Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

08-07-2016 (09:32)

Her aanleg Lange Vesting & Legeweg

 

Wij geven u graag een kijk op de drie hierboven vermelde projecten. Firma Huys en zonen uit Brugge staat in voor de rioleringswerken en aannemer Cockhuyt-Desmet uit Maldegem doet de heraanleg. De hieronder vermelde timing wordt aangehouden, behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden.

 

PROJECTINFO

Lange Vesting, tussen Sint-Jansdreef en Jan Breydellaan

stand van zaken en timing

 • de riolering is vernieuwd;
 • tussen 4/07 en 15/07 start de heraanleg van dit straatdeel door aannemer Cockhuyt-Desmet;
 • bouwverlof van 18/07 tot en met 08/08;
 • vanaf 9/08 tot begin september: verdere afwerking heraanleg

verkeersverloop

 • de Lange Vesting, tussen de Sint-Jansdreef en de Jan Breydellaan, is volledig onderbroken voor het verkeer;
 • er geldt parkeerverbod in de straat;
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang;
 • de Sint-Jansdreef wordt doodlopend op de werf en is bereikbaar via de Peter Benoitlaan (en omgekeerd);
 • de Lange Vesting, tussen Leemputten en de Sint-Jansdreef, wordt doodlopend op de werf

 

Lange Vesting, tussen Gistelse Steenweg en Jan Breydellaan

werfzone en timing

 • er komt een nieuwe riolering en een heraanleg van de Lange Vesting, tussen de Gistelse Steenweg en de Jan Breydellaan;
 • start rioleringswerken: 22/08/16 (behoudens onvoorziene omstandigheden);
 • de rioleringswerken worden gevolgd door de heraanleg;
 • einde van de werkzaamheden voorzien eind oktober – midden november 2016.

verkeersverloop

 • de Lange Vesting, tussen Gistelse Steenweg en de Jan Breydellaan, is volledig onderbroken voor het verkeer;
 • er geldt parkeerverbod in de straat;
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang;
 • de Jan Breydellaan wordt doodlopend op de werf en is bereikbaar via de Bevrijdingslaan of Peter Benoitlaan – Hogeweg - Legeweg (en omgekeerd);
 • de Lange Vesting, tussen Jan Breydellaan en de Sint-Jansdreef, wordt doodlopend op de Jan Breydellaan en is bereikbaar via de Sint-Jansdreef/Peter Benoitlaan of via de Peter Benoitlaan, Leemputten en Lange Vesting;
 • de Legeweg wordt doodlopend op de Lange Vesting en is bereikbaar via de Witte-Beerstraat en te verlaten via de Hoge Lane, Peter Benoitlaan en verder;
 • de Bevrijdingslaan is tijdens de werkzaamheden vanaf de Gistelse Steenweg niet bereikbaar via de Lange Vesting maar wel via de Expresweg of de Guido Gezellelaan

 

Legeweg, tussen Witte-Beerstraat en Lange Vesting

stand van zaken en timing

 • de riolering is vernieuwd en heraanleg nadert einde;
 • behoudens onvoorziene omstandigheden wordt heraanleg afgerond op 15/07 (op voorwaarde dat de asfaltlaag kan aangebracht worden).

verkeersverloop

 • de Legeweg, tussen Witte-Beerstraat en Lange Vesting, is volledig onderbroken voor het verkeer;
 • er geldt parkeerverbod in de straat;
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang;
 • in het geval dat de definitieve asfaltlaag niet kan aangebracht worden op de rijweg vóór de start van het bouwverlof, dan zal er plaatselijk verkeer toegelaten zijn op de funderingslaag

 

ALGEMENE INFO

Garages niet bereikbaar

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Gedomicilieerde bewoners (zone 5 bewonersparkeren) die door de heraanleg een ontoegankelijke garage hebben, dienen naar de Mobiliteitsdienst, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 44 86 66) te komen. Voor de duur van de werken in de straat kunnen bewoners die gedomicilieerd zijn in deze parkeerzone een gratis tijdelijk bewonersvignet aanvragen in de parkeerzone waar deze werken plaats vinden. Met dit tijdelijk bewonersvignet kan dan in de omgeving van de werkzaamheden reglementair geparkeerd worden. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van het voertuig mee naar de Mobiliteitsdienst. 

Staat de wagen niet op uw naam maar op een firma, een leasingbedrijf of een andere natuurlijke persoon, kijk dan eerst op www.brugge.be of contacteer de Mobiliteitsdienst om na te gaan welk(e) bijkomend(e) document(en) ook moeten worden voorgelegd.

De Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen. Raadpleeg ook de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

Plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s (met datum) te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best ze snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Voor meer informatie neemt u contact op met de Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge – t 050 44 85 85

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

De ophaalwagen van het huisvuil kan niet rijden in de straat die voor het verkeer afgesloten is:

ü  bewoners van de Lange Vesting, tussen de Sint-Jansdreef en de Jan Breydellaan, mogen hun huisvuil aanbieden in de Jan Breydellaan of in de Sint-Jansdreef

ü  bewoners van de Lange Vesting, tussen de Jan Breydellaan en de Gistelse Steenweg, mogen hun huisvuil aanbieden in de Jan Breydellaan of in de Gistelse Steenweg of Legeweg (van zodra deze straat heraangelegd is).

OPROEP:

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder;
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil.

 

Plan

U kan het plan bekijken:

 • op www.brugge.be -> bestuur en beleid -> plannen openbare werken -> Sint-Andries of naar www.brugge.be/plannen;
 • bij Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge - t 050 44 80 00. Open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus);
 • in de gemeenteafdeling van Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag van 14 u. tot 18 u., op woensdagnamiddag van 14 u. tot 16 u. en op zaterdag van 9 u. tot 11.45 u.

 

 


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular