Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

27-07-2017 (10:43)

Werkzaamheden nutsleidingen Pannenhuisstraat

 

Aannemer Lamote bvba uit Assebroek zal in opdracht van Eandis en Telenet ondergrondse nutsleidingen aanleggen in de Pannenhuisstraat.

 

Onder normale (weers)omstandigheden start de aannemer op 28 augustus a.s. Het einde is voorzien omstreeks 31 oktober.

 

Verkeer

De Pannenhuisstraat wordt afgesloten tussen de Kerkdreef en de Molenstraat. Er wordt gewerkt in het voetpad en een deel van de rijbaan wordt ingenomen door de graafmachine. Dwarsingen met zijwegen gebeurt met gestuurde boringen, zodat de straat toegankelijk blijft.

Plaatselijk verkeer wordt toegelaten. Het doorgaand verkeer rijdt om via Kerkdreef en Astridlaan of via Molenstraat, Kerklaan en Kerkdreef. Fietsers en voetgangers kunnen door.

In de Kerkdreef (nabij Groenewijk) komt een werfkeet en een stapelruimte voor materiaal op de parkeerstrook.

 

De Lijn

De halte Aanborgers wordt niet bediend. Er komt een vervanghalte in de Molenstraat.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200.

 

Huisvuil

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat de ophaalwagen van het huisvuil niet kan rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst voorbijkomt.

 

Garages niet bereikbaar

Garages/opritten kunnen tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

 

Meer info?

 

  • Aannemer Lamote bvba, Lindelaan 7, 8310 Brugge, t 050 37 27 90, stefaan.batsleer@lamotebvba.be;
  • een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

  

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular