Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

31-01-2017 (10:35)

Her aanleg Moerkerkse Steenweg

 

De Moerkerkse Steenweg, tussen de Schaakstraat en de Julius Delaplacestraat, verdient een heraanleg. De mozaïeken liggen op veel plaatsen niet meer stevig vast verankerd in de funderingslaag omdat de voegvulling verdwenen is. Er zijn ook verzakkingen in de rijweg.

De bvba Pintelon – Vanhoutte uit Koekelare zal de heraanleg uitvoeren vanaf 6 februari tot eind maart 2017 (inclusief verhardingstijd vernieuwde rijweg).

 

De vernieuwing gebeurt in fasen:

fase 1: opbraak kruispunt Schaakstraat/Moerkerkse Steenweg én Moerkerkse Steenweg tot aan huisnummer 167: vanaf 6 februari tot 20 februari a.s.
De rijweg is onderbroken en er geldt parkeerverbod.

fase 2: opbraak rijweg Moerkerkse Steenweg vanaf nummer 167 tot en met kruispunt Julius Delaplacestraat (er wordt zo lang als mogelijk gewacht met de opbraak van dit kruispunt): van 6 maart tot eind maart a.s.
De rijweg is onderbroken en er geldt parkeerverbod.

De kruispunten zijn dus niet gelijktijdig onderbroken om het verkeersverloop in het centrum te garanderen.

 

Verkeersverloop fase 1

In deze fase is het kruispunt Schaakstraat/Moerkerkse Steenweg onderbroken en een gedeelte van de Moerkerkse Steenweg tussen dit kruispunt en huisnummer 167. De Schaakstraat wordt doodlopend op de Moerkerkse Steenweg.

Het verkeer op de Moerkerkse Steenweg, uit de richting ring:

 

 • met bestemming Schaakstraat: volgt een omleiding via de Prins Leopoldstraat en de Leopold Debruynestraat;
 • met bestemming Moerkerkse Steenweg voorbij het onderbroken kruispunt Schaakstraat/Moerkerkse Steenweg: volgt een omleiding via de Prins Leopoldstraat, de Leopold Debruynestraat, de Akkerstraat, de Brieversweg naar de Moerkerkse Steenweg

Het verkeer op de Moerkerkse Steenweg, uit de richting Moerkerke:

 

 • met bestemming ring, volgt een omleiding via de Boogschutterslaan, de Blauwkasteelweg en de Julius Delaplacestraat.

Het verkeer van de Schaakstraat met bestemming Moerkerkse Steenweg volgt een omleiding via de Leopold Debruynestraat, Akkerstraat en Brieversweg.

 

Verkeersverloop fase 2

In deze fase is de Moerkerkse Steenweg onderbroken vanaf huisnummer 167 tot en met het kruispunt Julius Delaplacestraat (dit kruispunt wordt zo lang als mogelijk open gehouden).

Het verkeer op de Moerkerkse Steenweg, uit de richting ring:

 

 • met bestemming Schaakstraat: volgt een omleiding via de Prins Leopoldstraat en de Leopold Debruynestraat;
 • met bestemming Moerkerkse Steenweg voorbij het onderbroken kruispunt Julius Delaplacestraat/Moerkerkse Steenweg, volgt een omleiding via de Prins Leopoldstraat, de Leopold Debruynestraat, de Schaakstraat naar de Moerkerkse Steenweg

Het verkeer op de Moerkerkse Steenweg, uit de richting Moerkerke:

 

 • met bestemming ring, volgt een omleiding via de Boogschutterslaan, de Blauwkasteelweg, Marcus Laurinstraat en Brugse Mettenstraat. Plaatselijk verkeer is toegelaten in de Julius Delaplacestraat tot aan de Moerkerkse Steenweg (Julius Delaplacestraat wordt doodlopend).

 

De Lijn

Omleiding tijdens fase 1 (onderbreking kruispunt Schaakstraat/Moerkerkse Steenweg) van de lijnen 6, 10, 11, 16, 26, 49, 62, 63, 91, 98

Richting terminus:
Lijn 6 en 16: vanaf het kruispunt Moerkerkse Steenweg/Julius Delaplacestraat - linksaf Julius Delaplacestraat - lijn16: aansluiting normale reisweg - lijn 6: rechtsaf Blauwkasteelweg - rechtsaf Boogschutterslaan aansluiting normale reisweg vanaf de rotonde.
Lijn 91: vanaf de rotonde rechtdoor Moerkerkse Steenweg - rechtsaf Brieversweg – Akkerstraat - rechtsaf Keizerstraat - linksaf Schaakstraat aansluiting normale reisweg.
Lijn 98: vanaf het kruispunt Moerkerkse Steenweg/Julius Delaplacestraat - linksaf Julius Delaplacestraat -rechtsaf Blauwkasteelweg - rechtsaf Boogschutterslaan aansluiting normale reisweg vanaf de rotonde.
Richting Station:
Zelfde reisweg in omgekeerde volgorde.
Lijn 10 naar 11: vanaf kruispunt Schaakstraat/Keizerstraat - rechtsaf Keizerstraat - linksaf Akkerstraat – Brieversweg - rechtsaf Moerkerkse Steenweg.
Lijn 11 naar 10: zelfde reisweg in omgekeerde volgorde.
Lijn 62: vanaf het kruispunt Moerkerkse Steenweg-Brieversweg - linksaf Brieversweg – Akkerstraat - rechtsaf Keizerstraat - linksaf Schaakstraat aansluiting normale reisweg.
Lijn 63: vanaf het kruispunt Schaakstraat/Keizerstraat - rechtsaf Keizerstraat - linksaf Akkerstraat – Brieversweg - linksaf Moerkerkse Steenweg aansluiting vanaf de rotonde normale reisweg.
De terugritten worden in omgekeerde richting gereden.

Niet bediende halten: Sint-Kruis kerk

 

Omleiding tijdens fase 2 (onderbreking kruispunt Julius Delaplacestraat/Moerkerkse Steenweg) van de lijnen 6, 16, 91, 98

Lijn 6,16 en 98:

richting terminus:
vanaf het kruispunt Moerkerkse Steenweg/Wagenmakersstraat - rechtsaf Wagenmakersstraat - linksaf Leopold Debruynestraat - linksaf Schaakstraat - rechtsaf Moerkerkse Steenweg aansluiting normale reisweg.
richting Station: zelfde reisweg in omgekeerde volgorde.
Lijn 91:

richting Az-St-Lucas: vanaf het kruispunt Moerkerkse Steenweg/ Dampoortstraat - linksaf Dampoortstraat - rechtsaf Marcus Laurinstraat - Blauwkasteelweg aansluiting normale reisweg.
richting Station: zelfde reisweg in omgekeerde volgorde

Niet bediende halte: Brugse Metten (voor lijn 91)

Tijdelijke halte: Brugse Metten in de Dampoortstraat

 

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: 070 220 200

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

OPROEP:

 

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder;
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, worden garages/opritten tijdelijk onbereikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij Openbaar Domein - Wegen, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en op dinsdag van 14.00 u. tot 16.00 u.

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit > Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 7 achtereenvolgende  kalenderdagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de themabalie Werken & Ondernemen, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge

(050 44 80 00) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

Raadpleeg ook de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Plan

U kan het plan van deze heraanleg bekijken:

 

 • www.brugge.be/plannen> Sint-Kruis -> Moerkerkse Steenweg;
 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge (050 44 80 00) – open maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur, zondag gesloten.
 • Gemeenteafdeling 8310 Sint-Kruis
  Gemeenschapshuis
  Moerkerkse Steenweg 190
  t 050 83 37 50 - f 050 35 23 00
  open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur, woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 11.45 uur
  bevolking.sint-kruis@brugge.be


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular