Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

29-11-2016 (12:27)

Werkzaamheden Wittemolenstraat en Graaf Pierre de Brieylaan

 

Bvba Norrť-Behaegel uit Westende is in opdracht van de Stad Brugge (onderhouds)werkzaamheden aan het uitvoeren in de Wittemolenstraat en de Graaf Pierre de Brieylaan.

 

Deze werkzaamheden zijn later gestart dan gepland waardoor de oorspronkelijk vastgestelde einddatum niet kon gehaald worden.  Ook de huidige weersomstandigheden spelen hierin een rol.

 

14 december wordt vastgelegd als nieuwe einddatum.

 

Volgende regeling voor het verkeer blijft behouden tot het einde van de werken

Alle straten die uitkomen op de werfzone worden doodlopend.  Plaatselijk verkeer blijft mogelijk.

Het verkeer van en naar de ventweg van de N31 Expresweg volgt in beide richtingen een wegomlegging via de Herfstlaan, Graaf Pierre de Brieylaan, Kloppersweg en de Domeindreef. 

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

De regeling voor de huisvuil ophaling blijft eveneens gelden

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

OPROEP:

 

  • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder;
  • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

  

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

 

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be 

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be ).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular