Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

25-01-2017 (13:33)

Vernieuwen rijweg Zuidzandstraat

 

Wij gaven NV Aswebo de opdracht om de rijweg van de Zuidzandstraat te vernieuwen. De aannemer start met de herbestratingswerken vanaf t Zand tot aan het Sint-Salvatorskerkhof (kruispunt niet inbegrepen).

Behoudens onvoorziene omstandigheden vangen deze werkzaamheden aan op 13 februari en ze duren tot eind maart a.s. (verhardingstijd vernieuwde rijweg inbegrepen).

De trottoirs worden niet vernieuwd zodat de voetgangers de handels- en horecazaken kunnen bereiken.

 

Verkeersverloop

De Zuidzandstraat is volledig voor het autoverkeer n voor de fietsers onderbroken.

De zijstraten die uitmonden op de Zuidzandstraat worden doodlopend.

Het verkeer volgt een omleiding naar de Steenstraat en Zilverstraat via de Katelijnestraat, de Mariastraat, de Heilige-Geeststraat en het Sint-Salvatorskerkhof. Ook de Korte Vuldersstraat en het eerste gedeelte van de Westmeers, tussen Korte Vuldersstraat en Goezeputstraat, is op die manier bereikbaar.

Om deze omleiding mogelijk te maken en de verkeersveiligheid te bewaren, wordt het Sint-Salvatorskerkhof (tussen de Heilige-Geeststraat en de Steenstraat), de Heilige-Geeststraat n de Pijpersstraat omgekeerd van rijrichting. In de Pijpersstraat wordt een doorgangsverbod ingevoerd voor voertuigen die meer dan 3,5 ton wegen.

  

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen door de onderbreking van de Zuidzandstraat ook een andere route.

De halte t Zand wordt bediend onder de luifel.

Richting centrum: lijnen 1, 6, 11, 12, 16, 88, 90 en 91: vanaf de luifel t Zand rijden de bussen naar de Unescorotonde, via de ring naar de Bargeweg, Katelijnestraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt waar aangesloten wordt op het normale traject. Op zaterdag rijdt lijn 12 via de Dijver.

Niet bediende bushalten: t Zand perron Sint-Salvatorskerk - Wollestraat

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: 070 220 200

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden.

Mogen wij u vragen om uw huisvuil aan te bieden op de volgende ophaalpunten:

  • kant t Zand (op de afgebakende zone op de laad- en loszone tussen de Noordzandstraat en de Zuidzandstraat);
  • kant Sint-Salvatorskerkhof

OPROEP:

  • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder;
  • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

Garages niet bereikbaar

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is de garage niet meer bereikbaar. Gedomicilieerde bewoners die door de heraanleg een ontoegankelijke garage hebben, komen naar de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge (050 44 80 00). Voor de duur van de werken in de straat kunnen bewoners, die gedomicilieerd zijn in deze parkeerzone, een gratis tijdelijk bewonersvignet aanvragen in de parkeerzone waar deze werken plaats vinden. Met dit tijdelijk bewonersvignet kan dan in de omgeving van de werkzaamheden reglementair geparkeerd worden. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van het voertuig mee naar de Parkeerwinkel.

Staat de wagen niet op uw naam maar op een firma, een leasingbedrijf of een andere natuurlijke persoon, kijk dan eerst op www.brugge.be of contacteer het Huis van de Bruggeling (050 44 80 00) om na te gaan welk(e) bijkomend(e) document(en) ook moeten worden voorgelegd.

De parkeerwinkel is open maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur, zondag gesloten.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij Openbaar Domein - Wegen, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en op dinsdag van 14.00 u. tot 16.00 u.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 7 achtereenvolgende  kalenderdagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de themabalie Werken & Ondernemen, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge

(050 44 80 00) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

Raadpleeg ook de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular