Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

20-07-2016 (15:27)

Stand van zaken 's-Gravenstraat en Stokersstraat

 

nutsleidingen

De NV Lamote uit Brugge werkt sinds 20 juni jl. in de Stokersstraat en de s-Gravenstraat om de nutsleidingen te vernieuwen.

 

Timing uitvoering nutsleidingen

 

 • tot 15 juli: werkzaamheden nutsleidingen in de Stokersstraat (volledig) en in de s-Gravenstraat (pare kant) richting Calvariebergstraat;
 • van 18 juli tot 7 augustus: bouwverlof;
 • vanaf 8 augustus tot eind oktober: werkzaamheden nutsleidingen in de s-Gravenstraat (volledig onpare kant + pare kant richting Langerei)

Met vragen over de werkzaamheden aan de nutsleidingen kan u terecht bij Synductis, t 078 05 35 00 info@synductis.be met vermelding van projectnummer 100531.

 

Verkeersverloop uitvoering nutsleidingen

tot 7 augustus

 

 • bouwverlof
 • rijweg open voor plaatselijk verkeer

tussen 8 augustus en eind oktober

 

 • verderzetten vernieuwen nutsleidingen voornamelijk in de zone van het trottoir
 • rijweg beschikbaar voor het verkeer


vellen bomen

Tijdens het bouwverlof, periode 18/07 7/08, zal een aannemer de bomen in de Stokersstraat verwijderen zodat het terrein vrij is voor de aankomende rioleringswerken en heraanleg. Deze klus neemt drie werkdagen in beslag en het is hiervoor noodzakelijk om de rijweg voor het verkeer af te sluiten.

 

rioleringswerken en heraanleg

Firma Huys & Zonen uit Brugge staan in voor de rioleringswerken en heraanleg.

De start van deze ingrepen is voorzien op 7 november a.s. en de heraanleg zou tegen de paasvakantie van 2017 afgewerkt zijn.

Over de fasering van deze werkzaamheden ontvangt u later nog meer info.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de onderbreking van de Stokersstraat en de s-Gravenstraat?

Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de Stokersstraat en de s-Gravenstraat voor het verkeer afgesloten zijn, dan kan de huisvuilwagen het huisvuil niet ophalen in de straat zelf.

De bewoners bieden hun huisvuil als volgt aan:

 

 • op de hoek Julius en Maurits Sabbestraat/Stokersstraat
 • op de hoek s-Gravenstraat/Calvariebergstraat
 • op de hoek -Gravenstraat/Langerei

Deze maatregel geldt ook voor de bewoners van s-Gravenhof.

OPROEP:

 

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

Garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, met wegonderbreking, is de garage niet meer bereikbaar. Gedomicilieerde bewoners die door de heraanleg een ontoegankelijke garage hebben, dienen naar de Mobiliteitsdienst, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 44 86 66) te komen. Voor de duur van de werken in de straat kunnen bewoners die gedomicilieerd zijn in deze parkeerzone een gratis tijdelijk bewonersvignet aanvragen in de parkeerzone waar deze werken plaats vinden.  Met dit tijdelijk bewonersvignet kan dan in de omgeving van de werkzaamheden reglementair geparkeerd worden. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van het voertuig mee naar de Mobiliteitsdienst. 

Staat de wagen niet op uw naam maar op een firma, een leasingbedrijf of een andere natuurlijke persoon, kijk dan eerst op www.brugge.be of contacteer de Mobiliteitsdienst om na te gaan welk(e) bijkomend(e) document(en) ook moeten worden voorgelegd.

De Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u. 

 

U wenst meer informatie over de rioleringswerken en heraanleg?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plan

U kan het plan van de heraanleg bekijken:

 

 • www.brugge.be/plannen> Stokersstraat en s-Gravenstraat
 • staCommunicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Deze dienst is open elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u. Op zaterdag is de dienst ook open van 9 u. tot 12 u. (niet in juli en augustus)


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular