Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

06-06-2017 (12:29)

Aangepaste verkeerssituatie parking Nieuwe Sint-Annadreef

 

Sinds kort is de firma Bekaert Building Company in opdracht van de school SBSO De Varens gestart met de verbouwing van een deel van hun campus.

Naar aanleiding van die verbouwingswerken is het niet langer mogelijk om op de terreinen van de school zelf de leerlingen met de schoolbus af te zetten en op te halen. Op de straat zelf is ook niet mogelijk, omwille van de beperkte breedte van de straat en de veiligheid voor de leerlingen.

 

Er is een oplossing gezocht om de leerlingen te kunnen laten in- en uitstappen op de parking 200 meter verder. Om dit op een veilige manier te doen worden tijdelijk enkele verkeerstechnische maatregelen genomen. Op de parking worden o.a. twee plaatsen gemarkeerd voor de schoolbussen (evenwijdig met de rijbaan). De parking blijft maximaal beschikbaar voor personenautoís via twee in- en uitritten. Er wordt een zone afgeschermd met herashekkens tussen de parking en de rijbaan, om te vermijden dat schoolkinderen plots de straat op kunnen lopen.

 

Centraal tegenover de parking, wordt in de Nieuwe Sint-Annadreef tijdelijk ook een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht. Dit laat de schoolkinderen toe om op een centrale en beveiligde oversteekplaats onder toezicht EN begeleiding  van de school de straat te kunnen oversteken.

 

De werken duren tot eind augustus 2018. Daarna worden de tijdelijke maatregelen terug opgeheven. 


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular