Breydellaan.  De halte Hertsvelde wordt verplaatst verder in de straat.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn : t 070 220 200

Ook tijdens de weeknachten van 25 tot en met 28 april zijn er nog werken voorzien. Deze werken brengen geen hinder mee voor het verkeer, maar kunnen enige geluidshinder veroorzaken.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular