Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

28-06-2016 (10:48)

Algemene informatie betreffende grote werkzaamheden

 

Geldmuntstraat en Noordzandstraat terug open voor het verkeer!

De heraanleg van beide straten is klaar, zelfs vroeger dan voorzien. We zijn samen met u blij dat ze opnieuw vlot toegankelijk zijn voor het verkeer waardoor de bereikbaarheid van alle handelszaken weer optimaal is. Beide straten zijn mooi vernieuwd en de heraanleg geeft beslist een positieve uitstraling aan de aanwezige handelspanden en het shoppinggebeuren.

Wij willen u ook oprecht bedanken voor uw geduld en begrip tijdens de werkzaamheden!

Nog dit:

 • de tonnagebeperking tot 3,5 ton (geen bussen, geen zwaar verkeer) en de lengtebeperking tot 8 meter in de Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Zilverstraat en Ontvangersstraat blijven behouden tot na uitspraak (wegens expertises en dergelijke) in de lopende rechtsprocedure tussen de stad en de betrokken aannemer;
 • in de Moerstraat wordt de vroegere rijrichting weer van toepassing, namelijk eenrichtingsverkeer in de rijrichting van de Wulfhagestraat naar de Sint-Jakobsstraat en ook verkeer toegelaten van de Sint-Jakobsstraat tot aan het hotel Dukes’ Palace in de Moerstraat. 


Boeveriepoort binnenkort weer bruikbaar voor het verkeer!

Ook al is de aanleg van de twee fietsers- en voetgangerstunnels onder de Koning Albert I-laan en onder het spoor in de Stationslaan pas klaar in december 2016 – midden 2017, toch kan vanaf 15 juli (behoudens onvoorziene omstandigheden) het autoverkeer weer in beide rijrichtingen de Boeveriepoort gebruiken om de binnenstad te bereiken of te verlaten. Vlotter dan voorheen omdat de verkeerslichten hier verdwijnen. We zijn samen met u blij dat alvast deze fase met hinder achter de rug is en dit zal absoluut voelbaar zijn op de toegangswegen naar de binnenstad. Ook hier bedankt voor uw begrip en geduld!

 

Toekomstige projecten

Nu de Noordzandstraat en Geldmuntstraat (en Kopstraat) zijn vernieuwd, blijft Stad Brugge verder investeren in het verbeteren van straten en pleinen.

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke projecten er op de planning staan, vooral vanuit het oogpunt van bereikbaarheid, wat voor u als handelaar/bewoner belangrijk is. Alle projecten worden gecoördineerd zodat de bereikbaarheid van de binnenstad zoveel mogelijk verzekerd blijft.

 

herinrichting kruispunt Bevrijdingslaan/N31 (Expresweg)

wat:

aanleg van een volledig nieuw op- en afrittencomplex door de Vlaamse overheid:

 • met aanleg van een brug over de Expresweg naar de Bevrijdingslaan voor het verkeer komende van Zeebrugge;
 • met het graven van een tunnel onder het kruispunt voor het verkeer van de Bevrijdingslaan naar de Expresweg richting binnenland

 

timing uitvoering:

 • voorbereidende werkzaamheden starten in juli 2016;
 • einde werkzaamheden eind 2017/begin 2018.

 

verkeer tijdens werkzaamheden

 • verkeer op de Expresweg blijft in beide rijrichtingen mogelijk;
 • verkeer uit de richting Zeebrugge kan niet afslaan aan de Bevrijdingslaan;
 • verkeer van de Bevrijdingslaan richting Zeebrugge blijft mogelijk;
 • verkeer van de Expresweg richting binnenstad, via de Bevrijdingslaan, blijft mogelijk;
 • verkeer van de binnenstad via Bevrijdingslaan naar E40/E403, blijft ook mogelijk

 

 

heraanleg ‘t Zand

wat:

volledige vernieuwing van het plein

timing uitvoering:

 • in het najaar is een infovergadering voorzien over de heraanleg van ’t Zand en Vrijdagmarkt en wordt alle info over dit project in detail gecommuniceerd;
 • hieronder vindt u alvast de timing van deze werkzaamheden: deze timing is indicatief en kan onderhevig zijn aan wijzigingen (planning aannemer, weersomstandigheden…):
  • werkzaamheden aan de nutsleidingen starten eind september 2016 en worden afgerond voor kerst 2016;
  • rioleringswerken en heraanleg gebeuren in 5 fasen en starten begin januari 2017 en duren tot midden juli 2017;
 • bij de heraanleg van het plein wordt alles in het werk gesteld om de bereikbaarheid van de handelsstraten zo optimaal mogelijk te houden.

 

Zuidzandstraat

wat:

vernieuwen van de rijweg (niet trottoirs en parkeerstroken)

timing uitvoering:

 • gecombineerd met eerste fase heraanleg ’t Zand;
 • duur: 40 kalenderdagen in het voorjaar 2017.

verkeer tijdens werkzaamheden

Zuidzandstraat onderbroken

 

Oostendse Steenweg, tussen rondpunt Blankenbergse Steenweg en Tempelhof

wat:

volledige heraanleg in 5 fasen

timing uitvoering:

 • eind augustus 2016 tot begin oktober 2017

 

verkeer tijdens werkzaamheden

 • verkeer blijft in één rijrichting op de Oostendse Steenweg mogelijk (komend van Brugge);
 • bij de werkzaamheden aan het rondpunt Oostendse Steenweg/Blankenbergse Steenweg zal het verkeer ofwel gebruik moeten maken van de Oostendse Steenweg of van de Blankenbergse Steenweg

 

Meer info

In deze brief werd summiere info gegeven over een paar projecten. Uiteraard volgt er later meer gedetailleerde informatie.

Meer informatie over de wegwerkzaamheden in Brugge vindt u altijd op:

 

 


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular