Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

22-11-2016 (17:05)

Fase 1 heraanleg Oostendse Steenweg verlengd

 

Momenteel vindt de heraanleg plaats van de Oostendse Steenweg, tussen de spoorwegbrug (Sint-Pietersstatiedreef) en de Karel Mestdaghstraat, onpare kant. Verhelst Aannemingen uit Oostende is de aannemer.

In de planning was voorzien om deze heraanleg af te ronden tegen midden november maar deze fase wordt pas afgerond tegen het kerstverlof (behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden). Deze fase duurt langer omdat ze 2 weken later opstartte dan voorzien (door andere niet combineerbare werkzaamheden aan de Oostendse Steenweg voorbij de spoorwegbrug), door bijkomend onderzoekswerk en weersomstandigheden. Zolang deze fase niet is afgewerkt, kan de aannemer niet de volgende fase aanvatten.

Let wel: tijdens het kerstverlof (tot en met 8 januari 2017) wordt de nieuwe rijweg (Oostendse Steenweg onpare kant) opengesteld voor het verkeer op voorwaarde dat fase 1 afgewerkt is.

 

heraanleg Oostendse Steenweg, tussen spoorwegbrug en Karel Mesthdagstraat, pare kant

werfzone:

Oostendse Steenweg, pare kant, tussen spoorwegbrug/Tempelhof (kruispunt inbegrepen) en de Karel Mestdaghstraat

timing:

vanaf 9 januari 2017 tot begin maart 2017

welke werken:

 

 • opbraak aan de pare kant van de rijweg tot en met de helft van de   middenberm, de parkeerstrook en het fietspad (het trottoir wordt twee weken later opgebroken);
 • aanleg riolering;
 • vernieuwen trottoir, fietspad, parkeerstrook en rijweg

verkeer:

 

 • verkeer op de Oostendse Steenweg, tussen de Karel Mestdaghstraat en de  spoorwegbrug, is toegelaten in één rijrichting, nl. Brugge uit;
 • dit zal gebeuren op de nieuw aangelegde rijweg palend aan de onpare kant;
 • in omgekeerde rijrichting (Brugge in) is de rijweg afgesloten voor het verkeer;
 • het verkeer uit de richting Oostende of de N31 volgt een omleiding via de   Waggelwaterstraat, de Dirk Martensstraat en de oprit naar de Bevrijdingslaan;
 • de fietsers volgen een omleiding via de Sint-Pietersstatiedreef en de Rustenburgstraat;
 • de zijstraten aan de pare kant worden doodlopend (Tempelhof en Potentestraat);
 • het verkeer (fietsers en autoverkeer) van de zijstraten aan de onpare kant (Sint-Pietersstatiedreef en de Karel Mestdaghstraat) wordt verplicht om linksaf te rijden richting N31 Expresweg (Brugge uit) – inrijden van deze straten kan uit de richting Brugge

huisvuil:          

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden.

Mogen wij u vragen om uw huisvuil aan te bieden op de volgende ophaalpunten:

 

 • de bewoners van de pare kant plaatsen hun afval aan de overkant van de straat of plaatsen hun afvalzakken aan het begin of het einde van de werfzone;
 • de bewoners van de onpare kant kunnen hun afval aanbieden aan hun woning zelf

OPROEP:

 

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder;
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

De Lijn

De buslijnen 13, 31, 35 en 89 rijden richting Brugge in als volgt:

Vanaf het AZ Sint-Jan aan de rotonde rechtsaf in de Waggelwaterstraat, rechtsaf tot aan de Steenkaai, linksaf in de Steenkaai tot aan de Scheepsdalebrug en daar rechtsaf waar de normale reisweg wordt verder gezet.

Niet bediende halten: Rustenburg (enkel afgeschaft in de richting naar Brugge), Gentele, Sint-Pietersstation en Scheepsdale (er zijn geen vervanghaltes voorzien)

De buslijnen 13, 31, 35 en 89 rijden richting Brugge uit als volgt:

De bussen volgen de normale reisweg.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, worden garages/opritten tijdelijk onbereikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Volgende fasen

Na afwerking van fase 2 worden de onderstaande fasen aangepakt. Hierover volgt later meer informatie.

fase 3:

werfzone:        Oostendse Steenweg, onpare kant, vanaf Karel Mestdaghstraat (niet inbegrepen) tot aan huisnummer 5 Oostendse Steenweg (kruispunt Hendrik Waelputstraat inbegrepen)

timing:             vanaf begin maart tot half mei 2017

fase 4:

werfzone:        Oostendse Steenweg, pare kant, vanaf huisnummer 56 tot aan rond punt Blankenbergse Steenweg + Hendrik Waelputstraat (tussen Oostendse Steenweg en Rustenburgstraat) + Rustenburgstraat (tussen Hendrik Waelputstraat en Steenkaai)

timing:             vanaf half mei tot half juli 2017 (heraanleg Oostendse Steenweg) en de Hendrik Waelputstraat en Rustenburgstraat vanaf half mei tot half september 2017

fase 5:

werfzone:        rond punt Oostendse Steenweg/Blankenbergse Steenweg

timing:             vanaf augustus tot half oktober 2017

 

uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien. Dus: de opgegeven timing kan mogelijks nog wijzigen.

 

plan

Het plan van deze heraanleg kan u bekijken:

 

 • www.brugge.be/plannen> Sint-Pieters > Oostendse Steenweg, Rustenburgstraat, Hendrik Waelputstraat;
 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge (050 44 80 00) – open maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur, zondag gesloten;
 • Gemeenteafdeling 8000 Sint-Pieters, afd. Sint-Pieters
  Sint-Pietersnoordstraat 42
  t 050 44 81 80 - f 050 31 68 87
  open van ma. tot vr. 8.30 u.-12.30 u.; di. 14 u.-18 u.; wo. 14 u.-16 u.; za. 9 u.-11.45 u.
  bevolking.sint-pieters@brugge.be

 

vragen over de werkzaamheden …

 

 • met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85);
 • een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s met datum te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best ze snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 7 achtereenvolgende  kalenderdagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de themabalie Werken & Ondernemen, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge

(050 44 80 00) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

Raadpleeg ook de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

heraanleg tot aan de rooilijn

De rooilijn valt langs de Oostendse Steenweg niet overal samen met de voorgevels van de woningen. De stad doet de aanleg tot aan de rooilijn. Het gedeelte op privé-terrein moet gefinancierd worden door de eigenaars.

De eigenaar is vrij om de voortuin met aanplantingen in te richten of opnieuw te verharden zoals vandaag vaak het geval is of gewoon de toestand behouden zoals heden.

In de aanbesteding zijn eenheidsprijzen opgenomen voor de aanleg op privé-domein. Het staat de eigenaars vrij om op dit aanbod in te gaan of niet.

Vanuit de bezorgdheid om het openbaar domein vraagt de Wegendienst wel een duidelijk onderscheid tussen openbaar en privé-gedeelte.

Voor meer info contacteer Studiebureau Lobelle, Gistelse Steenweg 112, 8490 Jabbeke - info@studiebureau-lobelle.be - t 050 30 00 30 (tussen 8 u. en 12 u. en tussen 13 u. en 17 u.)


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular