Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

27-12-2017 (16:16)

Heraanleg Damse Vaart-Zuid

 

Door onvoorziene omstandigheden liepen de werkzaamheden vertraging op. Aannemer Huys J & Zonen BVBA uit Brugge wenst de heraanleg van de Damse Vaart-Zuid, tussen de Sint-Godelievedreef en de dam, nu aan te vatten vanaf 8 januari 2018, beide kruispunten niet inbegrepen (behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden).

 

Verkeersverloop

De Damse Vaart-Zuid is volledig voor het verkeer afgesloten tussen de Sint-Godelievedreef en de dam.

Het verkeer van de Karel van Manderstraat kan via de dam naar de Noorweegse Kaai rijden.

Het verkeer van de Noorweegse Kaai kan over de dam naar links rijden richting Damme.

De Damse Vaart-Zuid wordt aan de ring afgesloten voor het doorgaand verkeer (plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werf).

De Sint-Godelievedreef wordt aan de Damse Vaart-Zuid afgesloten voor het doorgaand verkeer omdat de toplaag nog niet op de rijweg is aangebracht. Plaatselijk verkeer is wel toegelaten. Het aanbrengen van de toplaag is voorzien voor maart a.s. Dit wordt wellicht samen uitgevoerd met de asfaltering van de zone tussen de dam en de Sint-Godelievedreef.

Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.

De bussen van De Lijn ondervinden geen hinder van deze wegonderbreking.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte) weersomstandigheden… kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt en dus waar de werf is, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden.

Mogen wij aan de bewoners vragen, die in de werfzone wonen, om het huisvuil aan te bieden op de volgende ophaalpunten:

 

 • Damse Vaart-Zuid, buiten de werfzone, kant ring
 • Damse Vaart Zuid, buiten de werfzone, kant Damme

OPROEP:

 

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, zijn de garages/opritten tijdelijk onbereikbaar. Denk eraan om de wagen tijdig ergens anders te plaatsen. We beseffen dat het vinden van een parkeerplaats in de buurt niet eenvoudig zal zijn en vragen dan ook begrip voor dit tijdelijk ongemak.

 

Volgende fasen heraanleg

 

 • Damse Vaart-Zuid, vanaf dam tot aan het kruispunt Karel van Manderstraat
 • Dampoortstraat vanaf de brug over het Zuidervaartje tot aan de ring
 • Damse Vaart-Zuid, vanaf de ring tot aan de Sint-Godelievedreef

Over deze fasen volgt later meer informatie.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, t 050 44 88 65,

f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be.

 

Compensatie voor handelaars

Bent u handelaar en ondervindt u hinder door de werkzaamheden?

De Vlaamse overheid toetst zelf de hinderzones af en selecteert de getroffen handelaars die binnen deze zone vallen en die voldoen aan de voorwaarden. De handelaars krijgen een brief vóór de werkzaamheden starten. Met deze brief kunt u zelf de uitbetaling van de hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aanvragen via www.vlaio.be/hinderpremie. Voor de hinderpremie doet u dit binnen de 60 dagen na datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. De sluitingspremie kan u op zijn vroegst nadat de openbare werken zijn gestart en vóór de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

Voor meer info maakt u een afspraak met themabalie Werken & Ondernemen, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00, of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder.

 

Plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s met datum te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best zo snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Plan heraanleg

U kan het plan van deze heraanleg bekijken:

 

 • www.brugge.be/plannen> Damse Vaart-Zuid en Sint-Godelievedreef
 • Gemeenteafdeling 8310 Sint-Kruis
  Gemeenschapshuis
  Moerkerkse Steenweg 190
  t 050 83 37 50 - f 050 35 23 00
  open van ma. tot vr. 8.30 - 12.30 uur; di. 14.00 – 18.00 uur; wo. 14.00 – 16.00 uur; za. 9.00 -11.45 uur
  bevolking.sint-kruis@brugge.be
 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
  (050 44 80 00) – open maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur, zondag gesloten.

 

Meer informatie?

 

 • vragen over de heraanleg: Openbaar Domein - Wegen, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en op dinsdag van 14.00 u. tot 16.00 u;
 • vragen over de aanplantingen: Openbaar Domein – Groen, Buiten de Smedenpoort 2, 8000 Brugge (050 32 90 11).of groendienst@brugge.be – open van maandag tot vrijdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 17.00 u;
 • een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Busparking verdwijnt maar niet de bushalte/busperron

In een vorige brief over de werkzaamheden in de Damse Vaart-Zuid stond vermeld, dat de voorziene busparking voor de Lamme Goedzak verdwijnt. Voor alle duidelijkheid, de voorziene busparking verdwijnt inderdaad en wordt vervangen door parkeerplaatsen voor autovoertuigen. De bus zal wel nog steeds halt houden op deze plaats. Dus het busperron/de bushalte blijft behouden.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular