Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

08-12-2017 (09:22)

Definitief invoeren beperkt eenrichtingsverkeer Hugo Losschaertstraat

 

In de week van 18 december a.s. wordt definitief beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Hugo Losschaertstraat. Beperkt éénrichtingsverkeer wil zeggen: het autoverkeer in één rijrichting toegelaten en fietsers in beide rijrichtingen.

De toegelaten rijrichting voor het autoverkeer is van de Ezelstraat naar de Sint-Jorisstraat. De verboden rijrichting is van de Sint-Jorisstraat naar de Ezelstraat.

 

Het waarom van een tijdelijke naar een definitieve maatregel….

Naar aanleiding van de bouw van de woningen en de private parking ‘Theresianenhof’, tussen de Hugo Losschaertstraat en de Ezelstraat, werd in functie van het werfverkeer geopteerd om de rijrichting in de Hugo Losschaertstraat om te draaien. Op die manier moeten vrachtwagens die via de Ezelstraat naar de werf rijden, niet eerst omrijden via de Jan Boninstraat. Ook op de terugrit moeten de vrachtwagens anders terug via de Ezelstraat en Jan Boninstraat rijden om de verbinding naar de Sint-Jorisstraat te maken. Het was ook geen optie om dit verkeer via de Ezelstraat verder naar het centrum te laten rijden.

Aanvankelijk was ook de rijrichting van de Jan Boninstraat omgedraaid, zodat de verbinding tussen de Sint-Jorisstraat en de Ezelstraat behouden kon worden. Na evaluatie van het ‘nieuwe tijdelijke’ verkeersverloop, werd vastgesteld dat op vlak van verkeersveiligheid en -leefbaarheid dit geen goede oplossing was. De Jan Boninstraat, in tegenstelling tot de Hugo Losschaertstraat, is een druk bewoonde straat (aan beide kanten) waarbij de ruimte tussen de rijen bebouwing ook nog een stuk kleiner is. De rijbaan zelf is ook wat smaller waardoor het conflict tussen fietsers (toegelaten in beide rijrichtingen) en gemotoriseerd verkeer tot gevaarlijke situaties leidde. Bovendien is het trottoir aan de ene kant slechts 80 cm breed, waardoor men bij het openen van de voordeur bij het verlaten van de woning, je quasi onmiddellijk geconfronteerd wordt met de voorbij rijdende auto’s.

De bovendien sterk toegenomen verkeersdensiteit in de Jan Boninstraat, als vervangende verbindingsweg van de Hugo Losschaertstraat, zorgde dan ook voor een sterk verlaagde verkeersleefbaarheid bij de bewoners.

Door de bouw straks van de publieke parking en de uitbating ervan achteraf, is het aangewezen om de rijrichting in de Hugo Losschaertstraat op huidige wijze te behouden. Zo niet dan sturen we alle werfverkeer en het verkeer voor de parking telkens door het centrum of de Jan Boninstraat. Gelet op de evaluatie van de eerste werfperiode is het ook aangewezen om de rijrichting in de Jan Boninstraat niet om te draaien maar gewoon te behouden.

De Schuttersstraat loopt daardoor zowel van de Hugo Losschaertstraat als van de Jan Boninstraat naar de Kalkovenstraat. In de Kalkovenstraat wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd met toegelaten rijrichting naar de Sint-Jorisstraat.

 

Parkeerverbod

Er komt ook parkeerverbod in de Hugo Losschaertstraat:

ü  aan de onpare kant, vanaf het Achiel Van Ackerplein tot voorbij de inrit van de school en vanaf de centrale schoolingang tot aan de Schuttersstraat

ü  aan de pare kant vanaf het Achiel Van Ackerplein tot voorbij de inrit van de school en tegenover de centrale schoolingang

Er kan nog geparkeerd worden in de Hugo Losschaertstraat maar op de plaatsen die te smal zijn en waar voertuigen hinderlijk staan, wordt parkeerverbod ingevoerd.

 

Stedelijke Werkgroep Verkeer

Deze verkeersmaatregelen werden besproken in de Stedelijke Werkgroep Verkeer op 5 september jl., die adviseerde om deze maatregelen in te voeren. Het college van burgemeester en schepenen volgde in zitting van 9 oktober jl. het advies.

 

Meer info

Unit verkeerstechniek, dienst Verkeerszaken Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, t 050 44 88 63, verkeerstechnischedienst@politiebrugge.be


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular