Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

16-09-2016 (15:47)

Heraanleg 't Zand en Vrijdagmarkt

 

Zoals u weet wordt ’t Zand en de Vrijdagmarkt vernieuwd. Wij hebben u hierover al vaak geïnformeerd. Nu staan we aan het beginpunt van de heraanleg die midden juli 2018 volledig klaar moet zijn. Er is een lange weg te gaan maar we werken gefaseerd zodat de hinder gespreid wordt. Wij vragen u nu al begrip voor de eventuele hinder die u zal ondervinden.

 

Nutsmaatschappijen gaan 26 september van start.

Vanaf maandag 26 september tot vóór Kerst 2016 werken de nutsmaatschappijen op ’t Zand, tussen de Noordzandstraat en de Westmeers, in de zone tussen de horecazaken en de rijweg.

Ze vernieuwen er al hun leidingen als voorbereiding op de rioleringswerken en heraanleg die volgen.

De werken worden gecoördineerd door Synductis. Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven dat ervoor zorgt om hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen met als doel minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening.

Er wordt gewerkt in twee fasen:

fase 1: tussen Noordzandstraat en Zuidzandstraat

fase 2: tussen Zuidzandstraat en Westmeers

Er is geen weekendwerk voorzien. Er wordt gewerkt tussen 7 u. en 18 u. De bvba Lamote uit Brugge voert deze werkzaamheden uit.

  

Verkeer

De rijweg, palend aan de werfzone (verbinding Concertgebouw naar Noordzandstraat – Hoefijzerlaan), blijft open voor het verkeer maar kan af en toe hinder ondervinden van de werfwagens voor het laden en lossen van materiaal.

De voetgangers krijgen een loopzone kant horecazaken met op regelmatige basis een doorsteek naar het plein en de horecazaken.

Om de leidingen te kunnen aanleggen vanuit de cabine van de Speelmansrei naar de werfzone, is het nodig om kortstondig de rijweg van de Noordzandstraat te onderbreken. Dit geldt ook bij het dwarsen van de rijweg van de Zuidzandstraat met de leidingen. Momenteel is het moeilijk mee te delen wanneer deze onderbreking zal plaatsvinden. Dit gegeven wordt pas duidelijk naarmate de werkzaamheden vorderen en wordt u later meegedeeld.

In elk geval zal ook de Artoisstraat even niet bereikbaar zijn. De houders van een garage in deze straat worden hiervan op de hoogte gebracht (lees ook verder ‘garages niet bereikbaar’). Ook de directie van het Sint-Jozefsinstituut zal tijdens de onderbreking van de Artoisstraat deze straat niet als toegang naar de school kunnen gebruiken.

 

Werfzone

Een afgebakende zone voor het werfmateriaal is voorzien tegenaan de Noordzandstraat (waar voorheen de werfzone was voor de heraanleg Noordzandstraat). Er wordt ook werfmateriaal aangebracht in de zone tussen de Noordzandstraat en Zuidzandstraat, meer bepaald op de laad-en loszones palend aan de rijweg. De bevoorrading van de horecazaken zal tijdelijk vanaf het plein van ’t Zand zelf moeten gebeuren.

 

Terrassen

In de werfzone fase 1, vanaf Noordzandstraat tot Zuidzandstraat, zijn vanaf 26 september geen losse terrassen meer toegelaten.

Voor de terrassen in werfzone 2, vanaf Zuidzandstraat tot Westmeers, staat de exacte timing waarop er nutswerken zullen uitgevoerd worden momenteel nog niet helemaal vast. We brengen de betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte, maar tot er een definitieve beslissing is genomen, mogen de terrassen blijven staan.

Meer info: dienst Organiseren, Hoogstraat 37, 8000 Brugge – t 050 44 83 60 – dienst.vergunningen@brugge.be

 

Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt blijft verder plaatsvinden op ’t Zand, Hauwerstraat en Beursplein. Wanneer sommige marktkramen hinderlijk staan in de werfzone, dan krijgen ze een plaats in de Hauwerstraat.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt:

 

  • hoek Noordzandstraat/’t Zand (palend aan de rijweg);
  • hoek Zuidzandstraat/’t Zand (palend aan de rijweg)

Een infobord zal aangeven waar u gegroepeerd het afval kan aanbieden.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Garages Artoisstraat niet bereikbaar.

De Artoisstraat wordt tijdelijk onderbroken en de betrokken bewoners worden hierover ingelicht door de aannemer. Gedomicilieerde bewoners die door de heraanleg een ontoegankelijke garage hebben, dienen naar de Mobiliteitsdienst, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 44 86 66) te komen. Voor de duur van de werken in de straat kunnen bewoners die gedomicilieerd zijn in deze parkeerzone een gratis tijdelijk bewonersvignet aanvragen in de parkeerzone waar deze werken plaats vinden. Met dit tijdelijk bewonersvignet kan dan in de omgeving van de werkzaamheden

reglementair geparkeerd worden. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van het voertuig mee naar de Mobiliteitsdienst. 

Staat de wagen niet op uw naam maar op een firma, een leasingbedrijf of een andere natuurlijke persoon, kijk dan eerst op www.brugge.be of contacteer de Mobiliteitsdienst om na te gaan welk(e) bijkomend(e) document(en) ook moeten worden voorgelegd.

De Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

Let op: de Mobiliteitsdienst verhuist vanaf 15 oktober naar het Huis van de Bruggeling, Frank  Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein).

 

Aanspreekpunt handelaars/uitbaters/ondernemers

Handelaars, uitbaters of ondernemers met vragen of opmerkingen over de uitvoering van de heraanleg van ’t Zand of Vrijdagmarkt kunnen altijd terecht bij de heer Brecht Clyncke, Unizo, ’t Zand 20, 8000 Brugge – t 050 33 13 13 – t 0472 68 70 35 – brecht.clyncke@unizo.be

 

Infopunt in IN & UIT

In IN & UIT, ’t Zand 34, 8000 Brugge (Concertgebouw) is er aan één van de balies een infopunt voorzien over de heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt. Bewoners en bezoekers met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunnen er een meldingskaart invullen en deponeren. De ingevulde kaartjes worden op regelmatige basis opgehaald zodat de vragen of opmerkingen kunnen behandeld worden. Vragen/opmerkingen die iedereen aanbelangen, komen op de website www.brugge.be/hetnieuwezand te staan in de rubriek ‘veel gestelde vragen’. De indiener van de vraag of opmerking ontvangt een persoonlijke reactie via het Meldpunt van de stad.

IN & UIT is open van maandag tot zaterdag van 10 u. tot 17 u. en op zondag van 10 u. tot 14 u.

In IN & UIT kan ook het boek over de heraanleg nog aangekocht worden aan 5 euro.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de werkzaamheden aan de nutsleidingen kan u terecht bij Synductis, t 078 05 35 00 – info@synductis.be met vermelding van projectnummer 101367.

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de betrokken diensten:

ü  gas en elektriciteit : Eandis – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)

ü  water: Farys - de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – stefaan.demonie@farys.be)

ü  telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97, 8200 Sint Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.

ü  kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

Met vragen over de rioleringswerken en heraanleg kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

 

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

Neem ook een kijkje op: www.brugge.be/hetnieuwezand

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 7 achtereenvolgende  kalenderdagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

Raadpleeg ook de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

Let op: de dienst Economie verhuist vanaf 15 oktober naar het Huis van de Bruggeling, Frank  Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein).

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s met datum te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best ze snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

Respecteer de werfzone !

De werfzone wordt tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk afgesloten, om te verhinderen dat die toch betreden wordt. We vragen u de werfsignalisatie te respecteren om schade aan de werf te vermijden.

 

En verder …

Na deze eerste fase van de werkzaamheden aan de nutsleidingen moeten ook de nutsleidingen aan de kant van de Vrijdagmarkt worden aangepakt, in de zone tussen de Smedenstraat en Boeveriestraat. Dit is voorzien in de periode vanaf januari tot en met mei 2017.

Vanaf januari 2017 zullen ook in één zone de rioleringswerken en de heraanleg starten. In de loop van het najaar volgt nog voldoende communicatie om deze werkzaamheden aan te kondigen.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular