Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

27-06-2018 (08:37)

Plaatsen openbare verlichting Oostendse Steenweg

 

De heraanleg van de Oostendse Steenweg werd recent afgerond, echter op één punt na. De nieuwe openbare verlichting moet nog aangebracht worden. Er komt een nieuwe verlichting zodat de zichtbaarheid voor alle weggebruikers beter wordt. Deze verlichting wordt hoofdzakelijk aangebracht in de middenberm maar ook ter hoogte van de aansluitingen van de zijstraten, komen er lichtpunten.

 

Een uitvoering in fasen

Firma Verstraete uit Jabbeke voert in opdracht van Eandis deze werkzaamheden in 2 fasen uit zodat het verkeer beperkte hinder ondervindt van deze ingreep.

De plaatsing van de openbare verlichting is voorzien in de periode vanaf 2 juli tot 15 juli a.s.

 

Verkeersverloop

Fase 1:

 

  • van 2 juli tot en met 8 juli
  • afsluiten van de Oostendse Steenweg aan de Sint-Pietersstatiedreef richting rond punt
  • het verkeer uit de richting van Oostende gaat via de linkerrijstrook naar het rond punt
  • het verkeer naar Oostende/N31 volgt een omleiding via de Blankenbergse Steenweg

Fase 2:

 

  • van 2 juli tot en met 15 juli
  • afsluiten van de Oostendse Steenweg aan het rond punt richting Sint-Pietersstatiedreef
  • het verkeer uit de richting van Oostende volgt de normale rijweg naar het rond punt
  • het verkeer naar Oostende/N31 volgt een omleiding via de Blankenbergse Steenweg

Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden.

Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.

 

De Lijn

Ook de bussen van De Lijn volgen door deze werkzaamheden een ander traject.

Van 2 juli tot 15 juli rijden de lijnen 13, 31, 35 en 89 richting AZ Sint-Jan vanaf de Scheepsdalebrug naar het rond punt, verder naar de Blankenbergse Steenweg en het Tempelhof om dan opnieuw aan te sluiten op de normale reisweg langs de Oostendse Steenweg. In de richting naar Brugge volgen de bussen de normale reisweg.

Niet bediende halten zijn: Scheepsdale – Sint-Pieters station. Er zijn geen vervanghalten voorzien.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: 070 220 200

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden… kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de rijweg afgesloten is voor het verkeer, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken aan de overkant van de straat waar de ophaaldienst langskomt.

OPROEP:

 

  • Wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder.
  • Denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij Openbaar Domein - Wegen, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 uur. en op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular