Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

21-06-2017 (16:13)

Vernieuwen betonvakken Vossensteert

 

Aannemer Verhegge BVBA uit Zedelgem kreeg van de stad Brugge de opdracht om een aantal betonvakken in de rijweg van de Vossensteert te vernieuwen. Aansluitend op de betonherstellingen worden fietssuggestiestroken aangebracht na het bouwverlof in augustus a.s. Over de concrete uitvoering van de fietssuggestiestroken volgt later nog meer informatie. De werkzaamheden vinden plaats in de grote vakantie omdat er dan minder verkeer is en de werkzaamheden klaar kunnen zijn tegen het nieuwe schooljaar.

 

Vossensteert vernieuwen rijweg vanaf 3 juli tot 14 juli a.s.

werfzone

Er zijn 5 werfzones:

 

 1. tussen Veltemweg en Boomkwekersstraat aan de huisnummers 197 – 187 en de huisnummers 175 – 161;
 2. tussen de Boomkwekersstraat en de Blauwvoetstraat: vanaf Boomkwekersstraat tot nummer 127;
 3. ter hoogte van de Blauwvoetstraat zelf;
 4. net voorbij Ter Lo;
 5. ter hoogte van nummer 204.

Er wordt telkens gewerkt over de volledige breedte van de rijweg.

De uitvoering gebeurt in twee fasen:

 

 • fase 1: werfzones 1, 3, 4 en 5 zodat alle woningen tussen de Boomkwekersstraat en de Blauwvoetstraat bereikbaar blijven via Ter Lo – Ter Heide – Paalbos (timing: van 3 tot 7 juli);
 • fase 2: werfzone 2 (van 7 tot 14 juli)

verkeersverloop

De Vossensteert is afgesloten voor het autoverkeer tussen Ter Lo en de August Derrestraat.

 

In fase 1 is plaatselijk verkeer mogelijk tot aan de werfzone ter hoogte van nummer 197 uit de richting van de Maalse Steenweg.

Via Ter Lo – Ter Heide – Paalbos zijn alle woningen tussen de Boomkwekersstraat en de Blauwvoetstraat bereikbaar. Ook de Blauwvoetstraat is bereikbaar vanuit die richting.

In fase 2 kan het plaatselijk verkeer rijden tot aan de werfzone van uit beide rijrichtingen. Er is een omleiding via de Maalse Steenweg – Fortuinstraat – Sint-Kruisstraat.

Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, hebben doorgang in de straat via het trottoir.

Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.

Sommige garages zijn niet bereikbaar.

 

De Lijn

Vanaf maandag 3 juli volgen de bussen door de werkzaamheden in de Vossensteert ook een ander traject.

 

 • Lijn 62 en 11 rijden richting Sint-Kruis vanaf het kruispunt Vossensteert/Sint-Kruisstraat, linksaf in de Sint-Kruisstraat, rechtsaf in de Veltemweg, linksaf in de Vossensteert waar aangesloten wordt op de normale reisweg;
  Lijn 62 en 11 rijden richting station via hetzelfde traject zoals hierboven omschreven maar dan in omgekeerde rijrichting.
 • Lijn 91 rijdt richting AZ Sint-Lucas vanaf de Vossensteert, rechtsaf in de Veltemweg, linksaf in de Sint-Kruisstraat, rechtdoor in de August Derrestraat waar aangesloten wordt op de normale reisweg;
  Lijn 91 rijdt richting station via hetzelfde traject zoals hierboven omschreven maar dan in omgekeerde rijrichting.

Een aantal haltes worden niet bediend: Vossenslag – Paalbos – Zuiderakker – Ter Lo – Ter Heide – Vossensteert

Een tijdelijke halte is voorzien in de Veltemweg.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: 070 220 200

 

Vossensteert – Bossuytlaan: aanbrengen fietssuggestiestroken

Aansluitend op de werkzaamheden aan de betonvakken worden okerkleurige fietssuggestiestroken aangebracht op de rijweg na het bouwverlof in augustus a.s. door de firma Hoogmartens Wegenbouw uit Opglabbeek. Later volgt hierover meer info.

Deze fietssuggestiestroken worden aangebracht om de veiligheid van de fietsers te garanderen, zonder daarom in te grijpen in de verkeerscirculatie (met gevolgen voor de hele omgeving), zonder onteigeningen om een volwaardig fietspad te kunnen aanleggen of zonder volledige heraanleg.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de weersomstandigheden… kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt en de straat onderbroken is, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken buiten de werfzone waar de ophaaldienst wel langskomt.

OPROEP:

 

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder;
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij Openbaar Domein - Wegen, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en op dinsdag van 14.00 u. tot 16.00 u.

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 7 achtereenvolgende  kalenderdagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de themabalie Werken & Ondernemen, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge

(050 44 80 00) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

Raadpleeg ook de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

plan

U kan het plan met de fietssuggestiestroken bekijken:

 

 • www.brugge.be/plannen> Assebroek en ook bij Sint-Kruis -> Vossensteert en Bossuytlaan aanleggen fietssuggestiestroken;
 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge (050 44 80 00) – open maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur, zondag gesloten.
 • Gemeenteafdeling 8310 Assebroek
  Wijkcentrum Daverlo
  Dries 2
  t 050 83 16 70 - f 050 83 16 78
  open van ma. tot vr. 8.30 - 12.30 uur; di. 14.00 – 18.00 uur.; wo. 14.00 -16.00 uur; za. 9.00 -11.45 uur
  bevolking.assebroek@brugge.be
 • Gemeenteafdeling 8310 Sint-Kruis
  Gemeenschapshuis
  Moerkerkse Steenweg 190
  t 050 83 37 50 - f 050 35 23 00
  open van ma. tot vr. 8.30 - 12.30 uur; di. 14.00 – 18.00 uur; wo. 14.00 – 16.00 uur; za. 9.00 -11.45 uur
  bevolking.sint-kruis@brugge.be


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular