Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

21-04-2016 (10:48)

Voorbereidende nutswerkzaamheden Grote Moerstraat

 

Als voorbereiding op de geplande heraanleg van de Grote Moerstraat (tussen de Hogeweg en de Zandstraat), van Messem, van de Legeweg (vanaf de Grote Moerstraat tot aan huisnummer 400/393) en de Hogeweg (tussen de Grote Moerstraat en het huisnummer 517 – inclusief de 4 pijpenkoppen) willen de nutsmaatschappijen hun leidingen aanpassen en vernieuwen waar nodig.

De werken worden gecoördineerd door Synductis. Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven dat ervoor zorgt om hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen met als doel minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening. 

 

Uitvoering en verkeershinder

Er is een uitvoering voorzien in fasen:

 

Sinds 11 april jl. zijn er al nutswerken

aan de gang in de Hogeweg.

 

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in de zijbermen en brengen een minimale verkeershinder met zich mee. Mochten er toch onderbrekingen zijn, dan verwittigt de aannemer de bewoners minstens een dag vooraf.

  

N31

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Het kan gebeuren dat, waar de aannemer werkt, de ophaalwagen van het huisvuil niet kan rijden. Plaats in deze gevallen uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de werkzaamheden aan de nutsleidingen kan u terecht bij Synductis, t 078 05 35 00 – info@synductis.be met vermelding van projectnummer 101058.

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Nog even geduld !

Het duurt nog enige tijd vóór de heraanleg van uw straat effectief start. In de loop van de maand mei wordt de heraanleg voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, gevolgd door de behandeling van het dossier in de gemeenteraad. Van zodra deze fase achter de rug is, kunnen wij u verder informeren over dit project.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular