Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

21-06-2017 (16:33)

Realiseren parkeerplaatsen Rustenburg- en Wijnenburgstraat

 

In april jl. lieten wij de bewoners van de Rustenburg- en Wijnenburgstraat (gedeelte tussen Sint-Pietersstatiedreef en Karel Mestdaghstraat) kennis maken met een plan dat een tijdelijke oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen in de Rustenburgwijk wil aanreiken (in afwachting van een volledige heraanleg van de wijk later).

 

Deze aanpak is in eerste instantie bestemd voor:

 

 • de Wijnenburgstraat, tussen de Sint-Pietersstatiedreef en de Karel Mestdaghstraat;
 • de Rustenburgstraat, tussen de Sint-Pietersstatiedreef en de Karel Mestdaghstraat.

Binnenkort starten we met de uitvoering van deze aanpak in de Wijnenburgstraat. Later volgen dan de werkzaamheden in de Rustenburgstraat.

De effecten van deze uitvoering worden geëvalueerd om dan later eventueel toe te passen in andere straten van de wijk waar ook een nood aan bijkomende parkeerplaatsen is.

 

Wijnenburgstraat, tussen Karel Mestdaghstraat en Sint-Pietersstatiedreef

Verkinderen Aannemingen BVBA uit Eernegem start op 26 juni a.s. met de werkzaamheden. Hij hoopt zijn opdracht af te ronden vóór 17 juli a.s.

 

Welke werkzaamheden zijn voorzien?

Het trottoir aan de pare kant wordt versmald tot 1,50 meter breed en er wordt aan deze kant een parkeerstrook aangelegd. De bomen aan de pare kant worden gerooid. De rijweg versmalt met 0,25 meter.

 

Verkeersverloop

De Wijnenburgstraat wordt tussen de Karel Mestdaghstraat en de Sint-Pietersstatiedreef afgesloten voor het verkeer tussen 7.00 u. en 17.00 u. Na de werkuren hebben de bewoners doorgang in de straat en kunnen ze er ook parkeren op voorwaarde dat de auto’s vóór 7.00 u. terug uit de werfzone worden gehaald. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang in de straat aan de  onpare kant van de weg.

In de straat zelf wordt ook een zone afgebakend waarbinnen de aannemer zijn materiaal zal stapelen.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden… kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden.

Mogen wij u vragen om uw huisvuil aan te bieden op de volgende ophaalpunten:

 

 • kant Sint-Pietersstatiedreef
 • kant Karel Mestdaghstraat

OPROEP:

 

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, worden garages tijdelijk onbereikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

Compensatie voor handelaars

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 7 achtereenvolgende  kalenderdagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag naar een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de themabalie Werken & Ondernemen, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge

(050 44 80 00) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar u tevens online een hinderattest kan aanvragen.

 

Raadpleeg ook de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Planning Rustenburgstraat, tussen Karel Mestdaghstraat en Sint-Pietersstatiedreef

Gelijkaardige werkzaamheden zijn ook voorzien in de Rustenburgstraat aan de kant van de onpare huisnummers. De uitvoering is voorzien nà het bouwverlof en dus in principe vanaf 16 augustus a.s.

 

Nog dit…

 

 • de versmalling aan het trottoir en de rijweg laten toe om enerzijds een parkeerstrook te creëren aan de ene zijde waar het trottoir versmalt en anderzijds om de mogelijkheid te behouden om aan de overzijde nog op de rijweg te parkeren. De rijweg blijft immers breder dan 5 meter.
 • deze parkeerregeling maakt een einde aan het systeem van het beurtelings parkeren en verdubbelt het aantal parkeerplaatsen
 • alle resterende Japanse notenbomen in de Rustenburgstraat en Wijnenburgstraat worden op termijn ook verwijderd

 

Plan

U kan het plan van deze heraanleg bekijken:

 

 • www.brugge.be/plannen onder Sint-Pieters -> het plan ‘Wijnenburgstraat en Wijnenburgstraat: parkeerplaatsen’
 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge (050 44 80 00) – open maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur, zondag gesloten.
 • Gemeenteafdeling 8000 Sint-Pieters, afd. Sint-Pieters
  Sint-Pietersnoordstraat 42
  t 050 44 81 80 - f 050 31 68 87
  open van ma. tot vr. 8.30 -12.30 uur; di. 14.00 -18.00 uur; wo. 14.00 – 16.00 uur; za. 9.00 - 11.45 uur
  bevolking.sint-pieters@brugge.be

 

Meer info over de uitvoering?

 

 • Openbaar Domein – Wegen sector noord - , Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en op dinsdag van 14.00 u. tot 16.00 u.
 • www.brugge.be/plannen onder Sint-Pieters -> het plan ‘Wijnenburgstraat en Wijnenburgstraat: parkeerplaatsen’
 • een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Antwoorden op opmerkingen

In het buurtcentrum De Dijk stond een infostand in april jl. met het plan voor dit project. We vonden een aantal opmerkingen in de urne bij die infostand en beantwoorden hieronder graag deze reacties.

invoeren éénrichtingsverkeer

Een bewoner vraagt om éénrichtingsverkeer in te voeren in de straat want als er aan beide zijden van de straat zal worden geparkeerd, wordt het moeilijk om kruisend verkeer toe te laten. Er wordt hierbij verwezen naar de Scharphoutstraat in Lissewege als voorbeeld.

Het invoeren van éénrichtingsverkeer geeft aanleiding om sneller te rijden omdat er geen tegenliggers meer zijn. De geparkeerde voertuigen en de tegenliggers vormen obstakels zodat het verkeer verplicht traag moet rijden.

In de Scharphoutstraat was het eenrichtingsverkeer al bestaande vóór de parkeerstrook werd gerealiseerd.

veegronde

Wordt er parkeerverbod ingevoerd langs de zijde waar een veegronde voorzien is?

Bij een veegronde wordt er altijd parkeerverbod ingevoerd zodat de veegmachine vlot de straat kan vegen.

zone 30

Kunnen er verkeersborden aangebracht worden om de weggebruikers te wijzen op de toegelaten snelheid in de wijk?

Openbaar Domein – wegen sector noord laat weten dat er bijkomende zone 30 borden worden aangebracht in de Rustenburgwijk.

trottoir beschadigd door opstekende boomwortels

Een bewoner vraagt of het mogelijk is om de schade aan het trottoir, door de opstekende boomwortels, kan hersteld worden? Best hiervoor geen dolomiet gebruiken.

In eerste instantie worden aan de pare kant van de Wijnenburgstraat, tussen de Sint-Pietersstatiedreef en de Hendrik Mestdaghstraat, en aan de onpare kant van de Rustenburgstraat, tussen de Sint-Pietersstatiedreef en de Hendrik Mestdaghstraat, de Japanse notenbomen verwijderd in functie van de geplande werkzaamheden.

Op termijn worden alle Japanse notenbomen in beide straten verwijderd en dan wordt uiteraard het trottoir ter hoogte van de boomgaten hersteld.

rooien bomen

Worden de wortels bij het rooien van de bomen ook verwijderd?

De wortels worden dermate uitgefreesd zodat het trottoir correct kan aangelegd worden.

invoeren parkeerverbod ter hoogte van garages

Een bewoner vraagt om parkeerverbod in te voeren aan de overzijde van de te vernieuwen straatkant ter hoogte van de garages.

Openbaar domein – wegen sector noord laat weten dat na de herschikking de situatie wordt geëvalueerd en indien nodig kan er parkeerverbod worden ingevoerd om de bereikbaarheid van de garages te verbeteren.

boordstenen met schuine zijden

Een bewoner vraagt om boordstenen te voorzien met schuine zijden om het parkeren vlotter te laten verlopen.

Openbaar domein – wegen sector noord laat weten dat de nieuwe breedte van het trottoir (1,50 meter) net voldoet aan de opgelegde normen qua breedte. De vrees bestaat dat met een overrijdbare boordsteen er deels op het trottoir zal geparkeerd worden. Er wordt een hoge, niet overrijdbare boordsteen voorzien om de voetgangers te beschermen. Enkel ter hoogte van de garages wordt de boordsteen verlaagd.

bereikbaarheid garages

Een bewoner vraagt om ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid van zijn garage verzekerd is door de zone ‘niet parkeren’ aan de garage uit te breiden zodat het in- en uitrijden uit de garage vlotter kan verlopen.

Openbaar domein – wegen sector noord laat weten dat bij de uitvoering van de nieuwe aanleg aan de garages een zone met aan beide zijden een breedte van ongeveer een halve meter wordt aangeduid als niet te parkeren zone. Op die manier blijft de toegang tot de garages gevrijwaard.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular